BDAR
Privatumo politika

Paškonytė Jūratė

Mgr. Jūratė PAŠKONYTĖ,
Klaipėdos universiteto istorijos ir archeologijos krypties doktorantė

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: juratepaskonyte@hotmail.com

Biografija

2007 m. baigusi Šiaulių universiteto gimnazija, studijavo istoriją Šiaulių universitete. 2012 m. apgynė bakalauro baigiamąjį darbą „Demografiniai pokyčiai Šiaurės Lietuvoje I tūkstantmečio II pusėje pagal kapinynų medžiagą“. Tęsė studijas Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio archeologijos II pakopos studijų programoje ir 2014 m. apgynė magistro baigiamąjį darbą „Kurtuvėnų dvaro gyvulių ūkio analizė XV–XX amžiais“. Nuo 2020 m. Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinėje istorijos ir archeologijos krypties doktorantūroje rengia disertaciją tema „Koklininkystė Šiaurės Lietuvos regione nuo viduramžių iki naujausių laikų“.
Nuo 2015 m. Šiaulių „Aušros“ muziejaus muziejininkė-specialistė.
Nuo 2016 m. Europos archeologų asociacijos (European Association of Archaeologists), tarptautinės archeozoologų draugijos (ICAZ, International Council of Archaeozoology) Baltijos regiono ir gretimų teritorijų zooarcheologijos darbo grupės (ABRA, Archaeozoology of the Baltic Region and Adjacent Areas) narė. Nuo 2017 m. Lietuvos archeologijos draugijos narė. Nuo 2018 m. archeologinius tyrimus vykdo savarankiškai.

Tyrimų interesai

Viduramžių ir istorinių laikų archeologija, miestų, miestelių ir dvarų archeologija, XV–XX a. koklinės krosnys.

Publikacijų sąrašas

Straipsniai informaciniuose leidiniuose

  1. PAŠKONYTĖ, Jūratė; DAUGNORA, Linas; SALATKIENĖ, Birutė. Preliminarūs Kurtuvėnų dvaro archeozoologinės medžiagos tyrimai (1995–1998 metais)Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais. Vilnius, 2014, p. 401–407.

Pranešimų publikacijos ir tezės

  1. PAŠKONYTĖ, Jūratė. Ylakiai Church of Lord’s Revelation to St. Mary. In Arheoloģija Baltijā: pētījumi, metodes un tendences. Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskās konferences Arheoloģijas sekcija. 2020. gada 21. februārī. Referātu kopsavilkumi. Rīga, 2020, pp. 36–37.
  2. PAŠKONYTĖ, Jūratė. The Historical Sources and Zooarchaeological Data of Livestock and Breeding at Kurtuvėnai Manor. In 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts. 2016. Vilnius, 2016, pp. 443–444.
  3. PAŠKONYTĖ, Jūratė. Demografiniai pokyčiai Šiaurės Lietuvoje I tūkstantmečio II pusėje pagal kapinynų medžiagą: teoriniai ir praktiniai aspektai. In Studentų darbai 2012. XVI bakalaurantų ir magistrantų mokslo darbų konferencija, skirta Mykolo Biržiškos 130-osioms gimimo metinėms: programa ir pranešimų tezės. Sud. D. GAUDINSKAITĖ. Šiauliai, 2012, p. 45–46.