BDAR
Privatumo politika

Papildomosios studijos

Papildomosios studijos magistro laipsniui siekti skirtos asmenims, kurie turi profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį (yra įgiję aukštąjį koleginį išsilavinimą). Šios studijos apima studijų krypties pagrindinius dalykus, leidžiančius įgyti pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms.

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas siūlo Istorijos papildomųjų studijų programą. Ją sudaro 21 ESTC kreditas, keturi studijų dalykai (Įvadas į istorijos studijasLietuvos istorija XIX–XX a.Europos istorija XV–XVIII a.Europos istorija XIX–XX a.), kuriuos yra sudaryta galimybė išklausyti per du semestrus.

Istorijos papildomųjų studijų programa studijuojama kartu su Baltijos šalių istorijos magistrantūros studijų programa. Papildomąsias studijas baigus, yra išduodama akademinė pažyma.