BDAR
Privatumo politika

Renginiai

Mokslo renginiai

Per trisdešimt veiklos metų (1992–2021 m.) Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas kartu su partneriais Lietuvoje ir užsienyje, neskaičiuojant knygų pristatymų, viešų diskusijų ir paskaitų visuomenei, surengė 136 mokslo renginius, iš jų 70 tarptautinių renginių. Tarp šių mokslo renginių – mokslinės konferencijos ir kongresai, seminarai, doktorantų renginiai, vasaros stovyklos.

Mokslo renginių sąrašas

2023 m.

 • Tarptautinė konferencija „The annexation of the Klaipėda (Memel) region to Lithuania, 1923: its international significance and legacy in the context of European borderland micro-regions“, 2023 m. gegužės 25–27 d., Vilnius ir Klaipėda. Rengėjai: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Kembridžo universiteto Geopolitikos centras, bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka. Nuoroda.
 • XIII nacionalinis istorijos ir archeologijos krypties doktorantų seminaras, 2023 m. rugpjūčio 24–25 d., Klaipėda. Rengėjai: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedra. Nuoroda.
 • Nacionalinė konferencija „Krikščioniškieji dialogai: visuomenės, konfesijos, bendruomenės nuo Viduramžių iki XIX a.“ iš ciklo „Krikščionybės raidos kontekstai“, 2023 m. rugsėjo 29 d., Telšiai. Rengėjai: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos Klaipėdos skyrius. Partneriai: Telšių vyskupija, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, Žemaičių muziejus „Alka“, Žemaičių dailės muziejus. Nuoroda.
 • Tarptautinė konferencija „Kovos už laisvę Rytų Baltijos regione po Pirmojo pasaulinio karo | Fights for Freedom in the Eastern Baltic Region after the First World War“, 2023 m. spalio 5–6 d., Klaipėda. Rengėjai: Lietuvos kariuomenė kartu su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu. Nuoroda.
 • Nacionalinė konferencija „Saločių mūšis (1703 m.): naujausi tyrinėjimai“, 2023 m. spalio 20 d., Pasvalys. Rengėjai: Žiemgalos draugijos Pasvalio skyrius, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Pasvalio krašto muziejus. Nuoroda.
 • Nacionalinė konferencija „Industrinė archeologija: gyvenimo pokyčiai ir materialieji palikimai“ – trečioji konferencija iš ciklo „Archaeologia urbana“, 2023 m. lapkričio 10–11 d., Klaipėda. Rengėjas Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Partneris Lietuvos archeologijos draugija. Nuoroda.

2022 m.

 • XII nacionalinis istorijos ir archeologijos krypties doktorantų seminaras, 2022 m. rugpjūčio 25–26 d., Klaipėda. Rengėjai: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, Vytauto Didžiojo universiteto HMF Istorijos katedra.
 • Nacionalinė mokslo konferencija „Alsėdžiai – bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo pirmojo paminėjimo iki šių dienų“, 2022 m. rugpjūčio 26 d., Alsėdžiai. Rengėjai: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Žemaičių dailės muziejus.

2021 m.

 • Nacionalinė mokslo konferencija „Kam skambino varpai? Bažnyčių ir šventorių tyrimai“ – antroji konferencija iš ciklo „Archaeologia urbana“, 2021 m. birželio 11–12 d., Klaipėda. Rengėjas Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Partneris Lietuvos archeologijos draugija.
 • XI nacionalinis istorijos ir archeologijos krypties doktorantų seminaras, 2021 m. rugpjūčio 26–27 d., Klaipėda. Rengėjai: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas.
 • Nacionalinė mokslo konferencija „Palanga grįžta Lietuvai“, 2021 m. rugsėjo 18 d., Palanga. Rengėjas Palangos kurorto muziejus. Partneriai: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas ir Lietuvos nacionalinis muziejus.
 • Nacionalinė mokslo konferencija „Ganytojų ir tikinčiųjų santykiai Žemaitijos vakariniame paribyje nuo viduramžių iki XIX a.“ iš ciklo „Krikščionybės raidos kontekstai“, 2021 m. spalio 8 d., Klaipėda. Rengėjai: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos Klaipėdos skyrius, Žemaičių dailės muziejus.

2020 m.

 • Nacionalinė mokslo konferencija – 2020-ųjų karo istorijos skaitymai „Karas ir moterys“, 2020 m. rugsėjo 3–5 d., Neringa. Rengėjai: Thomo Manno kultūros centras ir Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Partneriai: Neringos savivaldybė ir BĮ Neringos muziejai.
 • Mokslo konferencija „Prisimenant Žemaitiją: tarp įvaizdžių, prisiminimų ir kolektyvinės atminties vaizdinių“, 2020 m. rugsėjo 19 d., Plungė. Rengėjai: Žemaičių dailės muziejus kartu su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu, Lietuvos istorijos institutu ir Vilniaus dailės akademija.
 • Nacionalinė mokslo konferencija „Krikščioniškieji mentalitetai vakarinėje LDK dalyje XV–XVIII a.“, 2020 m. spalio 23 d., Klaipėda. Rengėjai: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas; Lietuvių katalikų mokslo akademijos Klaipėdos skyrius.

2019 m.

 • Dešimtasis nacionalinis istorijos ir archeologijos krypties doktorantų seminaras, 2019 m. balandžio 25–26 d., Klaipėda. Surengtas KU BRIAI kartu su Lietuvos istorijos institutu. Renginio partneris Thomo Manno kultūros centras.
 • Tarptautinio tyrėjų tinklo AUSTMARR 9-asis simpoziumas “Genius loci in the Prehistory of the Baltic Sea Region” („Genius loci Baltijos regione priešistoriniais laikais“), 2019 m. gegužės 29–30 d., Klaipėda. Surengtas KU BRIAI. Rėmėjas Prigimtinės kultūros institutas.
 • Nacionalinė mokslo konferencija „Žemaitijos visuomenės iššūkiai bei transformacijos XIII–XVIII a.: regionas ir valstybė“, 2019 m. liepos 12–14 d., Tauragė ir Skaudvilė. Surengta KU BRIAI kartu su Lietuvos istorijos institutu, Tauragės rajono savivaldybe, remiant Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir VšĮ „Karšuvos būtovė“.
 • Nacionalinė mokslo konferencija – 2019-ųjų karo istorijos skaitymai „Karo veidai“, 2019 m. rugsėjo 5–7 d., Neringa. Rengėjai: Thomo Manno kultūros centras ir Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Partneriai: Neringos savivaldybė ir Neringos muziejai.
 • Nacionalinė konferencija „Žemaitijos žydų kultūros paveldo atspindžiai regiono istorijoje ir kultūroje“, 2019 m. rugsėjo 20 d., Plungė. Rengėjai: Žemaičių dailės muziejus, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lietuvos istorijos institutas.
 • Tarptautinė konferencija “Making Justice Visible: The Mediatization of the World War II War Crimes Trials”, 2019 m. rugsėjo 25–26 d., Vilnius. Rengėjai: Vokietijos istorijos instituto Varšuvoje Vilniaus padalinys; Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
 • Nacionalinė konferencija „Atsidavimas priešistorės tyrinėjimams“, skirta habil. prof. dr. Algirdo Girininko 70-mečio jubiliejui, 2019 m. rugsėjo 27 d., Švenčionys. Surengta KU BRIAI kartu su Nalšios muziejumi.
 • Nacionalinė konferencija „Krikščionybės įtakos kultūros pokyčiams Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vakarinėje dalyje“ iš ciklo „Krikščionybės raidos kontekstai“, 2019 m. spalio 18 d., Klaipėda. Rengėjai: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lietuvių katalikų mokslo akademija. Partneris Žemaičių dailės muziejus.
 • Nacionalinė konferencija „Koklinių krosnių fenomenas: nuo praktinės naudos iki kultūrų komunikacijos“ iš ciklo „Archaeologia urbana“, 2019 m. lapkričio 8–9 d., Klaipėda. Rengėjas: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Partneriai: Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos archeologijos draugija, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Neringos muziejai.
 • Projekto “Crossroads in History” partnerių susitikimas ir tarptautinis seminaras “Migration in the Baltic Sea Region: Ideas and Inspiration for Applying the Time Travel Method”, 2019 m. gruodžio 10–12 d., Klaipėda ir Gargždai. Surengtas KU BRIAI kartu su Gargždų krašto muziejumi ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi.

2018 m.

 • Tarptautinis seminaras “Eastern European Regions 1945–1960: The Formation of a New Society and its Reflections in Family Stories”, 2018 m. kovo 22–23 d., Varšuva. Rengėjai: Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centras, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas ir Vokietijos istorijos institutas Varšuvoje.
 • 3-ioji Baltijos miestų istorijos tyrimų konferencija “Urban Cultures in the Baltics (from the Middle Ages to the 20th century)”, 2018 m. balandžio 18–20 d., Klaipėda. Rengėjai: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas; Herderio institutas Marburge (Vokietija); Klaipėdos miesto savivaldybė; Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centras; Talino universiteto Istorijos, archeologijos ir meno istorijos institutas (Estija); Latvijos universiteto Istorijos ir filosofijos fakultetas (Ryga).
 • Devintasis nacionalinis istorijos krypties doktorantų seminaras, 2018 m. balandžio 26 d., Klaipėda. Surengtas KU BRIAI kartu su Lietuvos istorijos institutu. Renginio partneriai: Thomo Manno kultūros centras, Lietuvos dailės muziejus.
 • Nacionalinė mokslo konferencija – 2018-ųjų karo istorijos skaitymai „Karas ir visuomenė“, 2018 m. rugsėjo 7–9 d., Neringa. Rengėjai: Thomo Manno kultūros centras ir Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Partneriai: Neringos savivaldybė ir Neringos muziejai.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Atvirumas pasauliui ir moderniosios tautos gimimas rytiniame Baltijos jūros regione“ / “Openness to the World and the Birth of a Modern Nation in the Eastern Region of the Baltic Sea”, 2018 m. rugsėjo 20–21 d. Klaipėda. Rengėjai: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas ir Klaipėdos miesto savivaldybė kartu su partneriais: Lietuvos istorijos institutu ir Thomo Manno kultūros centru.

2017 m.

 • Nacionalinė konferencija „Lietuviai Didžiajame kare ir Didysis karas Lietuvoje“, 2017 m. sausio 19–20 d., Nida. Surengtas KU BRIAI kartu su VšĮ Neringos muziejai ir Thomo Manno kultūros centru.
 • Aštuntasis nacionalinis istorijos krypties doktorantų seminaras, 2017 m. balandžio 20–21 d., Klaipėda. Surengtas KU BRIAI kartu su Lietuvos istorijos institutu. Renginio partneris Thomo Manno kultūros centras.
 • Nacionalinė konferencija „Palangos žydai. Išnykusi miesto bendruomenės dalis“, 2017 m. rugsėjo 4 d., Palanga. Surengta KU BRIAI kartu su Palangos kurorto muziejumi.
 • Tarptautinė konferencija „Reformacijos idėjų atgarsiai tarp Gdansko ir Talino. Kultūrinio transfero ypatumai“, 2017 m. rugsėjo 7–9 d., Klaipėda, Biržai. Rengėjai: KU BRIAI, Klaipėdos miesto savivaldybė, Biržų krašto muziejus „Sėla“.
 • Tarptautinė konferencija „Remembrance of the First World War in Interwar Europe: In search for new analytical categories“ („Pirmojo pasaulinio karo atminimas Europoje tarpukariu. Naujų analitinių kategorijų beieškant“), 2017 m. rugsėjo 21–24 d., Nida. Organizatoriai ir rėmėjai: KU BRIAI, Vokietijos istorijos institutas Varšuvoje, Neringos muziejai, Lietuvos mokslo taryba, Goethės institutas Lietuvoje, Thomo Manno kultūros centras.
 • Nacionalinė konferencija „Komunikacija kintančiose krikščionių bendruomenėse“, 2017 m. lapkričio 10 d., Klaipėda. Surengta KU BRIAI kartu su Lietuvių katalikų mokslo akademijos Klaipėdos skyriumi ir Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centru.

2016 m.

 • Septintasis nacionalinis istorijos ir archeologijos doktorantų seminaras, 2016 m. balandžio 21–22 d., Klaipėda. Surengtas KU BRIAI kartu su Lietuvos istorijos institutu (Vilnius) ir Thomo Manno kultūros centru.
 • Tarptautinė konferencija „Adelskulturen im Baltikum. Identitäten – Konzepte – Praktiken“ („Diduomenių kultūros Baltijos regione: tapatybės, sampratos, praktikos“), 2016 m. rugsėjo 7–10 d., Klaipėda. Surengta Gyseno universiteto Rytų Europos centro, Osnabriuko universiteto Ankstyvųjų naujųjų laikų kultūros istorijos tarpdalykinio instituto, KU BRIAI bei Herderio instituto Marburge.
 • Mokslinis seminaras „Teisė sukilti“, 2016 m. rugsėjo 16–17 d., Nida. Surengtas Thomo Manno kultūros centro kartu su KU BRIAI. Seminaro partneriai: Lietuvos šaulių sąjunga; Krašto apsaugos savanorių pajėgos; Neringos savivaldybė; BĮ Neringos muziejai.
 • Nacionalinė konferencija „Martyno Liudviko Rėzos epocha ir jo darbai“, 2016 m. spalio 7 d., Juodkrantė. Surengta KU BRIAI kartu su Thomo Manno kultūros centru ir Liudviko Rėzos kultūros centru.
 • Nacionalinė konferencija „Parapijos raida: pasaulietinių ir dvasinių struktūrų sąveikos“, 2016 m. spalio 7 d., Klaipėda. Surengta KU BRIAI kartu su Lietuvių katalikų mokslų akademijos Klaipėdos skyriumi.

2015 m.

 • Tarptautinė konferencija „Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje“ / „Kultura – gospodarka – społeczeństwo: oddziaływanie wzajemne i zmiany w średniowieczu oraz we wczesnych czasach nowożytnych na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego“ / “Culture – Society – Economy: Interaction and Changes in Mediaeval and Early Modern Times on the Eastern Baltic Coast”, 2015 m.  kovo 5–6 d., Klaipėda. Organizatorius: KU BRIAI.
 • KU BRIAI vykdomo projekto „Paramilitarinių organizacijų reikšmė valstybės gynybos sistemoje: Lietuvos šaulių sąjungos atvejis“ (MIP-001/2013) mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos trečiasis seminaras „Šauliai-partizanai Lietuvoje XX a. pirmoje pusėje“, 2015 m. balandžio 17 d., Kauno įgulos karininkų ramovė. Renginys skirtas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos departamento įsteigimo 25-mečiui (1990–2015 m.). Renginį globojo Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas.
 • Šeštasis nacionalinis istorijos ir archeologijos doktorantų seminaras, 2015 m. balandžio 29–30 d., Klaipėda. Surengtas KU BRIAI kartu su HMF Istorijos katedra ir Lietuvos istorijos institutu (Vilnius).
 • Mokslinis seminaras „Pirmojo pasaulinio karo atminimas. Tyrimų padėtis ir metodologija“, 2015 m. birželio 17 d., Klaipėda.
 • Mokslinis seminaras „Militarizmo ir karinių konfliktų reikšmė XX šimtmečio Lietuvos visuomenei“, 2015 m. rugsėjo 14 d., Klaipėda. Surengtas KU BRIAI kartu su VšĮ Thomo Manno kultūros centras.
 • Tarptautinė konferencija „The Sea and the Coastlands“, 2015 m. spalio 8–10 d., Klaipėda. Surengta KU BRIAI kartu su Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra, Neringos miesto savivaldybe, Thomo Manno kultūros centru ir Thomo Manno memorialiniu muziejumi.
 • Tarptautinė konferencija „Urban Netwoks / Städtische Netzwerke“ – 2-oji Baltijos šalių miestų istorijos konferencija, 2015 m. spalio 9–10 d., Talinas (Estija). Surengta Talino miesto archyvo ir Talino universiteto Istorijos instituto kartu su Herderio institutu Marburge (Vokietija), Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu, Latvijos universitetu (Ryga).
 • Nacionalinė konferencija „Parapijos raida: vidinių ir išorinių veiksnių sąveikos“, 2015 m. lapkričio 6 d., Klaipėda. Surengta KU BRIAI kartu su Lietuvių katalikų mokslų akademijos Klaipėdos skyriumi.

2014 m.

 • Penktasis nacionalinis istorijos ir archeologijos doktorantų seminaras, 2014 m. balandžio 10–11 d., Klaipėda. Surengtas KU BRIAI kartu su HMF Istorijos katedra ir Lietuvos istorijos institutu (Vilnius).
 • Tarptautinė konferencija „Social, Spiritual and Economic Mobility in the Late-Medieval and Early-Modern South-Eastern Baltic“, 2014 m. balandžio 24–25 d., Klaipėda. Surengta KU BRIAI.
 • KU BRIAI vykdomo projekto „Paramilitarinių organizacijų reikšmė valstybės gynybos sistemoje: Lietuvos šaulių sąjungos atvejis“ (MIP-001/2013) mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos antrasis seminaras „Lietuvos šaulių sąjungos ir jos narių karinė bei visuomeninė veikla (1919–1953 m.)“, 2014 m. gegužės 16 d., Klaipėda.
 • Tarptautinė konferencija „Horizons of Archival Archaeology“, 2014 m. birželio 12–15 d., Nida. Organizatoriai: Šiaurės rytų Vidurio Europos archeologinių radinių rinkinių ir dokumentų tyrimų komisija (Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa), KU BRIAI, Thomo Manno memorialinis muziejus, Thomo Manno kultūros centras.
 • Nacionalinė konferencija iš ciklo „Krikščionybės raidos kontekstai“ „Parapijos raida – globėjai, mecenatai“, 2014 m. spalio 10 d., Klaipėda. Surengta KU BRIAI kartu su Lietuvių katalikų mokslų akademijos Klaipėdos skyriumi.
 • Mokslinis seminaras „Paminklai, muziejai, reprezentacijos: Rytų Prūsija prieš ir po Pirmojo pasaulinio karo“, skirtas Richardo Dethlefseno 150-osioms gimimo metinėms, 2014 m. spalio 15 d., Nida. Surengtas KU BRIAI kartu su VšĮ Thomo Manno kultūros centras.
 • Tarptautinė konferencija „The Principle of Nationality during the First World War. What Did It Mean, How Did It Manifest Itself and Why Did It Prevail?“, 2014m. gruodžio 11–12 d., Vilnius. Surengta Lietuvos istorijos instituto (Vilnius) kartu su KU BRIAI bei Šiaurės Rytų Europos vokiečių kultūros ir istorijos institutu (Lüneburg, Vokietija).

2013 m.

 • Nacionalinis istorijos ir archeologijos studijų doktorantų IV seminaras, 2013 m. balandžio 18–19 d., Klaipėda. Surengtas KU BRIAI kartu su KU HMF Istorijos katedra.
 • Nacionalinis seminaras „Kristijono Donelaičio literatūrinis palikimas – impulsas XIX-XX amžių Mažosios Lietuvos kultūrinio paveldo tyrinėtojams“, 2013 m. gegužės 10 d., Nida. Surengtas kartu su Thomo Manno kultūros centru ir Rašytojo Thomo Manno memorialiniu muziejumi.
 • Tarptautinė konferencija „Kontakte und Kulturtransfer im historischen Raum Ostpreußen (1700-2000) / Contacts and Cultural Transfer in Historical Area of East Prussia (1700-2000)“ („Kontaktai ir kultūrinis transferas istorinėje Rytų Prūsijos erdvėje“), 2013 m. rugsėjo 20–22 d., Nida. Surengta kartu su Berlyno technikos universiteto Antisemitizmo studijų centru (Zentrum für Antisemitismusforschung), Thomo Manno kultūros centru, Academia Baltica (Sankelmark, Vokietija).
 • Nacionalinė konferencija iš ciklo „Krikščionybės raidos kontekstai“ „Parapijų raida – organizavimo problemos“, 2013 m. spalio 18 d., Klaipėda. Surengta KU BRIAI kartu su Lietuvių katalikų mokslų akademijos Klaipėdos skyriumi.
 • KU BRIAI vykdomo projekto „Paramilitarinių organizacijų reikšmė valstybės gynybos sistemoje: Lietuvos šaulių sąjungos atvejis“ (MIP-001/2013) mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos pirmasis seminaras „Lietuvos šaulių sąjunga Vidurio Rytų Europos šalių paramilitarinių organizacijų kontekste XX a. pirmojoje pusėje: lyginamieji aspektai“, 2013 m. lapkričio 29 d., Klaipėda.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“ (Lietuvos archeologijos draugijos metinė konferencija), 2013 m. lapkričio 29–30 d., Klaipėda. Surengta kartu su Lietuvos archeologijos draugija.

2012 m.

 • Nacionalinis istorijos ir archeologijos studijų doktorantų trečiasis seminaras, 2012 m. balandžio 12–13 d., Klaipėda. Surengtas KU BRIAI kartu su KU HMF Istorijos katedra.
 • Tarptautinė konferencija „Klaipėdos miesto herbas Baltijos regiono kontekste: XIII–XX amžiai“, 2012 m. liepos 31 d., Klaipėda. Surengta kartu su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
 • Tarptautinė studentų vasaros mokykla ir praktiniai mokymai „Nedestruktyvinės archeologijos metodai“, 2012 m. rugpjūčio 27–31 d., Bitėnai (Pagėgių sav.). Surengti su Rambyno regioniniu parku.
 • Nacionalinė konferencija iš ciklo „Krikščionybės raidos kontekstai“ „Inkultūracinių ir akultūracinių procesų poveikiai vakarinės LDK dalies bei Prūsijos krikščioniškam gyvenimui“, 2012 m. rugsėjo 13 d., Klaipėda. Surengta KU BRIAI kartu su Lietuvių katalikų mokslų akademijos Klaipėdos skyriumi.
 • Europos paveldo dienų Neringoje mokslinis seminaras „Kuršių nerijos etninė tradicija kultūros asmenybių palikime XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje“, 2012 m. rugsėjo 21 d., Nida. Rengėjai: Thomo Manno kultūros centras ir Rašytojo Thomo Manno memorialinis muziejus, partneris – KU BRIAI.

2011 m.

 • Tarptautinis praktinis seminaras „Archeologija ir geofizikiniai metodai“, 2011 m. balandžio 4–6 d., Klaipėda ir Apuolė. Surengtas kartu su Baltijos ir Skandinavijos regionų archeologijos centru (Šlėzvigas).
 • KU ir LII istorijos krypties jungtinės doktorantūros doktorantų seminaras, 2011 m. balandžio 21–22 d., Klaipėda. Surengtas KU BRIAI kartu su KU HMF Istorijos katedra ir VšĮ „Thomo Manno kultūros centras“.
 • Praktinis seminaras „Geografinių  informacinių sistemų panaudojimas ir valdymas archeologijoje“, 2011 m. gegužės 6 d., Klaipėda. Surengtas KU BRIAI kartu su Baltijos ir Skandinavijos regionų archeologijos centru (Šlėzvigas).
 • Tarptautinis seminaras „Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje“, 2011 m. gegužės 27–28 d., Klaipėda. Surengtas KU BRIAI kartu su VšĮ „Thomo Manno kultūros centras“.
 • Tarptautinis seminaras „Adalbertas Bezzenbergeris – etnografas ir akademinės baltistikos pradininkas“, 2011 m. rugsėjo 9–10 d. Juodkrantė, Nida. Surengtas KU BRIAI kartu su Thomo Manno kultūros centru, Liudviko Rėzos kultūros centru ir Lietuvių kalbos institutu Vilniuje.
 • Nacionalinė konferencija iš ciklo „Krikščionybės raidos kontekstai“ „Žmogaus dvasinis pasaulis pasaulėžiūrinių sistemų sankirtose – viduramžiai bei ankstyvieji naujieji amžiai (sinkretizmas, inkultūracija, akultūracija, difuzija)“, 2011 m. rugsėjo 22–23 d., Klaipėda. Surengta KU BRIAI kartu su Lietuvos istorijos institutu ir Lietuvių katalikų akademijos Klaipėdos skyriumi.
 • Tarptautinė konferencija „Žmonės laiko ir erdvės kryžkelėse (bendruomenių pėdsakai senovės Europoje)/ People at the Crossroads of Space and Time (Footmarks of Societies in Ancient Europe)“, 2011 m. spalio 13–14 d., Klaipėda.
 • Tarptautinė konferencija „Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos“, 2011 m. spalio 20–21 d., Klaipėda.

2010 m.

 • KU ir LII istorijos krypties jungtinės doktorantūros doktorantų seminaras, 2010 m. gegužės 20–21 d., Klaipėda. Surengtas KU BRIAI kartu su KU HMF Istorijos katedra ir VšĮ „Thomo Manno kultūros centras“.
 • Tarptautinė konferencija „Durbės mūšis ir jo kontekstai“, 2010 m. rugsėjo 24–25 d., Telšiai ir Durbė. Surengta KU BRIAI kartu su Telšių rajono savivaldybe, Žemaičių akademija, Žemaičių muziejumi „Alka“, Durbės miestelio savivaldybe (Durbes novads) bei Durbės mūšio 750 metų jubiliejaus paminėjimo komitetu.

2009 m.

 • Tarptautinis seminaras „Istorinė atmintis Olštyne, Klaipėdoje ir Kaliningrade po 1945 m.“, 2009 m. balandžio 24 d., Klaipėda.
 • Tarptautinė konferencija „Anthropological Approaches to Identity Politics: Focus on Regions, Borderlands and Diasporas“, 2009 m. gegužės 28–31 d., Klaipėda. Surengta kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės antropologijos centru.
 • Nacionalinė Antroji Palangos kultūros paveldo konferencija „Palangos kultūros paveldas: priešistorė“, 2009 m. gegužės 29 d., Palanga. Organizuota kartu su Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriumi, Palangos miesto savivaldybės viešąja biblioteka.
 • Antrasis Lietuvos istorikų suvažiavimas „Tarp tradicijos ir naujų iššūkių: Lietuvos istorijos mokslas naujojo tūkstantmečio pradžioje“, 2009 m. rugsėjo 10–12 d., Klaipėda. Organizuotas kartu su Lietuvos nacionaliniu istorikų komitetu.
 • Tarptautinis seminaras „Prie baltų kultūros ištakų. Skiriama habil. dr. Algirdo Girininko šešiasdešimties metų jubiliejui paminėti“, 2009 m. rugsėjo 23 d., Klaipėda.
 • Tarptautinė konferencija „Identiteto lūžiai: Rytų Prūsija – Prūsų Lietuva – Mažoji Lietuva“, 2009 m. spalio 2–3 d., Nida. Organizuota kartu su Academia Baltica (Lübeck), VšĮ Thomo Manno kultūros centru, Goethe-Institut Vilniuje, Vokietijos–Lietuvos forumu.
 • Tarptautinė konferencija „Underwater Archaeology in the Baltic Region: Challenges and Perspectives“, 2009 m. spalio 8–9 d. Organizuota kartu su ICOMOS, Lietuvos archeologų draugija, Kultūros paveldo apsaugos departamentu.
 • Nacionalinė konferencija „Viduramžių ir Naujųjų laikų miestietiškos kultūros tyrinėjimų aspektai (archeologijos duomenimis)“, 2009 m. lapkričio 12-13 d., Klaipėda. Surengta kartu su Lietuvos archeologų draugija.

2008 m.

 • Nacionalinė konferencija „Naujas žvilgsnis į Klaipėdos miesto ir krašto istoriją“, 2008 m. gegužės 8 d., Klaipėda. Organizuota kartu su KU HMF Istorijos katedra.
 • Tarptautinė konferencija „Martynas Jankus: tautinio atgimimo spauda ir spaudos veikėjai“, 2008 m. rugsėjo 25–27 d., Vilnius. Organizuota kartu su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutu.
 • Nacionalinė konferencija iš ciklo „Krikščionybės raidos kontekstai“ „Krikščioniškosios misijos Baltijos rytinėje pakrantėje: teorija ir praktika“, 2008 m. rugsėjo 25–26 d., Klaipėda. Organizuota BRIAI kartu su Lietuvos katalikų mokslo akademija, Telšių rajono savivaldybės administracija, Telšių vyskupijos kurija.
 • Tarptautinė konferencija „Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinė atmintis“, 2008 m. spalio 17–18 d., Klaipėda.
 • Nacionalinė konferencija „Esminiai Klaipėdos krašto ir Žemaitijos dvarų raidos bruožai“, 2008 m. spalio 3 d., Plungė. Organizuota kartu su Lietuvos etninės kultūros etninės kultūros globos taryba, Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba, Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba.
 • Tarptautinė konferencija „The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites, Military and Everyday Life)“, 2008 m. spalio 8-12 d., Klaipėda.

2007 m.

 • Nacionalinė doktorantų konferencija „Metodai archeologijos ir istorijos tyrinėjimuose. Teorija ir praktika“, 2007 m. balandžio 19–20 d., Klaipėda. Surengta kartu su KU HMF Istorijos katedra.
 • 15-oji SEAC (Societe pour l’Astronomic dans la Culture) tarptautinė konferencija ir VIII-asis Oxfordo archeoastronomijos tarptautinis simpoziumas „Astronomy & Cosmology in Folk Traditions and Cultural Heritage / Astronomija ir kosmologija liaudies tradicijose ir kultūros pavelde“, 2007 m. liepos 22–31 d., Klaipėda. Surengta kartu su La Société Européenne pour l’Astronomie dans la Culture / The International Society for Archaeoastronomy and Astronomy in Culture, Molėtų muziejumi, Lietuvos muziejų asociacija.
 • Nacionalinė konferencija „Palanga Žemaitijos vyskupijos istorijos kontekste“, 2007 m. rugpjūčio 17 d., Palanga. Organizuota kartu su Vilniaus dailės akademija.
 • Nacionalinė konferencija „Krikščionybės raidos Vakarų Žemaitijoje kontekstai (Žemaičių vyskupijos 590 metų sukakčiai paminėti)“, 2007 m. spalio 26–27 d., Gargždai. Organizuota kartu su Gargždų krašto muziejumi.

2006 m.

 • Nacionalinė konferencija „Užmaršties dulkes nubraukus. Klaipėdos krašto visuomenės veikėjo Adomo Brako 120-ąsias gimimo metines minint“, 2006 m. balandžio 7 d., Klaipėda. Organizuota kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe, Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija.
 • Tarptautinis seminaras studentams (paskaitos ir lauko tyrimai) „Archeologinių vietų geoprospekcija“, 2006 m. balandžio 19-25 d., Klaipėda.
 • Tarptautinė konferencija „Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija“, 2006 m. birželio 8–10 d., Klaipėda.
 • Nacionalinė konferencija „Mykolinių tradicija krikščioniškoje Lietuvos kaimo ir dvaro kultūroje“, 2006 m. rugsėjo 29–30 d., Plungė. Organizuota kartu su Lietuvos katalikų mokslo akademijos Klaipėdos skyriumi, Vilniaus dailės akademija, Žemaičių dailės muziejumi.
 • Nacionalinė konferencija „Liudviko Rėzos veikla ir epocha: jų refleksija dabartyje“, 2006 m. spalio 6–7 d., Juodkrantė. Organizuota kartu su Neringos miesto savivaldybe, Juodkrantės parodų namais.
 • Tarptautinė konferencija „Ginklai, ginkluotė ir žmogus (in memoriam Vytautas Kazakevičius) / Weapons, Weaponry and Man (in memoriam Vytautas Kazakevičius)“, 2006 m. spalio 10-13 d., Klaipėda.

2005 m.

 • Tarptautinis seminaras studentams „Klaipėdos senamiesčio kultūros paveldo studijos“, 2005 m. balandžio 8–13 d, Klaipėda. Organizuota kartu su Gotlando universiteto (Švedija) Kultūrinių ir socialinių tyrimų katedra.
 • Tarptautinė konferencija „Tautinis ir regioninis identitetas Baltijos areale“ („National and Regional Identities in the Baltic Area“), 2005 m. gegužės 12–13 d., Klaipėda. Organizuota kartu su Glasgow universitetu (Jungtinė Karalystė).
 • Tarptautinė konferencija „Defining Region: Baltic Area Studies from Sociocultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives“ („Regiono samprata: Baltijos arealo tyrimai sociokultūrinės antropologijos bei tarpdalykinių studijų kontekste“), 2005 m. gegužės 19–22 d., Klaipėda. Surengta kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės antropologijos centru.
 • Nacionalinė konferencija „Krikščioniškosios tradicijos formavimasis ir raida: pamaldumas ir atlaidai“, 2005 m. spalio 6–7 d., Klaipėda. Organizuota kartu su Lietuvių katalikų mokslo akademijos Klaipėdos skyriumi, Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Katechetikos katedra.
 • Nacionalinė trečioji mažųjų Klaipėdos istorijos tyrimų konferencija „Klaipėda militaria: tvirtovės siluetai“, 2005 m. rugsėjo 30 d., Klaipėda. Organizuota kartu su Lietuvos jūrų muziejumi, Klaipėdos savivaldybės Etnokultūros centru.
 • Tarptautinis seminaras „Aerofotografija ir pakrančių kultūros paveldas“, 2005 m. lapkričio 16-20 d., Klaipėda. Organizuotas kartu su Kultūros paveldo departamentu prie LR Kultūros ministerijos.

2004 m.

 • Nacionalinė konferencija „Kultūriniai saitai abipus Nemuno: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (1864–1904 m.)“, 2004 m. gegužės 4–5 d., Klaipėda.
 • Tarptautinė konferencija „Paribio žmonės Prūsijos Lietuvoje ir Mozūrijoje“ (Grenzgänger in Preußisch-Litauen und Masuren), 2004 m. gegužės 22–26 d., Nida. Organizuota kartu su Academia Baltica (Lübeck), Thomo Manno kultūros centru, „Borussia“ draugija (Olsztyn).
 • Nacionalinė konferencija „Regioninės istorijos tyrimai: Rusnės veidai“, 2004 m. liepos 23–24 d., Rusnė. Organizuota kartu su Rusnės Gamtos fondu, Šilutės istorijos muziejumi.
 • Nacionalinė antroji mažųjų Klaipėdos istorijos tyrimų konferencija „Priemiesčių gyvenimas XVI–XIX a.“, 2004 m. spalio 2 d., Klaipėda. Organizuota kartu su Lietuvos jūrų muziejumi, Klaipėdos savivaldybės Etnokultūros centru.
 • Seminaras „1944 m. pab. – 1945 m. įvykių Rytprūsiuose istorinis vertinimas“, 2004 m. spalio 27 d., Klaipėda.

2003 m.

 • Tarptautinė konferencija „Istoriniai etnografiniai regionai ir globalizacija: konfesiniai procesai ir migracija“, 2003 m. liepos 11–13 d. Organizuota kartu su Telšių „Alkos“ muziejumi, Šiaulių universitetu.
 • Nacionalinė konferencija „Iš senosios Klaipėdos praeities: mažieji Klaipėdos istorijos tyrimai“, 2003 m. rugsėjo 27 d., Klaipėda. Organizuota kartu su Lietuvos jūrų muziejumi, Klaipėdos savivaldybės Etnokultūros centru.

2002 m.

 • Tarptautinė konferencija „Klaipėdos miesto istorijos XIII–XVI a. problemos“, 2002 m. liepos 30–31 d., Klaipėda. Organizuota kartu su Lietuvos istorijos institutu, Bonos universitetu, Tarptautine komisija Vokiečių ordino istorijai tirti (Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens).
 • Tarptautinė vasaros akademija istorijos ir politologijos mokslų studentams „1945 m. karo pabaiga“, 2002 m. rugpjūčio 20–31 d., Nida ir Liepoja. Organizuota kartu su Thomo Manno kultūros centru, Liepojos pedagogine mokykla.
 • Nacionalinė konferencija „Iš Rusnės praeities“, 2002 m. rugsėjis, Rusnė. Organizuota kartu su Šilutės istorijos muziejumi, Rusnės kultūros centru.

2001 m.

 • Nacionalinė konferencija „Identiteto raida: istorija ir dabartis“, 2001 m. gegužės 26 d., Klaipėda. Organizuota kartu su Klaipėdos universiteto Sociologijos katedra.
 • Tarptautinė konferencija „Konfesiniai santykiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI–XVIII a.“, 2001 m. gegužės 18–19 d., Gardinas (Baltarusija). Organizuota kartu su Rytų Europos tyrimų humanitarinių mokslų centru (Gardinas, Baltarusija), Deutsches Historisches Institut Warschau (Lenkija).
 • Tarptautinė konferencija „Lietuvos žydų bendruomenė XIX a. – 1941 m.“, 2001 m. rugsėjo 19–24 d., Telšiai. Organizuota kartu su Lietuvos istorijos institutu ir Tübingeno universitetu (Vokietija).
 • Antroji Baltijos šalių doktorantų konferencija „Baltijos šalių istorija iki XIX a.“ (Baltische Geschichte bis zum 19. Jahrhundert), 2001 m. rugsėjo 28–spalio 2 d., Nida. Organizuota kartu su Herder-Institut (Marburg, Vokietija) ir Vilniaus universitetu.
 • Tarptautinė konferencija „Regioninė kultūra: istorija ir teorija“, 2001 m. spalio 25 d., Kaliningradas. Organizuota kartu su Kaliningrado universitetu.

1999 m.

 • Tarptautinė konferencija „Dvaras ir kaimas: jų vaidmuo Baltijos regiono gyvenime ir kultūroje XVI – XX a.“, 1999 m. gegužės 1–4 d., Renavas. Surengta kartu su Mažeikių muziejumi.
 • Tarptautinė studentų vasaros akademija „Baltijos regionas: istorija ir dabartis“, 1999 m. rugpjūtis, Nida. Organizuota kartu su Thomo Manno kultūros centru (Nida), Ostsee-Akademie (Lübeck), Atviros Lietuvos fondu, Europos Taryba.
 • Baltijos šalių doktorantų konferencija „Baltijos šalių istorijos XX a. aspektai“ (Aspekte baltischer Geschichte im 20. Jahrhundert), 1999 m. rugsėjo 15–19 d., Nida. Organizuota kartu su Herder-Institut (Marburg, Vokietija).
 • Tarptautinė konferencija „Baltijos regiono mentaliteto pokyčiai 1100–1500 m.“, 1999 m. rugsėjis, Nida. Surengta kartu su Baltijos studijų centru (Visby, Švedija).

1998 m.

 • Tarptautinė konferencija „Rytų Prūsija po 1945 m. – žmonės prarastose ir naujai atrastose žemėse“, 1998 m. gegužės 15–19 d., Nida. Organizuota kartu su Ostsee-Akademie (Lübeck).
 • Tarptautinis seminaras mokytojams „Geto paunksmėje. Žydai Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos visuomenių kolektyvinėje atmintyje“, 1998 m. rugsėjo 16–20 d., Vlodava (Lenkija). Seminaras surengtas kartu su Kultūros draugija „Borussia“ Olsztyne (Lenkija), Friedricho Eberto fondu (Varšuva), Thomo Manno kultūros centru (Nida), Ostsee-Akademie (Lübeck), Žydų istorijos institutu (Varšuva).
 • Tarptautinė konferencija „Nacionalizmas ir emocijos. Lietuva ir Lenkija lyginamuoju aspektu XIX ir XX a.“, 1998 m. rugsėjo 11–14 d., Nida. Organizuota kartu su Lietuvos istorijos institutu.
 • Nacionalinė konferencija „Naujausi Lietuvos pilių tyrimai“, 1998 m. rugsėjis, Klaipėda. Organizuota kartu su Mažosios Lietuvos muziejumi (Klaipėda).

1997 m.

 • Tarptautinė konferencija „Baltai ir jų kaimynai Baltijos jūros regione 400–800 metais. Rytų–Vakarų kontaktai“, 1997 m. balandžio 11–16 d., Palanga.
 • Tarptautinė konferencija „Liudviko Rėzos epochos žmonės. Kultūrinė situacija Mažojoje Lietuvoje, Mozūrijoje, Varmijoje“, 1997 m. gegužės 30 d. – birželio 3 d., Nida. Organizuotas kartu su Thomo Manno kultūros centru (Nida), kultūros draugija „Borussia“ Olsztyne (Lenkija).
 • Tarptautinė studentų vasaros akademija „Tautinės mažumos Centrinėje Europoje, galimybės ir pavojai: žydai Baltijos regione“, 1997 m. rugpjūčio pab. – rugsėjo pr., Nida. Surengta kartu su Zentrum für Antisemitismusforschung (Technische Universität Berlin), Europos Taryba.
 • Tarptautinė konferencija „Istorija ir genocidas Lietuvoje“, 1997 m. rugsėjo 8–13 d., Nida. Organizuota kartu su Cambridge’o universitetu.
 • Tarptautinis seminaras mokytojams „Lietuvos ir Lenkijos istorijos pateikimas Lenkijos ir Lietuvos mokykliniuose vadovėliuose“, 1997 m. rugsėjis, Nida. Organizuotas kartu su Thomo Manno kultūros centru (Nida), Klaipėdos miesto istorijos mokytojų draugija, kultūros draugija „Borussia“ Olsztyne (Lenkija).

1996 m.

 • Tarptautinė konferencija „Sugyvenimas ir konfliktai: sienos Vidurio ir Rytų Europos regione“, 1996 m. rugsėjo 8–12 d., Nida. Organizuota kartu su Ostsee-Akademie (Lübeck).

1995 m.

 • Tarptautinė konferencija „Baltijos šalys tarp Rytų ir Vakarų 1933–1940 m.“, 1995 m. balandis, Klaipėda.
 • Tarptautinė konferencija „Paminklų apsauga Klaipėdos krašte“, 1995 m. rugsėjis, Juknaičiai (Šilutės raj.). Organizuota kartu su Ostsee-Akademie (Lübeck).
 • Tarptautinė konferencija „Vokiečių ordinas Baltijos šalių istorijos vadovėliuose“, 1995 m. rugsėjo 25–29 d., Palanga.

1994 m.

 • Tarptautinė konferencija „Baltai ir jų kaimynai Baltijos jūros regione (800–1200 m.)“, 1994 m. balandžio 25–29 d., Nida.
 • Tarptautinė konferencija „Karaliaučiaus universiteto vaidmuo Vidurio ir Rytų Europos istorijoje“, 1994 m. spalio 2–5 d., Nida.
 • Nacionalinė konferencija „Santarvės idėja Lietuvos istorijoje“, 1994 m. lapkričio 25–26 d., Klaipėda. Organizuota kartu su „Santarvės“ fondu.

1993 m.

 • Tarptautinė konferencija „Klaipėdos susivienijimas su Lietuva ar Memelio anšliusas? 1923 m. sausis“, 1993 m. sausio 15–16 d., Giruliai.

1992 m.

 • Tarptautinė konferencija, skirta Klaipėdos miesto 740 metų jubiliejui „Kuršiai ir jų kontaktai su kitomis Baltijos jūros šalimis. Klaipėdos miesto archeologija ir istorija“, 1992 m. liepos 28–31 d., Klaipėda.