BDAR
Privatumo politika

Kontrimė Milda

Mgr. Milda KONTRIMĖ (iki 2013 m. URNIKYTĖ),
Klaipėdos universiteto istorijos ir archeologijos krypties doktorantė

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: milda.kontrime@gmail.com

Biografija

2008 m. baigusi Klaipėdos Ąžuolyno gimnaziją, studijavo istoriją Klaipėdos universitete. Čia 2012 m. apgynė bakalauro baigiamąjį darbą tema „XVIII amžiaus pradžios maras vakarų Žemaitijoje: Plungės, Sedos, Telšių ir Ylakių bažnyčių krikšto metrikų duomenimis“. Vėliau tęsė studijas Klaipėdos universiteto Baltijos šalių istorijos magistrantūros programoje ir 2015 m. apgynė magistro baigiamąjį darbą „XVIII a. pr. maro epidemija Klaipėdos Šv. Jono parapijoje: bendrosios tendencijos“. Nuo 2017 m. Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinėje istorijos ir archeologijos krypties doktorantūroje rengia disertaciją tema „Demografiniai visuomenės pokyčiai XVII–XVIII a. sandūroje: maro epidemijos Prūsijos šiaurėje atvejis“.
Nuo 2012 m. Lietuvos jūrų muziejaus Laivybos istorijos skyriaus muziejininkė-istorikė.

Tyrimų interesai

Istorinė epidemiologija; istorinė demografija; XVII–XVIII a. sandūros šeimos struktūrų ir modelių raidos tendencijų tyrimai remiantis bažnytinėmis metrikų knygomis.

Publikacijų sąrašas

Mokslo straipsniai

  1. SKUJYTĖ-RAZMIENĖ, Asta; KONTRIMĖ, Milda. Sąmokslas ar bausmė? Maro kilmės teorijos Europoje ir jų atgarsiai LietuvojeTautosakos darbai, 2020, t. 60, p. 111–131.
  2. KONTRIMĖ, Milda. Bažnytinių metrikų (pa)nauda istorinės demografijos tyrimuose: 1709–1711 metų maro epidemijos Klaipėdos Šv. Jono parapijoje atvejisDarbai ir dienos, 2019, nr. 72, p. 65–76.

Pranešimų publikacijos ir tezės

  1. URNIKYTĖ, Milda. XVIII a. pradžios demografiniai pokyčiai Žemaitijoje: lyginamoji Ylakių ir Sedos parapijų analizė. In Studentų darbai 2013. XVII bakalaurantų ir magistrantų mokslo darbų konferencija, skirta 100-osioms Vaclovo Germano ir 110-osioms Jono Adomaičio gimimo metinėms: programa ir pranešimų tezės. Sud. D. GAUDINSKAITĖ. Šiauliai, 2013, p. 33–35.
  2. URNIKYTĖ, Milda. XVIII a. maras Žemaitijoje: Ylakių parapijos demografinių pokyčių tyrimas, remiantis bažnytinėmis krikšto knygomis. In Studentų darbai 2012. XVI bakalaurantų ir magistrantų mokslo darbų konferencija, skirta Mykolo Biržiškos 130-osioms gimimo metinėms: programa ir pranešimų tezės. Sud. D. GAUDINSKAITĖ. Šiauliai, 2012, p. 43–44.

Mokslo populiarinimo publikacijos

  1. KONTRIMĖ, Milda. Karantino punktai istorijos puslapiuose. Po muziejaus burėmis: muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2020, [t.] 6, p. 75-86.