Karas ir XX amžiaus visuomenė

Tyrėjų grupė
KARAS IR XX AMŽIAUS VISUOMENĖ

1. Grupės nariai

1.1. Personalas

Vytautas Jokubauskas, vyresn. mokslo darbuotojas
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-5578-4880 Google Scholar Academia.edu |  ResearchGate

Gediminas Petrauskas, vyresn. mokslo darbuotojas
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-3328-819X Google Scholar Academia.edu |  ResearchGate

Artem Petryk, vyresn. mokslo darbuotojas
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-5620-4729 Google Scholar |  ResearchGate

Silva Pocytė, vyresn. mokslo darbuotoja
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-9084-4703 Google Scholar |  ResearchGate

Vasilijus Safronovas, vyriaus. mokslo darbuotojas
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-0390-3056 Google Scholar Academia.edu |  ResearchGate

Vykintas Vaitkevičius, vyriaus. mokslo darbuotojas
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-0034-4463 Google Scholar Academia.edu |  ResearchGate

Vygantas Vareikis, vyriaus. mokslo darbuotojas
 Google Scholar

1.2. Doktorantai

Flaviano Bertaina
Mindaugas Sereičikas
Titas Tamkvaitis

2. Vykdomi ir neseniai baigti vykdyti projektai

2021–2024
Tautinės mažumos Lietuvos kariuomenėje 1918–1940 m.: vokiečių lojalumo atvejis
Projekto vadovė Silva Pocytė

2021–2023
Lietuvos partizaninio karo archeologija: tyrimų kryptys, metodai ir teorinės apibrėžtys
Podoktorantūros stažuotuojas Gediminas Petrauskas

2020–2023
Mirčių Lietuvos kariuomenėje poveikis kariams ir visuomenei (1918–1940 m.)
Projekto vadovas Vytautas Jokubauskas

2016–2018
Netiesioginių veiksmų strategija: tarpukario Lietuvos atvejis
Projekto vadovas Vytautas Jokubauskas

2015–2018
Pirmojo pasaulinio karo atminimas: Lietuvos ir Rytprūsių lyginamoji analizė (iki 1939 metų)
Projekto vadovas Vasilijus Safronovas
Vykdyta kartu su tyrėjų grupe Atminimo kultūros ir istorinė vaizduotė

2013–2015
Paramilitarinių organizacijų reikšmė valstybės gynybos sistemoje: Lietuvos šaulių sąjungos atvejis
Projekto vadovas Vygantas Vareikis

Aktualu »

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...

 

Paroda apie ekspediciją „Gyvos krosnys“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas sukūrė ekspedicijos „Gyvos krosnys“ stendinę parodą. Joje eksponuojama per...