BDAR
Privatumo politika

Dėstytojai

Dėstytojų, kuruojančių Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto studentams siūlomus studijų sandus, sąrašas

Privalomuosius dalykus dėstantys Instituto darbuotojai

Doc. dr. Audronė BLIUJIENĖ, pareigos – profesorė (vyriausioji mokslo darbuotoja), dėsto nuo 2006 m.

El. paštas: audrone.bliujiene@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Baltijos jūros regiono romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai (I, privalomasis), Vikingų laikų Lietuvos archeologija (I, privalomasis);
Priešistorės menas (I, pasirenkamasis)


Doc. dr. Vytautas JOKUBAUSKAS, pareigos – docentas (vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2011 m.

El. paštas: vytautas.jokubauskas@ku.lt

Dėstomi dalykai:
Karybos istorija (I rusų k., privalomasis);
Lietuvos karybos istorija XIII–XX a. (I, pasirenkamasis), Lietuvos ginkluotos gynybos problemos tarpukariu Baltijos šalių kontekste (II, pasirenkamasis)


Mgr. Ieva MASIULIENĖ, pareigos – jaunesnioji mokslo darbuotoja, dėsto nuo 2015 m.

El. paštas: ieva.masiuliene@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Skaitmeniniai tyrimų metodai archeologijoje (I, privalomasis);
Archeologinių tyrimų strategija (I, pasirenkamasis)


Dr. Raimonda NABAŽAITĖ, pareigos – mokslo darbuotoja

El. paštas: r.nabazaite@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Naujųjų laikų archeologija (I, privalomasis);
Bažnyčių archeologija (I, pasirenkamasis), Industrinė archeologija (I, pasirenkamasis)


Dr. Klaidas PERMINAS, pareigos – lektorius, dėsto nuo 2006 m.

El. paštas: klaidas.perminas@ku.lt

Dėstomi dalykai:
Įvadas į archeologijos studijas (I, privalomasis), Archeologinė lauko praktika (I, privalomasis);
Archeologinė mokslinė lauko praktika (I, pasirenkamasis), Laivybos istorija (I rusų k., pasirenkamasis), Laivybos istorija Baltijos jūros regione (I rusų k., pasirenkamasis), Laivybos raida Šiaurės Europoje (I anglų k., pasirenkamasis)


Dr. Gediminas PETRAUSKAS, pareigos – vyresnysis mokslo darbuotojas, dėsto nuo 2023 m.

El. paštas: gediminas.petrauskas@ku.lt

Dėstomi dalykai:
Naujausių laikų kovų istorija ir archeologija (I, privalomasis)


Doc. dr. Silva POCYTĖ, pareigos – docentė (vyresnioji mokslo darbuotoja), dėsto nuo 1995 m.

El. paštas: silva.pocyte@ku.lt

Dėstomi dalykai:
Tautinių kultūrų paribiai Baltijos jūros regione (II, privalomasis);
Rusijos istorija (I rusų k., pasirenkamasis), Lietuvių ir vokiečių santykiai XIX–XX a. (II, pasirenkamasis)


Dr. Elena PRANCKĖNAITĖ, pareigos – mokslo darbuotoja

El. paštas: elena.pranckenaite@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Akademinė ir profesinė etika (I, privalomasis), Gyvenviečių archeologija (I, privalomasis);
Povandeninių tyrimų metodika (I, pasirenkamasis)


Dr. Tomas RIMKUS, pareigos – mokslo darbuotojas, dėsto nuo 2019 m.

El. paštas: tomas.rimkus@ku.lt

Dėstomo dalykai:
Akmens ir bronzos amžiai (I, privalomasis);
Technologijų kaita priešistorėje (I, pasirenkamasis)


Dr. Vasilijus SAFRONOVAS, pareigos – profesorius (BRIAI direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2008 m.

El. paštas: vasilijus.safronovas@ku.lt

Dėstomi dalykai:
Baltijos regionas: mentalinės geografijos sampratos ir erdvinė vaizduotė (II, privalomasis), Nacionalizmas Vokietijos istorijoje (II, privalomasis, kartu su dr. H. Vitkumi);
Klaipėdos miesto ir regiono istorija (I, pasirenkamasis), Pirmasis pasaulinis karas: Europos Rytų perspektyva (II, pasirenkamasis)


Dr. Jolanta SKURDAUSKIENĖ, pareigos – lektorė (mokslo darbuotoja), dėsto nuo 2021 m.

El. paštas: jolantaskurd@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Visuomenė ir ūkis Baltijos regione (XV–XIX a.) (II, privalomasis)


Dr. Justas STONČIUS, pareigos – mokslo darbuotojas, dėsto nuo 2016 m.

El. paštas: justston@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Europos istorija XIX–XX a. (I, privalomasis);
Lenkijos istorija (I, pasirenkamasis)


Doc. dr. Nijolė STRAKAUSKAITĖ, pareigos – docentė (vyresnioji mokslo darbuotoja), dėsto nuo 1993 m.

El. paštas: nijole.strakauskaite@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Europos kultūros istorija (I rusų k., privalomasis);
Vokietijos istorija (I rusų k., pasirenkamasis), Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos problemos XVI–XX a. (II, pasirenkamasis)


Doc. dr. Marius ŠČAVINSKAS, pareigos – docentas (vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2005 m.

El. paštas: scavinskas.marius@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Įvadas į istorijos studijas (I, privalomasis), Viduramžių Europos istorija (I, privalomasis ir I rusų k., privalomasis);
Viduramžių Lietuvos istorijos problemos (I, pasirenkamasis), Viduramžių Lietuva lyginamosios socialinės istorijos aspektu (II, pasirenkamasis), Kryžiaus žygiai Baltijos regione: ideologija ir praktika (II, pasirenkamasis)


Dr. Miglė URBONAITĖ-UBĖ, pareigos – mokslo darbuotoja, dėsto nuo 2020 m.

El. paštas: migle.urbonaite-ube@ku.lt

Dėstomi dalykai:
Viduramžių archeologija (I, privalomasis)


Dr. Vykintas VAITKEVIČIUS, pareigos – profesorius (vyriausiasis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2008 m.

El. paštas: vykintas.vaitkevicius@ku.lt

Dėstomi dalykai:
Archeologijos mokslo istorija (I, privalomasis), Skaitmeninės humanitarikos praktika (I rusų k., privalomasis);
Baltų religijos archeologija (I, pasirenkamasis), Lituanistika archeologijos teorijoje ir lauko tyrimuose (I, pasirenkamasis)


Prof. dr. Vygantas VAREIKIS, pareigos – profesorius (vyriausiasis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 1994 m.

El. paštas: vygantas.vareikis@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Europos istorija XIX a. (I rusų k., privalomasis), Europos istorija XX a. (I rusų k., privalomasis), Istorijos tyrimų metodika (I rusų k., privalomasis), Žydų istorija Baltijos regione ir Vidurio Rytų Europoje (II, privalomasis);
Europos mentaliteto istorija (I anglų k., pasirenkamasis), Genocidų Europoje istorija (I rusų k., pasirenkamasis, kartu su dr. H. Vitkumi), Sovietinės Klaipėdos raida (I rusų k., pasirenkamasis)


Dr. Ernestas VASILIAUSKAS, pareigos – docentas (vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2007 m.

El. paštas: ernestas@inbox.lv

Dėstomi dalykai:
Istorinė kartografija (I, privalomasis), Archyvinė praktika (I, privalomasis ir I rusų k., privalomasis), Pagalbiniai istorijos mokslai (I rusų k., privalomasis),
Christianizacija Rytų Baltijos regione archeologijos duomenimis (IX–XVII a.) (I, pasirenkamasis), Pagalbiniai istorijos mokslai (I, pasirenkamasis)


Dr. Hektoras VITKUS, pareigos – docentas (mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2003 m.

El. paštas: hektoras.vitkus@ku.lt

Dėstomi dalykai:
Ideologijų istorija (I rusų k., privalomasis), Lietuvos istorija XIX–XX a. (I, privalomasis ir I rusų k., privalomasis), Nacionalizmas Vokietijos istorijoje (II, privalomasis, kartu su dr. V. Safronovu);
Archyvistika (I rusų k., pasirenkamasis), Genocidų Europoje istorija (I rusų k., pasirenkamasis, kartu su prof. dr. V. Vareikiu), Latvijos, Estijos ir Suomijos istorija (I rusų k., pasirenkamasis), Skandinavijos šalių istorija (I rusų k., pasirenkamasis), Holokausto istorija Rytų Europoje (II, pasirenkamasis), Karo istorijos istoriografija ir metodologija (II, pasirenkamasis)


Doc. dr. Gintautas ZABIELA, pareigos – profesorius (vyriausiasis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2006 m.

El. paštas: gintautas.zabiela@ku.lt

Dėstomi dalykai:
Archeologinė praktika (I rusų k., privalomasis), Paveldosauga ir paveldotvarka (I, privalomasis); 
Fortifikacijos istorija (II, pasirenkamasis)

Kitų Klaipėdos universiteto padalinių ir kitose institucijose pagrindinėse pareigose dirbantys dėstytojai, atsakingi už privalomuosius dalykus:

Dr. Sigita BAGUŽAITĖ-TALAČKIENĖ (Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Palangos gintaro muziejus), pareigos – lektorė, dėsto nuo 2022 m.
El. paštas: sigita.baguzaite@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Muziejininkystė (I, privalomasis);
Pirmo tūkstantmečio Rytų Baltijos materialinė kultūra (I rusų k., pasirenkamasis)


Prof. dr. Roma BONČKUTĖ (KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos katedra)
El. paštas: roma.bonckute@ku.lt
Dėstomi dalykai:
Antikos istorija (I, privalomasis ir I rusų k., privalomasis), Lotynų kalba (I rusų k., privalomasis)


Mgr. Gabrielė BURBULYTĖ-TSISKARISHVILI (KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra)
El. paštas: gabriele.burbulyte-tsiskarishvili@ku.lt
Dėstomi dalykai:
Politinės minties istorija (I rusų k., privalomasis)


Dr. Dainius ELERTAS (Lietuvos jūrų muziejus)
El. paštas: elertas@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Europos istorija XV–XVIII a. (I, privalomasis), Europos istorija XV a. vid. – XVIII a. (I rusų k., privalomasis)


Doc. dr. Aldis GEDUTIS (KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Socialinių pokyčių studijų centras)
El. paštas: aldis.gedutis@ku.lt
Dėstomi dalykai:
Logika (I, privalomasis ir I rusų k., pasirenkamasis);
Mokslo filosofija (II, pasirenkamasis)


Dr. Liutauras KRANIAUSKAS (KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Socialinių pokyčių studijų centras)
El. paštas: liutauras.kraniauskas@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Sociologija (I, privalomasis ir I rusų k., pasirenkamasis)


Dr. Rimantas MIKNYS (Lietuvos istorijos institutas), pareigos – profesorius, dėsto nuo 1998 m.
El. paštas: rimantas.miknys@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Nacionalizmas ir moderni visuomenė Vidurio Rytų Europos bei Baltijos regionuose XIX–XX a. pradžioje (II, privalomasis);
Lenkijos istorija (I rusų k., pasirenkamasis)


Doc. dr. Rita Regina TRIMONIENĖ (Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas), pareigos – profesorė, dėsto nuo 2019 m.
El. paštas: rita.trimone@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija XIII–XVI a. vid. (I rusų k., privalomasis), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija XVI a. vid. – XVIII a. (I rusų k., privalomasis), Lietuvos valstybės istorija nuo viduramžių iki XVIII a. pab. (I, privalomasis);
Jogailaičių Europos istorija (XV a. pr. – 1526 m.) (I rusų k., pasirenkamasis), Socialinės istorijos prieigos (II, pasirenkamasis)


Dr. Manvydas VITKŪNAS (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija), pareigos – docentas, dėsto nuo 2021 m.
El. paštas: manvydas.vitkunas@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Įvadas į Europos archeologiją (I rusų k., privalomasis);
Europos kolonializmo istorija (I rusų k., pasirenkamasis)

Dėstytojai, atsakingi tik už pasirenkamuosius dalykus

Mgr. Vidmantas AIRINI, pareigos – asistentas, dėsto nuo 2022 m.
Dėstomi dalykai:
Baltijos jūros regiono karo istorija XVI–XIX a. (II, pasirenkamasis)


Doc. dr. Arūnas BAUBLYS
Dėstomi dalykai:
Muziejininkystės pagrindai (I rusų k., pasirenkamasis), Numizmatika (I rusų k., pasirenkamasis)


Dr. Albertas BITINAS
Dėstomi dalykai:
Bendroji geologija (I, pasirenkamasis)


Prof. dr. Linas DAUGNORA, pareigos – vyriausiasis mokslo darbuotojas, dėsto nuo 2011 m.
Dėstomi dalykai:
Antropologija ir žmonijos istorija (I, pasirenkamasis)


Doc. dr. Alma IMBRASIENĖ (KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos katedra)
Dėstomi dalykai:
Vokiečių kalba 1 (I, pasirenkamasis), Vokiečių kalba 2 (I, pasirenkamasis)


Dr. Marius IRŠĖNAS
Dėstomi dalykai:
Kultūros paveldo vizualizacija (II, pasirenkamasis)


Dr. Gintautas JAKŠTYS, pareigos – lektorius, dėsto nuo 2022 m.
Dėstomi dalykai:
Kasdienybės istorija (I rusų k., pasirenkamasis), Karo minties ir karybos istorija (II, pasirenkamasis)


Dr. Darius JUODIS, pareigos – lektorius, dėsto nuo 2021 m.
Dėstomi dalykai:
Partizaniniai judėjimai Rytų Europoje XX amžiuje (II, pasirenkamasis)


Mgr. Milda KONTRIMĖ
Dėstomi dalykai:
Europos epidemijų istorija (I, pasirenkamasis)


Mgr. Rokas KRANIAUSKAS
Dėstomi dalykai:
Skaitmeninių metodų taikymas (I, pasirenkamasis)


Dr. Česlovas LAURINAVIČIUS
Dėstomi dalykai:
Lietuvos ir Rusijos santykiai 1918–1940 m. (II, pasirenkamasis)


Dr. Egidijus PAPEČKYS
Dėstomi dalykai:
Europos saugumo ir terorizmo problemos XX–XXI a. (I rusų k., pasirenkamasis)


Mgr. Akvilė POŠKIENĖ, pareigos – jaunesnioji mokslo darbuotoja, dėsto nuo 2022 m.
Dėstomi dalykai:
Kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo pagrindai (I, pasirenkamasis)


Dr. Edvinas UBIS, pareigos – mokslo darbuotojas, dėsto nuo 2023 m.
Dėstomi dalykai:
Artefaktologija (I, pasirenkamasis)


Doc. dr. Vacys VAIVADA
Dėstomi dalykai:
Visuomenė ir konfesiniai procesai LDK XV–XVI a. (II, pasirenkamasis)

Nuo Istorijos katedros įkūrimo Klaipėdos universitete 1993 m. paskaitas studentams skaito habil. dr. Vladas Žulkus ir dr. Nijolė Strakauskaitė. Tarp pirmųjų katedros darbuotojų taip pat buvo jos įkūrėjas ir pirmasis vedėjas habil. dr. Alvydas Nikžentaitis bei S. C. Rowell, PhD (Cantab.) (dabar abu mokslininkai dirba Lietuvos istorijos institute).
Be šiuo metu dirbančių dėstytojų, įvairiu laiku paskaitas KU Istorijos katedros (vėliau Istorijos ir archeologijos katedros, dabar BRIAI) studentams yra skaitę: Arūnė Liucija Arbušauskaitė, Rasa Banytė-Rowell, Arūnas Baublys, Eglė Bendikaitė, Džiugas Brazaitis, Zenonas Butkus, Rūta Čapaitė, Gintautas Jurgis Česnys (†), Leonidas Donskis (†), Edvardas Gudavičius (†), Stasys Gutautas, Dainius Elertas, Jonas Genys, Saulius Kaubrys, Vytautas Kazakevičius (†), Jūratė Kiaupienė, Antanas Kulakauskas, Vaidas Kuprelis, Ingė Lukšaitė, Elmantas Meilus, Arturas Mickevičius, Saulius Pivoras, Aivas Ragauskas, Valdas Rakutis, Darius Staliūnas, Valdemaras Šimėnas, Giedrė Vaivadaitė, Ričardas Zulcas ir kt. dėstytojai; taip pat kviestiniai dėstytojai iš kitų valstybių: Barbara Christophe (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), Ingolf Ericsson (Bambergas, Vokietija), Ruth Kibelka-Leiserowitz (Berlynas, Vokietija), Rasa Mažeika (Toronto, Kanada), Ilgvars Misāns (Ryga, Latvija), Eva Pluhařová-Grigienė (Leipcigas, Vokietija), Maik-Jens Springmann (Rostokas, Vokietija), Gvido Straube (Ryga, Latvija), Joachim Tauber (Liuneburgas, Vokietija), Horst Wernicke (Greifsvaldas, Vokietija). 1995–2005 m. vokiečių kalbą katedros studentams dėstė kviestiniai lektoriai, atvykdavę pagal Roberto Boscho fondo (Robert Bosch Stiftung) lektorių programą Vidurio ir Rytų Europai iš Vokietijos: Monika Stobbe (1995/96), Jana Hoffmann (1996/97), Mirjam Müller (1997/98), Angela Hohlfeldt (1998/2000), Frank Wurft (2000/01), Michael Feller (2001/02), Stefan Carl (2002/04) ir Katharina Röper (2004/05). Lenkų kalbą yra dėstę Albina Gricevič, Irena Masoit, Teresa Dalecka.