BDAR
Privatumo politika

Konservavimo ir restauravimo centras

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto Konservavimo ir restauravimo centras padeda išsaugoti ir pažinti Lietuvos kilnojamąsias kultūros vertybes, jas tiria ir restauruoja.

Centro veikla ir paslaugos:

  • Teikia kilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo paslaugas muziejams, privatiems asmenims, verslo subjektams;
  • Atlieka archeologinių radinių, meninių baldų, tekstilės konservavimo ir restauravimo darbus;
  • Vykdo projektus, susijusius su kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo darbais, moksliniais tyrimais (žr. FB paskyrą „Silkės kelias“);
  • Atlieka konservuojamo ar restauruojamo objekto istorinius tyrimus;
  • Teikia rekomendacijas dėl kilnojamųjų kultūros vertybių eksponavimo, saugojimo, priežiūros, transportavimo, lauko konservavimo ir saugaus archeologinių radinių iškėlimo;
  • Rengia mokymus muziejų specialistams ir visuomenei, organizuoja edukacinius renginius, pažintines ekskursijas, paskaitas, pristatymus, diskusijas, seminarus, praktines užduotis kilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo temomis.

Konservavimo ir restauravimo centro restauratoriai yra atestuojami Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyta tvarka.

Kontaktai:

Informacija teikiama tel. (8 620) 974 51 ir el. paštu.

Atsakingas asmuo
Akvilė Poškienė
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tel. (8 620) 974 51
El. paštas: akvile.poskiene@ku.lt

Šiuo metu įgyvendinami projektai

XIX a. silkių rūšiavimo sistemos fragmentų konservavimas
Nuo 2016 m.  KU BRIAI vykdo taikomąjį projektą „XIX a. silkių rūšiavimo sistemos fragmentų konservavimas (I etapas)“, kurį 2018–2019 m. iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba, įgyvendindama programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ veiklą „Kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai“ (kodas 01-009-01-02-07). Projekto tikslas – konservuoti 2016 m. archeologinių tyrimų metu kultūros paveldo teritorijoje (Klaipėda, Turgaus g. 37) aptiktas ir iš žemės iškeltas medinės XIX a. silkių rūšiavimo ir laikymo sistemos dalis, išsaugojant šį unikalų technikos paminklą viešam pažinimui ir jūrinės valstybės vertybių puoselėjimui. Projektui vadovauja Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoja dr. Raimonda Nabažaitė. Medienos konservavimo darbus atlieka restauratorės Asta Vasiliauskaitė ir Akvilė Poškienė. Konservavimo darbai vykdomi Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto šiai veiklai pritaikytoje patalpoje. Daugiau apie projekto veiklas žr. projekto FB paskyroje.