BDAR
Privatumo politika

Praktikos

Praktika – privaloma studijų programos dalis, kurios tikslas patikrinti ir įvertinti teorines žinias, kurių studentas įgijo mokydamasis istorijos ar archeologijos specialybės. Praktikos metu studentai turi galimybę formuoti profesinius įgūdžius, rengtis dirbti savarankiškai. Studijų planuose numatytos praktikos vadovaujantis nustatyta tvarka, įforminus dokumentus, kiekvienam studentui atlikti yra privalomos.

Plačiau žr.: Studentų praktikų organizavimo bei atlikimo tvarkos bendruosius nuostatus

Nuolatinių bakalauro studijų praktikų aprašai:

Kursas Semestras Studijų programa Praktikos pavadinimas Sandro aprašas
III 5 Archeologija ir istorija Archeologinė lauko praktika* H340B046
IV 7 Archeologija ir istorija Archyvinė praktika H005B098
IV 7 Archeologija ir istorija Archeologinė mokslinė lauko praktika* H000B375
II 4 Europos istorija Archyvinė praktika H005B059
III 5 Europos istorija Archeologinė praktika* H340B083

* Archeologinės praktikos atliekamos gegužės–rugsėjo mėnesiais ir negali trukdyti studijų procesui.