BDAR
Privatumo politika

Projektas 09.3.3-LMT-K-712-01-0171

Mokslinių tyrimų projektas „Mezolito-neolito žmonės ir Baltijos jūra: reliktiniai krantai ir gyvenvietės po vandeniu ir krante. ReCoasts & People“

2017 m. gruodžio 27 d. – 2021 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas vykdo tiriamąjį projektą „Mezolito-neolito žmonės ir Baltijos jūra: reliktiniai krantai ir gyvenvietės po vandeniu ir krante. ReCoasts & People“. Projektas finansuojamas 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) investicijų veiksmų programos lėšomis, kurias administruoja Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama priemonės Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą 9 prioritetą Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas (09.3.3-LMT-K-712-01-0171). Projektui įgyvendinti yra skirta 565142,20 Eur. Vykdytojų grupę sudaro prof. habil. dr. Vladas Žulkus (projekto vadovas), prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, prof. dr. Linas Daugnora, dr. Miglė Stančikaitė, dr. Nikita Dobrotin, dr. Jolita Petkuvienė, dr. Tomas Rimkus.

Projekto tikslas – dabartinėse ir užlietose Baltijos jūros pakrantėse ištirti ankstyvojo mezolito–ankstyvojo neolito apgyventas vietas ir rekonstruoti ankstyvojo holoceno gamtinius-kultūrinius kraštovaizdžius. Tyrimais siekiama nustatyti floros, faunos ir žmonių migracijos į dabartinį Lietuvos pajūrį kryptis, palyginti mezolito-ankstyvojo neolito žmonių gyvenseną to meto jūros pakrantėse ir žemyne. Projektu taip pat siekiama sukurti originalią tyrimų metodiką, kuri būtų taikoma nustatant žmonių gyvenimo vietas dabar jūros užlietose pakrantėse, tiriamo laikotarpio klimato augalijos ir gyvūnijos ypatumus. Šie tyrimai integruotųsi į Vakarų ir Šiaurės Europoje atliekamus analogiškus Baltijos jūros tyrimus.

Įgyvendinus projektą, jūros pakrantėse bus identifikuotos ir ištirtos kelios ankstyvojo holoceno laikotarpio gyvenvietės su išlikusiais reliktiniais bei kultūriniais kraštovaizdžiais ir archeologijos paveldu pakrantėse ir po vandeniu. Jūros dugnas Baltijos jūroje (ties Juodkrante, Klaipėda ir Palanga) bus ištirtas prietaisais ir atlikti povandeniniai archeologiniai tyrimai ir kasinėjimai dabartinėse pakrantėse (Aukštumala, Svencelė, Tyrų pelkė). Bandiniai bus datuoti 14C metodu, ištirti biogeocheminiais, paleobotaniniais, dendrochronologiniais, medžių DNR metodais, atlikti paleozoologiniai, trasologiniai ir eksperimentinės archeologijos tyrimai. Tyrimais bus identifikuoti jūros užlieti reliktiniai kraštovaizdžiai, nustatyti klimato kaitos periodai, augmenijos raida, patikslintos poledynmečio laikotarpio augalijos, gyvūnijos ir žmonių migracijos į dabartinės Lietuvos teritoriją kryptys. Dabartinėse ir jūros užlietose Baltijos jūros pakrantėse bus ištirtos ankstyvojo mezolito–ankstyvojo neolito apgyventos vietos ir rekonstruoti ankstyvojo holoceno gamtiniai-kultūriniai kraštovaizdžiai. Tyrimai po vandeniu atskleis užlietus gamtinius ir kultūrinius kraštovaizdžius buvusiose pakrantėse. Tai pasitarnaus ne tik planuojant būsimus mokslinius ir taikomuosius tyrimus, bet ir parengiant bei vykdant jūros ir pakrančių tvaraus naudojimo ir darnios plėtros projektus.

Tyrimų rezultatus ketinama skelbti moksliniuose straipsniuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose leidiniuose ir monografijoje anglų kalba, išleistoje užsienio leidyklos.

PROJEKTO VYKDYMO INFORMACIJA

2018-06-28 Pradedami Aukštumalos senovės gyvenviečių tyrimai

2019-03-01 Informacija apie vykdomą projektą ir jo pirmuosius rezultatus žurnale Jūra Море Sea, 2019, nr. 1, p. 24–25 (anglų k.), p. 26–27 (kinų mandarinų k.), p. 58–59 (rusų k.), p. 60–61 (lietuvių k.)

2020-02-24 Skelbiami 2018–2019 metų tyrimų rezultatai

2022-06-01 Skelbiama galutinių projekto rezultatų santrauka

PROJEKTO VYKDYMO METU PASKELBTŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

Kolektyvinė monografija

  1. Lithuanian Baltic Sea Coasts during the Holocene: Sea Level Changes, Environmental Developments and Human Adaptations (BAR International Series, 3089; Cultural Studies in Maritime and Underwater Archaeology, 3). Ed. by Algirdas GIRININKAS & Vladas ŽULKUS. Oxford: BAR Publishing, 2022. – 168 pp. ISBN 9781407359878

Straipsniai

  1. DAMUŠYTĖ, Aldona; STANČIKAITĖ, Miglė; GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; DAUGNORA, Linas; SKURATOVIČ, Žana; UOGINTAS, Domas; VALŪNAS, Darius; VAIKUTIENĖ, Giedrė; ŽULKUS, Vladas. New insight into the palaeoenvironmental dynamics as a background of the human history in the Nemunas River delta region, W Lithuania, throughout the Lateglacial and Early HoloceneBaltica, 2021, vol. 34, no. 2, pp. 216–245.
  2. DANUSEVIČIUS, Darius; BUCHOVSKA, Jurata; ŽULKUS, Vladas; DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. DNA Markers Reveal Genetic Associations among 11,000-Year-Old Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Found in the Baltic Sea with the Present-Day Gene Pools in LithuaniaForests, 2021, vol. 12, no. 3, art. no. 317.
  3. RIMKUS, Tomas; DAUGNORA, Linas. Akmens amžiaus kaulo ir rago dirbinių technologija Lietuvos pajūrio regione. Papildant Palangos ir Smeltės kolekcijų duomenis. In Kretingos rajono archeologiniai tyrimai ir perspektyvos. Kraštotyrininko, archeologo Igno Jablonskio 110-osioms gimimo metinėms. Sud. Eglė RIMKIENĖ. Kretinga, 2021, p. 83–94.
  4. RIMKUS, Tomas; GIRININKAS, Algirdas. The Final Palaeolithic in the Coastal Part of Lithuania with the Technological Emphasis on Aukštumala Stone Age SitesArchaeologia Baltica, 2021, vol. 28, pp. 102–117.
  5. ŽULKUS, Vladas; GIRININKAS, Algirdas. The eastern shores of the Baltic Sea in the Early Holocene according to natural and cultural relict dataGeo: geography and environment, 2020, vol. 7, no. 1, pp. 1–16.
  6. RIMKUS, Tomas. In search of Lithuania coastal Mesolithic. Review of current data and the aims of an ongoing research project. Fornvännen. Journal of Swedish Antiquarian Research, 2019, vol. 114, no. 1, pp. 1–11.