BDAR
Privatumo politika

Darbuotojai

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute 2022 m. birželio 30 d. dirbo 45 darbuotojai, užėmę 35,11 etato. Darbuotojų veikla yra finansuojama iš Klaipėdos universiteto gaunamų valstybės asignavimų, Instituto darbuotojų konkursine tvarka laimėtų nacionalinių ir tarptautinių mokslinių tyrimų projektų, Instituto atliekamų užsakomųjų ūkiskaitos darbų.

Mokslo darbuotojų pareigose dirbo 33 tyrinėtojai (25,27 etato). Visi Instituto mokslo darbuotojai vykdo grupinius ir / ar individualius mokslinių tyrimų projektus, kuriais prisideda prie prioritetų įgyvendinimo Klaipėdos universiteto strateginėse mokslo kryptyse.

Pedagoginėse pareigose užimta 5,34 etato. Administracinėse pareigose (direktorius, vyr. specialistas, specialistas) užimti 3 etatai. Pagalbinis ir techninis personalas – naras instruktorius ir specialistas – sudarė 1,5 et.