BDAR
Privatumo politika

Vasiliauskaitė Asta

Mgr. Asta VASILIAUSKAITĖ,
Klaipėdos universiteto istorijos ir archeologijos krypties doktorantė

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06,
el. paštas: vasiliauskaite.asta@gmail.com

Biografija

1994 m. baigusi Kėdainių „Ryto“ vidurinę mokyklą, studijavo archeologiją Vilniaus universitete. Čia 1999 m. apgynė bakalauro baigiamąjį darbą tema „Turlojiškės archeologinio komplekso tyrimai. Medinių radinių konservavimas“. Tęsė studijas Vilniaus universiteto Archeologijos magistrantūros programoje ir 2001 m. apgynė magistro baigiamąjį darbą „Ankstyvojo bronzos amžiaus gyvenvietės Lietuvoje“. 2009 m. Nortumbrijos universite (Jungtinė Karalystė) apgynė prevencinio konservavimo magistro baigiamąjį darbą “Human remains from archaeological excavations. Long term storage or reburial?”. Nuo 2020 m. Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinėje istorijos ir archeologijos krypties doktorantūroje rengia disertaciją tema „Archeologinių radinių irimo procesų tyrimai: nuo atradimo iki muziejaus saugyklos“.
2004–2011 m. dirbo archeologe privačiose ir valstybinėse įstaigose Airijoje. 2012–2016 m. dirbo Vytauto Didžiojo karo muziejaus Restauravimo skyriaus archeologinių radinių restauratore. Nuo 2017 m. dirba Vytauto Didžiojo karo bei Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuose archeologijos rinkinių saugotoja.

Tyrimų interesai

Archeologinių radinių konservavimas ir priežiūra.

Publikacijų sąrašas

Mokslo straipsniai

  1. IVANOVAITĖ, Livija; BJØRNEVAD, Mathias; PHILIPPSEN, Bente; HOGGARD, Christian; ENGHILD, Jan J.; SCAVENIUS, Carsten; VASILIAUSKAITĖ, Asta; DRUČKUVIENĖ, Gerarda; JENSEN, Peter; MARING, Rikke; DODD, James; SERWATKA, Kamil; RIEDE, Felix. Making Silent Bones Speak: The Analysis of Orphaned Osseous Tools Illustrated with Mesolithic Stray FindsArchaeologia Baltica, 2018, vol. 25, pp. 53–70.
  2. VASILIAUSKAITĖ, Asta. Tanino panaudojimas konservuojant geležies dirbinius. In Muziejinių eksponatų priežiūra, d. IV: Archeologinių radinių konservavimas. Nuo lauko darbų iki saugojimo muziejuose (2 knyga). Sud. Jūratė SENVAITIENĖ, Aleksiejus LUCHTANAS, Laima Janina VEDRICKIENĖ, Janina LUKŠĖNIENĖ. Vilnius, 2015.
  3. VASILIAUSKAITĖ, Asta; VEDRICKIENĖ, Laima Janina; MERKEVIČIUS, Algimantas. Turlojiškės archeologinio komplekso medinių radinių konservavimas. Lietuvos dailės muziejus. Metraštis. T. V. Vilnius, 2002, p. 340–347.

Pranešimų publikacijos ir tezės

  1. VASILIAUSKAITĖ, Asta. Aplinkos parametrų stebėjimo analizės galimybės: Vytauto Didžiojo karo muziejaus archeologijos rinkinio saugyklos atvejis. Lietuvos muziejų rinkiniai, 2021, nr. 20: XXIV mokslinė konferencija „Archeologinis paveldas Lietuvos muziejų rinkiniuose“, p. 63–67.
  2. VASILIAUSKAITĖ, Asta; DAUBARAS, Mantas. Backyard Treasures: A Case Study from Kulautuva Cemetery, Lithuania. In Metal 2019: proceedings of the interim meeting of the ICOM-CC Metals Working Group, September 2–6, 2019, Neuchâtel, Switzeland. Ed. by Claudia CHEMELLO, Laura BRAMBILLA, Edith JOSEPH. [Paris], 2019, p. 478.
  3. VASILIAUSKAITĖ, Asta. Conservation of grave goods from Marvele cemetery, Kaunas, Lithuania. In Metal 2016: proceedings of the interim meeting of the ICOM-CC Metals Working Group, September 26-30, 2016, New Delhi, India. Ed. by Raghu MENON, Claudia CHEMELLO, Achal PANDYA. [Paris], 2016.

Pažintiniai straipsniai

  1. VASILIAUSKAITĖ, Asta. Eksponatų saugojimas ir priežiūra. In Muziejininkai muziejininkams: ištiesk pagalbos ranką mokyklų muziejams. Sud. Rasa VAIKUTYTĖ. Kaunas, 2016, p. 28–31.
  2. Saugojimo sąlygų vertinimas: siūlomas muziejinės aplinkos įvertinimo ir rezultatų panaudojimo modelis [iš anglų kalbos vertė Gražina GLEIZNIENĖ; Asta VASILIAUSKAITĖ]. In Muziejininkystės studijos. T. IV: Modernaus muziejaus veiklos gairės. Sud. Arūnas PUŠKORIUS. Vilnius, 2015, p. 174–210.
  3. VASILIAUSKAITĖ, Asta. Prevencinio konservavimo dokumentacija. In Muziejininkystės studijos. T. II: Modernaus muziejaus veiklos gairės. Sud. Elvyra PEČELIŪNAITĖ-BAZIENĖ. Vilnius, 2013, p. 96–110.