BDAR
Privatumo politika

Fundatoriai ir rėmėjai

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto bibliotekos fondų didžiausią dalį sudaro užsienio institucijų ir pavienių asmenų dovanotos knygos. 1992 m. įsteigus Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centrą, iš pradžių biblioteka buvo formuojama daugiausia Istorijos centro ir Istorijos katedros darbuotojų, dovanojusių asmenines knygų kolekcijas, ypač habil. dr. Alvydo Nikžentaičio, prof. S. C. Rowello iniciatyva. Pradedant kurti biblioteką, smarkiai prisidėjo Bavarijos žemės vyriausybė, skyrusi stambią pinigų sumą beveik 500 svarbiausių leidinių įsigyti, Bonos universiteto prof. Udo Arnold, kruopščiai atrinkęs reikalingiausius leidinius, ir Rytų Prūsijos kraštiečių draugija (Landsmannschaft Ostpreußen) Hamburge, kuri 1993 m. kovą atgabeno į Klaipėdą Istorijos centrui Vokietijoje nupirktas knygas ir aparatūrą.

Pirmuoju bibliotekos veiklos dešimtmečiu kaupiant bibliotekos fondus prisidėjo:

Lenkija:

 • prof. Marian Biskup, Torunė
 • Deutsches Historisches Institut Warschau, Varšuva
 • prof. Andrzej Kola, Torunės universiteto Archeologijos ir etnologijos institutas
 • Kultūros draugija „Borussia“, Olštynas
 • prof. dr. Jan Maria Piskorski (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk)
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk (Poznanės Mokslo bičiulių draugija)
 • Towarzystwo Naukowe w Toruniu (Torunės mokslo draugija)
 • dr. Robert Traba, Olštynas/Varšuva
 • prof. dr. Mieczyslaw Wojchiechowski, Torunės universitetas

Vokietija:

 • Ännchen von Tharau e. V. („Taravos Anikės“ draugija), Maincas
 • Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e. V. (Klaipėdos krašto išeivių draugija), Hedeshaimas
 • Robert Bosch Stiftung, Štutgartas
 • Bruckmann leidykla, Miunchenas
 • Bundesinstitut für ostdeutsche Kultur und Geschichte (Rytų Vokietijos kultūros ir istorijos federalinis institutas), Oldenburgas
 • Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien (Rytų tyrimų ir tarptautinių studijų federalinis institutas) bei jo direktorius prof. dr. Heinrich Vogel, Kiolnas
 • Bundesministerium des Innern (Vokietijos federalinė vidaus reikalų ministerija), Bona
 • Dr. Barbara Christophe, Frankfurto prie Maino universitetas
 • Deutsche Forschungsgemeinschaft (Vokietijos mokslo sąjunga), Bonas
 • Dr. Sven Ekdahl, Valstybinis slaptasis Prūsijos kultūrinio paveldo archyvas, Berlynas
 • p. Albert Franzkeit, Verblekas
 • Dr. Manfred Gläser, Liubeko miesto archeologijos kultūros paminklų valdyba
 • Göttinger Arbeitskreis e. V., Giotingenas
 • Herderio institutas, Marburgas
 • Institut Nordostdeutsches Kulturwerk, Liuneburgas
 • Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen (Vokiečių išgintųjų kultūros fondas), Bona
 • Lietuvių kultūros institutas ir jos pirmininkas dr. Vincas Bartusevičius, Lamperthaimas-Hiutenfeldas
 • Mare Baltikum leidykla, Kiolnas
 • Martin-Opitz-Bibliothek ir jos direktorius Bernhard Kwoka, Herne
 • Dr. Eckhard Matthes, Liuneburgas
 • p. Elizabeth Meier, Rytų ir Vakarų Prūsijos šeimų istorijos tyrimų draugija
 • Prof. dr. Erwin Oberländer, Mainzo universitetas
 • Rowohlt leidykla, Reinbekas
 • Schleswig-Holsteinisches Institut für Friedenswissenschaften (Šlėzvigo-Holšteino taikos studijų institutas), Kylio universitetas
 • Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen (Rytų ir Vakarų Prūsijos šeimų istorijos tyrimų draugija), Oberhausenas-Hamburgas

Jungtinė Karalystė:

 • Cambridge University (Kembridžo universitetas)
 • Dr. G. P. M. Walker, Bodleian Library, University of Oxford (Oksfordo universitetas)

Kanada:

 • dr. Rasa Mažeika ir Lietuvių muziejus-archyvas Toronte

Danija:

 • prof. Ingolf Ericsson, Aarhus universitetas

Švedija:

 • Jan Peter Lamm

Lietuva:

 • Atviros Lietuvos fondas
 • Lietuvos istorijos institutas ir jo darbuotojai
 • Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Vilnius
 • Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras, Vilnius
 • Vilniaus dailės akademija
 • Vilniaus universiteto biblioteka

Daugelis šių institucijų ir pavienių asmenų biblioteką geranoriškai remia ir pastaraisiais metais. Bibliotekos fondus papildo knygos, gautos per mainus su Vokiečių kultūros ir istorijos Šiaurės Rytų Europoje institutu Liuneburge, Herderio institutu Marburge, Mikalojaus Koperniko universitetu Torūnėje, Tartu universitetu, o taip pat Rusijos valstybinio I. Kanto universiteto, W. Kętrzyńskio mokslinio centro (Centrum Badań Wschodnich przy Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego) Olštyne, Vokietijos archeologijos instituto Romėnų-germanų komisijos (Römisch-Germanische Kommission) Frankfurte prie Maino ir kt. institucijų dovanotos knygos. Daug knygų buvo gauta iš 1997–2010 m. veikusios Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos.

Šiame sąraše yra išvardyta tik dalis BRIAI bibliotekos rėmėjų. Nuoširdžiai dėkojame visiems, supratusiems mūsų bibliotekos mokslinę svarbą ir geranoriškai dovanojusiems knygas bei kitus spaudinius.