BDAR
Privatumo politika

Darbuotojų profesinė sąjunga

Apie Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinę sąjungą

        KUDPS yra savanoriška, savarankiška ir savaveiksmė organizacija, kuri veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Profesinių sąjungų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais ir KUDPS įstatais.

Pagrindinės KUDPS funkcijos

        Remiantis Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinės sąjungos įstatais, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymu ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinės sąjungos pagrindinės funkcijos yra šios:

  • atstovauja ir gina savo narių darbo, profesines, ekonomines, socialines teises ir su jomis susijusius teisėtus interesus;
  • veda derybas ir sudaro sutartis su darbdaviu dėl darbuotojų užimtumo, perkvalifikavimo, darbo apmokėjimo, darbo bei gyvenimo sąlygų gerinimo ir kitų klausimų;
  • įstatymų nustatyta tvarka atstovauja darbuotojams kolektyvinėse derybose ir sudaro kolektyvines sutartis;
  • kontroliuoja, kaip darbdavys laikosi darbo, ekonominių ir socialinių įstatymų, kolektyvinių sutarčių ir susitarimų;
  • atstovauja ir gina savo narių teises bei interesus nagrinėjant kolektyvinius ir individualius darbo ginčus;
  • remia ir palaiko kitų profesinių sąjungų organizuojamas akcijas, kurioms pritaria;
  • rūpinasi profesinės sąjungos narių materialine parama, pagal galimybes organizuoja renginius, seminarus, pažintines ekskursijas, teikia informaciją apie darbo santykių aktualijas.

Kontaktai

Klaipėdos universiteto profesinės sąjungos pirmininkė
doc. dr. Asta Balčiūnienė

S. Nėries g. 5, 315 kab.; H. Manto g. 84, VI korpusas, 114 kab.
El. p.: asta.balciuniene@ku.lt; profesine.sajunga@ku.lt
Facebook paskyra: Klaipėdos universiteto Darbuotojų profesinė sąjunga