BDAR
Privatumo politika

Kraštovaizdžio archeologija pakrantėse

Tyrėjų grupė
KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHEOLOGIJA PAKRANTĖSE

Grupės nariai

  1. Personalas

  2. Kiti grupės veikloje dalyvaujantys mokslininkai

Vykdomi ir neseniai baigti vykdyti projektai

2022–2024
Baltijos pajūrio bendruomenių lokalinių adaptacijų strategijos: Kukuliškių gyvenvietės atvejis
Projekto vadovė Elena Pranckėnaitė

2017–2022
Mezolito-neolito žmonės ir Baltijos jūra: reliktiniai krantai ir gyvenvietės po vandeniu ir krante. ReCoasts & People
Projekto vadovas Vladas Žulkus
Daugiau apie projektą

2017–2020
Jūrinio kultūros paveldo integracija į Jūrinės erdvės planavimą Baltijos jūroje (BalticRIM)
Projekto koordinatorius (institute) Vladas Žulkus
Vykdytas bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutu
Daugiau apie projektą

2016–2018
Užpelkių kapinynas Lietuvos pajūrio ir Baltijos jūros regiono kultūriniuose kontekstuose
Projekto vadovė Audronė Bliujienė

2012–2014
Ankstyvųjų baltų visuomenės tapatumo bruožai remiantis archeologijos paveldo tyrimais Lietuvoje
Projekto koordinatorius (Klaipėdos universitete) Gintautas Zabiela
Vykdytas bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu ir Lietuvos istorijos institutu

2012–2013
Lietuvos archeologija, II–IV tomai
Projekto vadovė Audronė Bliujienė
Daugiau apie projektą