BDAR
Privatumo politika
Sutrumpintos studijos | Verslo ir viešoji vadyba

Viešasis administravimas

 

 

Valstybinis kodas
6121LX061

Įgyjama kvalifikacija
Viešojo administravimo bakalauras

Studijų trukmė
Ištęstinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    49,23 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    2954 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis 
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites (rugsėjį ir sausį). Dalis studijų dalykų bus vykdomi pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Studijų kalba
Lietuvių

Priėmimo sąlygos

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys aukštąjį koleginį arba universitetinį išsilavinimą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.