BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Ugdymo mokslai

Kalbėjimo ir kalbos terapija

Programos informacija

Valstybinis kodas
6283MX001

Įgyjama kvalifikacija
Ugdymo mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2023–2024 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina
    85,95 Eur
  • Metinė studijų kaina
    5157 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys:

  • ugdymo mokslų studijų krypčių grupės universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir baigę logopedijos studijas ar logopedijos modulio programą,
  • kitų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pedagogo profesinę kvalifikaciją ir baigę logopedijos modulio programą.


Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina