BDAR
Privatumo politika

Darbuotojai

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute 2023 m. birželio 30 d. dirbo 44 darbuotojai, užėmę 34,69 etato. Darbuotojų veikla yra finansuojama iš Klaipėdos universiteto gaunamų valstybės asignavimų, Instituto darbuotojų konkursine tvarka laimėtų nacionalinių ir tarptautinių mokslinių tyrimų projektų, Instituto atliekamų užsakomųjų ūkiskaitos darbų.

Mokslo darbuotojų pareigose dirbo 30 tyrinėtojų (24,86 etato). Visi Instituto mokslo darbuotojai vykdo grupinius ir / ar individualius mokslinių tyrimų projektus, kuriais prisideda prie prioritetų įgyvendinimo Klaipėdos universiteto strateginėse mokslo kryptyse.

Pedagoginėse pareigose užimta 5,2 etato. Administracinėse pareigose (direktorius, vyr. specialistas, studijų specialistas, projekto vadovas) užimta 3,1 etato. Pagalbinis ir techninis personalas sudarė 1,38 et.