BDAR
Privatumo politika

Judaika ir antisemitizmas

Tyrėjų grupė
JUDAIKA IR ANTISEMITIZMAS

Grupės nariai

  1. Personalas

Vykdomi ir neseniai baigti vykdyti projektai

2020–2022
Lietuvių ir žydų santykių raida Jungtinėse Amerikos Valstijose Šaltojo karo metais
Podoktorantūros stažuotuojas Justas Stončius

2020–2022
Nuo idėjų iki veiksmo: antisemitizmas Sovietų Lietuvoje 1944–1990 metais
Projekto vadovas Justas Stončius

2020
Žydai 16-ojoje lietuviškojoje šaulių divizijoje: istorija ir atmintis
Projekto vadovas Justas Stončius
Vykdyta kartu su tyrėjų grupe Atminimo kultūros ir istorinė vaizduotė
Daugiau apie projektą