BDAR
Privatumo politika
Papildomosios studijos | Inžinerijos mokslai

Integruota inžinerija

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų trukmė ir apimtis
1 m., 43 ECTS kreditai.

2022–2023 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    35 Eur
  • Studijų kaina 
    1505 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis.
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites.
Dalis studijų dalykų bus vykdomi pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Magistrantūros studijų galimybės
Gamybos inžinerija
Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos
Inovatyvių procesų inžinerija
Laivybos ir uostų inžinerija
Techninių informacinių sistemų inžinerija
Uosto statiniai

Priėmimo sąlygos

 

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, informatikos mokslų studijų krypčių grupių aukštojo mokslo kolegines studijas.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Minimalūs reikalavimai

Į papildomąsias studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.