BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2023 m. Rugpjūčio 21 d.

Kvietimas teikti prašymus valstybės remiamoms paskoloms

Prašymų-anketų PASKOLOMS gauti pildymo datos:

Pradžia – 2023 m. rugpjūčio 21 d. (nuo 8:00 val.)

Pabaiga – 2023 m. rugsėjo 18 d. (iki 15:00 val.)

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Valstybinio studijų fondo tinklalapyje https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki  2023 m. rugsėjo 18 d.

2023/2024 s. m. rudens semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  1. paskolos studijų kainai sumokėtiŠios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies;
  2. paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 80 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (3 920 Eur);
  3. paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartisŠios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2 940 Eur).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite adresu https://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-1) Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų – anketų teikimo termino pabaigos, Valstybinio studijų fondo direktorius, atsižvelgdamas į valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų poreikį, patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašą. Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų tvirtinimo data – spalio 2 d.

2023 m. spalio 3 d. prisijungę prie sistemos, kurioje pildė paskolos gavėjo prašymą, studentai galės pasitikrinti, ar jiems siūloma sudaryti valstybės remiamos paskolos sutartį.

2023 m. valstybės remiamas paskolas teikia „SWEDBANK“, AB bankas. Sutarčių pasirašymas banke vyks nuo 2023 m. spalio 3 d. iki 2023 m. spalio 30 d.

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Sandra Stukaitė, Valstybinio studijų fondo Paskolų skyriaus vyriausioji specialistė

tel.: +370 658 31004, el. paštas sandra.stukaite@vsf.lt

Informaciją apie valstybės remiamas paskolas rasite tinklapyje https://vsf.lrv.lt

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos