BDAR
Privatumo politika

Visuomenių transformacijos kontaktų zonose

Tyrėjų grupė
VISUOMENIŲ TRANSFORMACIJOS KONTAKTŲ ZONOSE

Grupės nariai

1. Personalas

2. Kiti grupės veikloje dalyvaujantys mokslininkai

  • Vacys Vaivada, Klaipėdos universiteto afilijuotasis profesorius

3. Doktorantai

  • Milda Kontrimė
  • Justina Minelgaitė-Plentienė
  • Renata Rachmanovaitė

Vykdomi ir neseniai baigti vykdyti projektai

2022–2024
Pagonybės vaizdinių ir prietarų christianizacija viduramžių Lietuvoje
Projekto vadovas Marius Ščavinskas

2020–2021
Anapusinio pasaulio vaizdinių christianizacija brandžiaisiais viduramžiais Lietuvoje
Projekto vadovas Marius Ščavinskas

2016–2019
Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose
Projekto vadovė Sigita Kraniauskienė
Vykdyta bendrarbiaujant su Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centru

2012–2015
Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje Brandžiaisiais viduriniais ir Ankstyvaisiais naujaisiais amžiais
Projekto vadovas S.C. Rowell

2012–2014
Klaipėdos krašto etnokonfesinio paveldo tyrimai, sukuriant geografinę informacinę sistemą
Projekto vadovas Arūnas Baublys
Daugiau apie projektą