BDAR
Privatumo politika
Papildomosios studijos | Inžinerijos mokslai

Integruota inžinerija

Studijų trukmė ir apimtis
1 m., 30 ECTS kreditai.

2023–2024 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    37 Eur
  • Studijų kaina 
    1110 Eur

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites. Dalis studijų dalykų bus vykdomi pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Magistrantūros studijų galimybės
Gamybos inžinerija
Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos
Inovatyvių procesų inžinerija
Laivybos ir uostų inžinerija
Techninių informacinių sistemų inžinerija
Uosto statiniai

Priėmimo sąlygos

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, technologijų mokslų, fizinių mokslų studijų krypčių grupių aukštojo mokslo kolegines studijas.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Minimalūs reikalavimai

Į papildomąsias studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.