BDAR
Privatumo politika

Rachmanovaitė Renata

Mgr. Renata RACHMANOVAITĖ,
Klaipėdos universiteto istorijos ir archeologijos krypties doktorantė

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: r.rachmanovaite@gmail.com

Biografija

2013 m. baigusi Plungės „Saulės“ gimnaziją, studijavo istoriją Klaipėdos universitete. Čia 2019 m. apgynė bakalauro baigiamąjį darbą tema „Persitvarkymo laikotarpio kasdienybė Plungės mieste spaudos duomenimis“. 2020 m. baigė laipsnio nesuteikiančias pedagogikos studijas Klaipėdos universitete ir apgynė baigiamąjį darbą „Mokyma(si)s netradicinėse erdvėse“. Tęsė studijas Klaipėdos universiteto II pakopos studijose ir Baltijos šalių istorijos programoje 2021 m. apgynė magistro baigiamąjį darbą „(Ne)patogi kaimynystė: Plungės krašto gyventojų santykiai su Sovietų Sąjungos kariais 1944–1991 m.“. Nuo 2021 m. Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinėje istorijos ir archeologijos krypties doktorantūroje rengia disertaciją tema „Sporto kultūra Lietuvoje 1918–1940 m.“ (darbo vadovas dr. Hektoras Vitkus).
Nuo 2021 m. Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejaus kultūrinės veiklos koordinatorė-muziejininkė.

Tyrimų interesai

Sporto istorija; Lietuvos istorija 1918–1940 m. ir sovietmečiu; Lietuvos kultūros istorija.

Publikacijų sąrašas

Apžvalgos, informacinio turinio publikacijos

  1. RACHMANOVAITĖ, Renata. Klaipėdos universitete apginta disertacija karine tematikaKaro archyvas, 2021, t. XXXVI, p. 212–217.
  2. RACHMANOVAITĖ, Renata. Istorikai Nidoje karui žvelgė į veidąKaro archyvas, 2020, t. XXXV, p. 383–390.
  3. RACHMANOVAITĖ, Renata. Mokslinė konferencija „Parapijos raida: pasaulietinių ir dvasinių struktūrų sąveikos“. In Verbum movet, exemplum trahit. The Emerging Christian Community in the Eastern Baltic = Krikščioniškosios bendruomenės tapsmas Rytų Baltijos regione (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIII). Ed. by M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2016, p. 248–250.