BDAR
Privatumo politika

Dokumentai

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto veiklą reguliuojantys teisės aktai, aktualiausi darbuotojams ir studentams:

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, priimto LR Seimo 2009 m. balandžio 30 d. nutarimu nr. XI-242 (Žin., 2009-05-12, nr. 54–2140), aktuali redakcija (paskutiniai pakeitimai 2019 m. liepos 16 d.).

* Šiuos du dokumentus nuo 2025 m. sausio 1 d. pakeis Klaipėdos universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų, atestavimo ir konkurso pareigoms eiti tvarkos aprašas (patvirtintas KU Senato 2021-11-18 nutarimu nr. 11–10).