BDAR
Privatumo politika

Industrinė archeologija: gyvenimo pokyčiai ir materialieji palikimai

 Archaeologija urbana III - kvietimas konferencijai.jpg
  • 2023-11-10 | Penktadienis 08:00 val. - 18:00 val.

Maloniai kviečiame skaityti pranešimus ir dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Industrinė archeologija: gyvenimo pokyčiai ir materialieji palikimai“ – trečiojoje konferencijoje iš ciklo „Archaeologia urbana“.

Konferencija vyks 2023 m. lapkričio 10 d., Klaipėdoje. 

Pranešimų temų laukiame iki 2023 m. rugsėjo 5 d.

Konferencijos organizatoriai:
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
Dr. Raimonda Nabažaitė (temos kuratorė).


Daugiau apie konferenciją:

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas jau trečią kartą kviečia Lietuvos archeologus, restauratorius, istorikus, menotyrininkus, muziejininkus, architektūros ir kultūros paveldo tyrėjus skaityti pranešimus ir dalyvauti miestų archeologijai skirtoje konferencijoje iš ciklo „Archaeologia urbana“.

Manome, kad šiais metais atėjo metas aptarti industrinę archeologiją, koncentruojantis į XVIII–XX a. žmogaus aplinkos, gyvenimo būdo, darbinės veiklos, vartojimo pokyčius ir jų raišką materialinėje kultūroje. Kviečiame jus prisidėti prie šios iniciatyvos savo pranešimais, kuriuose nagrinėjami aspektai gali būti patys įvairiausi. Laukiame tiek individualių, tiek jungtinių tyrimų, požiūrio kampų.

Konferencijos pagrindinė tema nusako bendrą lūkestį – tikimės, kad konferencija palies klausimus, kaip pramonės objektai veikė senąjį miestų vaizdą ir žmonių gyvenamąją aplinką, ką archeologija gali pasakyti apie miestų ir pastatų infrastruktūros pokyčius, kokie pramoninės epochos įrenginiai archeologams žinomi iš kasinėjimų ir ką jie byloja apie gyvenimo kokybės pokyčius. Šio laikotarpio problematikai pažinti aktualu suvokti ir technologijų pereinamuosius aspektus (nuo ikiindustrinės gamybos iki industrinės), su jais susijusią gamybos produkcijos kaitą, rinkos, vartojimo, darbo santykius. Manome, kad konferencija turi paliesti ir paveldosauginius aspektus, tad viliamės, kad į jos akiratį pavyks įtraukti dar egzistuojančius, bet archeologizacijos proceso veikiamus industrinius objektus, jų išsaugojimo ateities kartoms problematiką, pritaikymą ar konversijos galimybes. Ne ką svarbiau atsigręžti į archeologų ir muziejininkų kasdienybę sprendžiant, kas saugotina iš XIX–XX a. radinių, su kokiomis problemomis susiduria atminties institucijos. Tikimės konferencijos baigiamojoje diskusijoje reziumuoti opesnius aptariamojo laikotarpio archeologijos paveldo tvarkybos klausimus, aktualizuojant pavyzdines ir ydingas praktikas, ieškant ir pateikiant naujų požiūrių laukus.

Viliamės, kad šiame kvietime pateiktos gairės inspiruos individualiems pranešimams ir rudenį susitiksime Klaipėdoje.

TYRIMŲ PRISTATYMAI IR DISKUSINĖS INSPIRACIJOS (20–30 min.)
1. Gamybos vietų topografija ir miestovaizdžio transformacijos;
2. Ko dar nesame matę? Miestų ir pastatų infrastruktūros įrenginiai ir jų reikšmė;
3. Technologijų kaita: perėjimas nuo ikiindustrinės prie industrinės gamybos;
4. Kasdienybės tyrimai: pramoninė produkcija, rinka ir vartojimas.

INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (10–15 min.)
1. Paskirų radinių ir kolekcijų pristatymas iš muziejų rinkinių;
2. Archeologų dilema: kokius XIX–XX a. radinius perduoti muziejams?
3. Industrinių objektų archeologizacija – stebėti ar veikti?

BAIGIAMOJI DISKUSIJA
1. Kaip nuspręsti, ar vertinga? XIX–XX a. archeologijos paveldo tyrimų problematika

Pranešimų temų laukiame iki š. m. rugsėjo 5 d.

Konferencija vyks Klaipėdoje 2023 m. lapkričio 10 d.

Registruotis ir pranešimų pavadinimus siųsti kviečiame temos kuratorei dr. Raimondai Nabažaitei, el. paštu r.nabazaite@gmail.com

Organizatoriai pasirūpins dalyvių apgyvendinimu ir kultūrine programa. Konferencijos išvakarėse numatomas leidinio „Kam skambina varpai: bažnyčių ir šventorių tyrimai“ (Archaeologia urbana, t. II) pristatymas ir susitikimas su straipsnių autoriais. Šios konferencijos pranešimų pagrindu parengtus straipsnius numatome publikuoti recenzuojamame leidinyje – knygų serijos Archaeologia urbana III tome (2025 m).