BDAR
Privatumo politika

Karas ir XX amžiaus visuomenė

Tyrėjų grupė
KARAS IR XX AMŽIAUS VISUOMENĖ

Grupės nariai

  1. Personalas
  2. Doktorantai
    • Flaviano Bertaina
    • Nerijus Černius
    • Mindaugas Sereičikas
    • Titas Tamkvaitis

Vykdomi ir neseniai baigti vykdyti projektai

2021–2024
Tautinės mažumos Lietuvos kariuomenėje 1918–1940 m.: vokiečių lojalumo atvejis
Projekto vadovė Silva Pocytė

2021–2023
Lietuvos partizaninio karo archeologija: tyrimų kryptys, metodai ir teorinės apibrėžtys
Podoktorantūros stažuotuojas Gediminas Petrauskas

2020–2023
Mirčių Lietuvos kariuomenėje poveikis kariams ir visuomenei (1918–1940 m.)
Projekto vadovas Vytautas Jokubauskas

2016–2018
Netiesioginių veiksmų strategija: tarpukario Lietuvos atvejis
Projekto vadovas Vytautas Jokubauskas

2015–2018
Pirmojo pasaulinio karo atminimas: Lietuvos ir Rytprūsių lyginamoji analizė (iki 1939 metų)
Projekto vadovas Vasilijus Safronovas
Vykdyta kartu su tyrėjų grupe Atminimo kultūros ir istorinė vaizduotė

2013–2015
Paramilitarinių organizacijų reikšmė valstybės gynybos sistemoje: Lietuvos šaulių sąjungos atvejis
Projekto vadovas Vygantas Vareikis