BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Ugdymo mokslai

Edukologija

Priėmimo salygos

Priimami asmenys turintys

universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.
1 balas pridedamas Klaipėdos universiteto absolventams, baigusiems ugdymo mokslų studijų krypčių grupės bakalauro studijų programas.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211MX037

Įgyjama kvalifikacija
Ugdymo mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų tvarkaraštis
Nuotolinis

Studijų programos apimtis kreditais
120

2022–2023 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    81,93 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4916 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacijos

  • Vaikystės pedagogika
  • Meno edukologija

Studijų metu studentai privalo pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina