BDAR
Privatumo politika

Projektas „Šeimos albumų istorija (-os)“

Projektas „Šeimos albumų istorija (-os). Klaipėdos krašto pokario laikotarpis 1944–1960 m.“, pradėtas vykdyti 2005 m. 2005–2006 m. projektą finansavo Vokietijos Užsienio reikalų ministerija ir Vokietijos Užsienių santykių institutas (Institut für Auslandsbeziehungen, IFA, Stuttgart), vykdė dr. Ruth Kibelka-Leiserowitz (projekto vadovė), dr. Silva Pocytė, Vasilijus Safronovas, Katharina Röper.
Remiantis nuostata, kad fotografijų albumai yra ypač svarbūs laikmečio liudininkai, galintys daug papasakoti šių dienų kartai apie konkretaus laikotarpio žmonių kultūrą, projekto vykdymo metu Klaipėdos krašto senbuviai bei jų palikuonys buvo raginami pasidalinti savo šeimos albumų nuotraukomis, kuriose atsiskleidžia jų gyvenimo patirtis Klaipėdos krašte sudėtingiausiomis Antrojo pasaulinio karo pabaigos ir pokario laikotarpio sąlygomis. Prie projekto noriai prisidėjo kelios dešimtys klaipėdiškių, kurių paskolintos nuotraukos buvo suskaitmenintos ir kartu su savininkų pateikta informacija įvestos į duomenų bazę, šiuo metu saugomą BRIAI. Tokiu būdu pavyko sukaupti ne tik vertingą klaipėdiškių gyvenimo Klaipėdos krašte pokariu ikonografijos kolekciją, bet ir užfiksuoti jų atsiminimus, susijusius su nuotraukose įamžintais įvykiais.
Iki šiol yra surinkta daugiau kaip 600 nuotraukų, atrinktų pagal tokią tematiką: 1. Tėvynės praradimas 1944 m. Evakuacija; 2. Deportacija, sugrįžimas iš Sibiro; 3. Kolektyvizacija ir jos padariniai; 4. Klaipėdiškių šeimų šventės, susitikimai, pobūviai; 5. Klaipėdiškių integracija į sovietinę visuomenę: švietimas ir tarnyba armijoje; 6. Akimirkos iš kasdienio šeimų gyvenimo. Ūkio darbai; 7. Klaipėdiškių šeimų laisvalaikis. Išvykos; 8. Bažnytinis gyvenimas pokario Klaipėdos krašte; 9. 1958–1960 metai. Atsisveikinimas ir išvykimas.
2005 m. kovo 15 d. projektas buvo pristatytas Simono Dacho namuose, Klaipėdoje.  2006 m. sausio-vasario mėnesiais didelė dalis projekto vykdymo metu surinktų nuotraukų buvo eksponuojama Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Klaipėdoje (parodą organizavo Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas kartu su Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi). Visus 2006 m. kompaktiškesnė šios parodos versija keliavo po įvairius buvusio Klaipėdos krašto miestelius.