BDAR
Privatumo politika

Atminimo kultūros ir istorinė vaizduotė

Tyrėjų grupė
ATMINIMO KULTŪROS IR ISTORINĖ VAIZDUOTĖ

Grupės nariai

  1. Personalas

  2. Doktorantai

    • Valentinas Kulevičius

Vykdomi ir neseniai baigti vykdyti projektai

2023–2025
Istorijos sklaidos masinėmis medijomis pradžia Lietuvoje
Podoktorantūros stažuotojas Titas Krutulys

2022–2024
Macikai kaip „tamsiojo paveldo“ objektas: memorialas, muziejus, atmintis
Projekto vadovas Hektoras Vitkus

2022
Mokslinė monografija: „Paneriai: memorialas atminimo kultūroje ir politikoje (1944–2020)“
Projekto vadovas Zigmas Vitkus

2020–2021
„Tamsiojo paveldo“ panauda Lietuvos atminimo kultūroje: Macikų lagerių atvejo tyrimas
Projekto vadovas Hektoras Vitkus

2020
Žydai 16-ojoje lietuviškojoje šaulių divizijoje: istorija ir atmintis
Projekto vadovas Justas Stončius
Vykdyta kartu su tyrėjų grupe Judaika ir antisemitizmas
Daugiau apie projektą

2019–2022
„Išgyventoji istorija“ Lietuvoje tarpukariu: tarp pasakojimų apie patirtis ir atminties politikos
Projekto vadovas Vasilijus Safronovas
Daugiau apie projektą

2015–2018
Pirmojo pasaulinio karo atminimas: Lietuvos ir Rytprūsių lyginamoji analizė (iki 1939 metų)
Projekto vadovas Vasilijus Safronovas
Vykdyta kartu su tyrėjų grupe Karas ir XX amžiaus visuomenė
Daugiau apie projektą

2012–2014
Atminimo kultūrų santykiai buvusioje Rytų Prūsijoje po 1945 metų. Lyginamasis Olštyno ir Klaipėdos atvejų tyrimas
Projekto koordinatorius (Klaipėdos universitete): Vasilijus Safronovas
Vykdytas bendradarbiaujant su Varmijos ir Mozūrijos universitetu Olštyne (Lenkija) ir Lietuvos istorijos institutu