BDAR
Privatumo politika

Karas ir XX amžiaus visuomenė

Tyrėjų grupė
KARAS IR XX AMŽIAUS VISUOMENĖ

Grupės nariai

  1. Personalas
  2. Doktorantai
    • Nerijus Černius
    • Edvardas Vasiliauskas

Vykdomi ir neseniai baigti vykdyti projektai

2022
1923-ieji: Klaipėdos prijungimas prie Lietuvos. Dalyviai ir jų liudijimai
Projekto vadovas Vasilijus Safronovas
Daugiau apie projektą

2021–2024
Tautinės mažumos Lietuvos kariuomenėje 1918–1940 m.: vokiečių lojalumo atvejis
Projekto vadovė Silva Pocytė

2021–2023
Lietuvos partizaninio karo archeologija: tyrimų kryptys, metodai ir teorinės apibrėžtys
Podoktorantūros stažuotuojas Gediminas Petrauskas

2020–2023
Mirčių Lietuvos kariuomenėje poveikis kariams ir visuomenei (1918–1940 m.)
Projekto vadovas Vytautas Jokubauskas

2016–2018
Netiesioginių veiksmų strategija: tarpukario Lietuvos atvejis
Projekto vadovas Vytautas Jokubauskas

2015–2018
Pirmojo pasaulinio karo atminimas: Lietuvos ir Rytprūsių lyginamoji analizė (iki 1939 metų)
Projekto vadovas Vasilijus Safronovas
Vykdyta kartu su tyrėjų grupe Atminimo kultūros ir istorinė vaizduotė
Daugiau apie projektą

2013–2015
Paramilitarinių organizacijų reikšmė valstybės gynybos sistemoje: Lietuvos šaulių sąjungos atvejis
Projekto vadovas Vygantas Vareikis
Daugiau apie projektą