BDAR
Privatumo politika

Tyrimų kryptys

Moksliniai tyrimai Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute vykdomi tyrėjų grupėse. Kiekviena jų prisideda įgyvendindama Klaipėdos universiteto senato nutarimais (2019-10-03 Nr. 11-7; 2020-06-18 Nr. 11-70; 2021-02-11 Nr. 11-23) patvirtintos Universiteto strateginės krypties Visuomenės ir kultūros Baltijos pakrantėse prioritetus.

Daugiau apie strateginę mokslo kryptį žr. krypties apraše.

Institutas įgyvendina du šios strateginės mokslo krypties prioritetus:

1. Žmogus ir kraštovaizdis: apgyvenimo modelių ir gyvensenų kaita

2. Socialinė ir kultūrinė kaita pietrytiniame Baltijos regione nuo viduramžių iki šių dienų

Tyrimų prioritetą įgyvendina keturios tyrėjų grupės, nagrinėjančios tokias temas:

Visi BRIAI mokslo darbuotojai vykdo grupinius ir/ ar individualius mokslinių tyrimų projektus, kuriais įgyvendina šiais prioritetais numatytus tikslus bei uždavinius.

Ankstesnės mokslinės veiklos kryptys

2015–2020 m. Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas vykdė dvi Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų ilgalaikes programas, patvirtintas KU Senato 2015 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 11–23:

 1. Baltijos jūros rytinio regiono priešistorinių ir istorinių laikų kultūriniai ir socialiniai landšaftai
  Programos komiteto pirmininkas prof. habil. dr. Vladas Žulkus
 2. Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais
  Programos komiteto pirmininkas dr. Vasilijus Safronovas

Iki tol Institutas įgyvendino KU Senato 2009 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 11–76 patvirtintą 2009–2013 m. mokslinės veiklos programą. Instituto mokslinės veiklos kryptis (patvirtinta KU Senato 2004 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 11–43) buvo Baltijos jūros regiono, Vakarų Lietuvos ir Mažosios Lietuvos kultūros, istorijos, archeologijos ir kultūrinės antropologijos tyrimai.

Šioje kryptyje plėtotos tokios tyrimų temos:

 1. Regioninės istorijos tyrimai (2003–2015 m.);
 2. Klaipėdos ir kitų Lietuvos miestų archeologiniai tyrimai (urbanizacijos raida Lietuvoje X–XVI a.) (2003–2009 m.);
 3. Marinistiniai ir povandeniniai archeologiniai tyrimai Lietuvoje ir Baltijos jūroje (2003–2009 m.);
 4. Archeologinės, architektūrinės ir istorinės medienos dendrochronologinis datavimas ir jo rezultatų taikymas archeologijoje. Medienos metinių rievių duomenų banko kaupimas (2003–2009 m.);
 5. Baltijos regiono priešistorė modernioje visuomenėje (2009–2015 m.);
 6. Skaitmeninio Klaipėdos miesto, krašto bei Žemaitijos tiriamojo archyvo formavimas (2003–2009 m.);
 7. Klaipėdos miesto, krašto ir Mažosios Lietuvos regioninių tyrimų bei pirminių istorijos šaltinių publikavimas (2003–2009 m.);
 8. Skaitmeninio tiriamojo Klaipėdos krašto bei Žemaitijos archyvo (STA) formavimas ir šaltinių publikavimas (2009–2015 m.);
 9. Baltijos regiono kultūrinė antropologija (2003–2015 m.).