BDAR
Privatumo politika
Bakalauro studijos | Inžinerijos mokslai

Jūrų transporto inžinerija

Programos informacija

Valstybinis kodas
6121EX068

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 4 m.

Studijų programos apimtis kreditais
240

2022–2023 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    58,73 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    3524 Eur

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų kalba
Lietuvių

Dalis studijų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

Specializacija
Laivų projektavimas ir statyba

Apie programą

Net 3 studijų programos specializacijos

Pasirinkę šias studijas jūs gebėsite taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus jūrų inžinerijoje, parinkti eksperimentinę ir gamybinę įrangą, vykdyti ir įgyvendinti technologinius projektus, adaptuoti IT metodus ir instrumentus skaitmenizuojant jūrinį sektorių, įvertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
Studijuodami pagal Jūrų transporto inžinerijos programą jūs įgysite svarbiausių inžinerinių žinių pagrindą, o vėliau savo profesinius gebėjimus tobulinsite pagal pasirinktą specializaciją. Jų iš viso net 3!

Specializacija „Laivų projektavimas ir statyba“

Turbūt kiekvienas esame su nuostaba apžiūrinėjęs kruizinius ar konteinerių laivus… Jei norėtumėte suprojektuoti tokį laivą patys, baigė Laivų projektavimo ir statybos specializaciją gebėsite kurti naujų laivų koncepcijas, projektuosite, statysite ir modernizuosite laivus, taikysite gamybos automatizavimo bei robotizavimo sprendimus laivų statybos ir remonto, metalo konstrukcijų įmonėse.

Rinktis verta

Studijų programa pažymėta kokybės ženklu

Jūrų transporto inžinerijos studijų programai suteiktas „Investors’ Spotlight“ kokybės ženklas. Šiuo kokybės ženklu buvo apdovanotos rinkos poreikius labiausiai atitinkančios inžinerinės krypties studijų programos. Tai reiškia, kad verslas, užsienio investuotojai mumis pasitiki, o mūsų paruošti specialistai – aukštos kvalifikacijos darbuotojai, atitinkantys visus, šios srities inžinieriams keliamus, reikalavimus!

Kartu su technologijomis ir inovacijomis

Tai unikali studijų programa, kurią baigę įgysite tiek jūrų transporto inžinerijos, tiek informacinių technologijų žinių. Šiandien, kai pasaulyje vyksta 4.0 Pramonės revoliucija, IT žinios yra itin svarbios diegiant ir pritaikant inovacijas transporte, gamyboje ir kitose žmogaus veiklose. Šios studijos tau padės žengti koja kojon su naujausiomis technologijomis ir inovacijomis.

Tarptautiškumo galimybės

Studijų metu galėsi pasinaudoti visomis ERASMUS+ programos galimybėmis ir savo teorines bei praktines žinias gilinti studijuojant ar atliekant praktiką, stažuojantis pasirinktame užsienio universitete ar įmonėje – turime net 200 ERASMUS+ akademinių partnerių!

Geriausiai studijuojantiems - vardinės stipendijos

Augantis uostas, daug stiprių ir savo veiklas plečiančių uosto ar su jo veiklomis susijusių įmonių - lemia didžiulį tik Klaipėdos universitete ruošiamų specialistų poreikį. Uosto ir pramonės įmonės norėdamos paskatinti studentus puikiai mokytis, o po studijų tapti jų darbuotojais, geriausiai studijuojantiems studentams ne tik siūlo apmokamas praktikas, vasaros stažuotes, bet ir skiria vardines stipendijas!

Puiki, studijoms pritaikyta infrastruktūra

Po teorinių paskaitų būsimi inžinieriai praktikuojasi puikiai įrengtose ir tiek studijoms, tiek moksliniams tyrimams pritaikytose fakulteto laboratorijose bei Jūros tyrimų instituto Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijoje. Taip pat mes esame vienintelis universitetas Lietuvoje, kuris turi savo LAIVYNĄ!

 

Alumnai kalba

Karjera

Ši studijų programa  atveria plačias įsidarbinimo bei karjeros galimybes absolventams laivybos techniniuose padaliniuose, laivų projektavimo, statybos ir remonto įmonėse, mokslo institucijose, kitų rūšių transporto bei pramonės valstybinėse ir privačiose įmonėse, kuriose diegiamos ir vystomos šiuolaikinės automatizuotos technologijų valdymo sistemos. Šios studijų programos absolventai dirba inžinieriais, specialistais, projektų vadovais, techninių padalinių vadovais, ne mažai jų užima įmonių techninių vadovų pareigas, siekia aukštų rezultatų moksle ir akademinėje veikloje.

 

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina