BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2023 m. Gegužės 30 d.

Skelbiamas „Geriausio magistro darbo konkursas“

Geriausio magistro darbo konkursas 2023 – tai puikus būdas išbandyti savo jėgas Lietuvos mastu konkuruojant su savo mokslo srities magistrais. Viskas, ko reikia – pateikti jau apgintą magistro darbą Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungai (toliau - LJMS).

Konkursui gali būti teikiami nuo 2022 rugsėjo 1 d. iki 2023 liepos 20 d. apginti magistro darbai. Laimėtojai bus paskelbti apdovanojimų ceremonijoje, kuri vyks 2023 m. lapkričio mėnesį. 

Konkurso metu bus išrinkti septyni geriausi magistro darbai iš gamtos, technologijų, medicinos ir sveikatos, žemės ūkiosocialinių, humanitarinių mokslų ir menų sričių.

Darbus vertins įvairių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, atsižvelgdami į mokslinių tyrimų svarbą, vertę, darbo naujumą, darbo (temos) originalumą,  išsamią ir tikslingą literatūros apžvalgą, tyrimo metodų tinkamumą, tyrimų rezultatų kokybę ir išvadų pagrįstumą, darbo apipavidalinimą, atitiktį mokslinių tyrimų etikai.

Kandidatus Konkursui gali siūlyti:

  • Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų fakultetai ir institutai, kuriuose rengiami magistro darbai, nepriklausomai nuo to, kurioje Lietuvos institucijoje jie buvo apginti.
  • Patys magistro darbų autoriai, jeigu jų darbas buvo patvirtintas teikimu aukštojo mokslo institucijos tarybos posėdžio metu.

 Konkursui galima siūlyti po vieną kiekvienos srities magistro darbą.

Magistro darbus Konkursui pateikia pats magistro darbo autorius. Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi LJMS tinklapyje užpildyti Konkurso paraišką bei pateikti šiuos priedus:

  • magistro darbą (*.pdf formatu);
  • fakulteto ar instituto tarybos (direktoriaus) protokolo išrašą, kuriame pažymima, kad konkursui teikiamas darbas yra siūlomas kaip geriausias vienoje iš šių sričių: gamtos, technologijų, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių, humanitarinių mokslų ir menų.

Daugiau informacijos apie Konkursą nuostatuose 

Darbus galima siūlyti  iki liepos 20 dienos, pildant siūlymo formą internete adresu https://www.ljms.lt/geriausi-magistro-darbai.

Renginio koordinatorė,
dokt. Laura Dargenytė-Kacilevičienė
el. p.: germagljms@gmail.com ; tel.: +370 690 70 141

*baigiamojo darbo kalba gali būti lietuvių arba anglų.

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos