BDAR
Privatumo politika
Bakalauro studijos | Humanitariniai mokslai

Archeologija ir istorija

Programos informacija

Valstybinis kodas
6121NX062

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 4 m.

Studijų programos apimtis kreditais
240

2023–2024 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina
    62,12 Eur
       
  • Metinė studijų kaina
    3727 Eur

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
Galimybė rinktis pedagoginių studijų modulį.

Apie programą

Archeologijos ir istorijos studijų Klaipėdos universitete tikslas – formuoti kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią suprasti praeities reiškinius, atrasti sąšaukas su dabarties įvykiais, gebėti atrinkti informaciją, ją interpretuoti bei formuoti savarankiškas įžvalgas, vertinimus. Pasirinkusiųjų šią studijų programą laukia įdomus studijų kelias, kuriame jie kartu su geriausiais dėstytojais bandys perprasti archeologų, istorikų veiklos metodus, pritaikyti žinias analitinei kūrybai ir pasirengti kitiems gyvenimo etapams. Ketverius metus trunkančios studijos susideda iš įvairių (privalomų ir pasirenkamų) dalykų, archeologinės ir archyvinės praktikos, išvykų. Studijuojantys pagal šią programą renkasi profilį atsižvelgdami į savo gyvenimo planus: sudaromos galimybės eiti profesionalių istorikų, archeologų keliu, bet absolventai gali tapti ir mokytojais ar net karininkais.

Kuo įdomi archeologija?

„Archeologo darbas formuoja visą kompetencijų įvairovę. Be lauko kasinėjimų, mokomės tyrimų strategijos, komandinio darbo. Archeologijos šaltiniui pažinti reikalingos skirtingų sričių žinios, tad bendraujame su gamtos mokslų specialistais, chemikais, osteologais, antropologais, numizmatais, restauratoriais ir t. t. Tenka prisidėti prie kultūros paveldo išsaugojimo, inicijuoti yrančių paminklų konservavimo darbus, nustatyti jų kultūrinę vertę. Archeologo užduotis kurti detalius grafinius vaizdus, atlikti 3D vizualizaciją, sudaryti radinių aprašus, parengti fotodokumentaciją. Esame tarsi praeities kriminalistai“, – sako archeologė, dr. Raimonda Nabažaitė.

Studijų metu – galimybė įsilieti į mokslinius tyrimus

Studentai turi geras galimybes dar studijų metu įsilieti į mokslinius tyrimus. Instituto įranga jie naudojasi laboratorijose, kasinėjimuose sausumoje bei po vandeniu. Lietuvos mastu unikali institute vykdoma veikla yra povandeniniai archeologiniai tyrimai, kurių praktikos įgauna ir studentai.

Gretutinės studijos norintiems tapti mokytoju

Iki šiol, baigę istorijos ir archeologijos studijas, įsidarbinti mokyklose galėdavo tik papildomai išklausę pedagoginių-psichologinių žinių kursą. 2019 m. įvesta naujovė – begilindami žinias apie praeitį, studentai gali rinktis gretutines pedagogikos studijas. Siekiantiems pedagoginio kelio – tai galimybė taupyti savo laiką ir įsilieti į darbo rinką iškart po studijų baigimo.

Kariuomenė kaip papildomas pasirinkimas

Vienas žinomiausių Lietuvos karo istorikų, Klaipėdos universitete dirbantis dr. Vytautas Jokubauskas sako, kad archeologijos ir istorijos studijos – tai alternatyvus būdas tapti ne tik šios srities specialistu, bet ir karininku. Pastaraisiais metais Lietuvos kariuomenė sparčiai didinama. Todėl atsiranda šimtai naujų gerai apmokamų darbo vietų. Klaipėdos universiteto studentai turi galimybę suderinti su studijomis papildomą profesiją – tapti karininkais, pasirinkę trejus metus trunkančius jaunesniųjų karininkų vadų mokymus.

Rinktis verta

Archeologija ir istorija – vienintelė Lietuvoje pirmosios pakopos studijų programa, kur abi šios disciplinos studijuojamos kartu. Gilinamės ne vien į Lietuvos, bet ir į platesnio regiono praeitį. Tyrinėdami praeitį, deriname įvairių disciplinų metodus. Rinktis šias studijas siūlome visiems, kas turi polinkį praeities pažinimui ir nori tą pažinimą gilinti, įvaldyti metodus, kaip profesionaliai tirti ir aiškinti praeityje gyvenusias visuomenes.

 

Archeologija ir istorija nėra vien mokslai apie praeitį

Dažnai manoma, kad istorijos ir archeologijos studentai domisi dalykais, kurie vyko praeityje ir nėra susiję su dabartimi. Studijų Klaipėdos universitete metais šį požiūrį stengsimės pakeisti. Mūsų tikslas – formuoti kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią ne tik suprasti praeities reiškinius, bet ir atrasti tų reiškinių sąšaukas su dabarties įvykiais.

Ugdome gebėjimus atsirinkti ir nustatyti

Šiuolaikiniame nuolatinio informacijos srauto ir pertekliaus amžiuje universiteto misija yra ugdyti gebėjimą nustatyti tiesą. Archeologai ir istorikai – tai tarsi kriminalistai, bandantys nustatyti tiesą apie praeityje gyvenusius žmones, jų veiksmus, santykius ir jų kultūrą. Todėl žinios ir gebėjimai, kurie bus ugdomi studijų metu, pravers visur, kur reikalingi informacijos rinkimo, jos kritinio apdorojimo ir išdėstymo įgūdžiai.

Tau padės profesionalai

Archeologija ir istorija Klaipėdos universitete studijuojama Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute. Tai kelis dešimtmečius gyvuojantis, tarptautinių ekspertų ne vieną kartą aukštai įvertintas universiteto padalinys, pasižymintis siūloma mokslo ir studijų, studentams perteikiamų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų derme. Institute su studentais dirba pripažinti mokslininkai, apie kurių indėlį į istorijos ir archeologijos plėtojimą Baltijos regione nesunku rasti informacijos instituto svetainėje.

 

Alumnai kalba

Karjera

Lietuvos mokslo institucijose (Klaipėdos universiteto Baltijos istorijos ir archeologijos institute, Lietuvos istorijos institute, Vilniaus universitete), bibliotekose, muziejuose, kultūros įstaigose, archeologijos tyrimus vykdančiose įmonėse, Klaipėdos miesto savivaldybėje, Klaipėdos miesto prokuratūroje, Klaipėdos apskrities mokyklose, Lietuvos kariuomenėje, Lietuvos policijoje.

 

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina