BDAR
Privatumo politika

Leidiniai

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas rengia ir Klaipėdos universiteto leidykloje leidžia du tarptautinius recenzuojamų mokslo darbų žurnalus:

Be to, Institutas šiuo metu leidžia dvi teminių mokslo darbų serijas:

Instituto mokslininkai rengia monografijas (žr. monografijų sąrašą), studijas, sintezes, straipsnių rinkinius, mokslo populiarinimo veikalus, šaltinių publikacijas (žr. kitų leidinių sąrašą).