BDAR
Privatumo politika

BRIAI partneriai

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslininkai palaiko dalykinius ryšius ir bendradarbiauja projektinėje, tiriamojoje, mokslo sklaidos sferoje su šiomis mokslo tyrimų ir sklaidos institucijomis:

Lietuvoje

Estijoje

Jungtinėje Karalystėje

Latvijoje

Lenkijoje

Švedijoje

Vokietijoje

Antisemitizmo studijų centru (Zentrum für Antisemitismusforschung) prie Berlyno technikos universiteto Baltijos jūros akademija (Ostsee-Akademie, Lübeck-Travemünde) ir jos veiklą pratęsusia 2001 m. įsteigta Baltijos akademija (Academia Baltica, Sankelmark-Oeversee) Gottorfo pilies Šlėzvigo-Holšteino žemės muziejų fondo (Stiftung Schleswig–Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf) Archeologijos muziejumi (Archälogisches Landesmeuseum) Baltijos ir Skandinavijos regiono archeologijos centru (Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, ZBSA) Greifsvaldo universiteto (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) Filosofijos fakulteto Istorijos institutu Herderio institutu (Herder-Institut) Vidurio Rytų Europos istoriniams tyrimams Marburge Humboldtų universiteto Berlyne Meno ir vaizdo istorijos institutu (Institut für Kunst- und Bildgeschichte) Kylio universiteto (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) Priešistorės ir ankstyvosios istorijos institutu bei Istorijos seminaru Lenkijos mokslų akademijos istorinių tyrimų centru Berlyne (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie) Rytų ir Vakarų Prūsijos istorinių tyrimų komisija (Historische Kommission ost- und westpreußischer Landesforschung) Rostoko laivų statybos ir jūreivystės muziejumi (Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum, Rostock) Vokiečių kultūros ir istorijos Rytų Europoje federaliniu institutu (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa) prie Oldenburgo universiteto Vokiečių kultūros ir istorijos Šiaurės Rytų Europoje institutu (Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa) prie Hamburgo universiteto Liuneburge Vokietijos archeologijos instituto Romėnų-germanų komisija (Römisch-Germanische Kommission) Frankfurte prie Maino

Palaikomi ryšiai su mokslininkais, dirbančiais daugelyje kitų Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Švedijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Danijos institucijų.