BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2023 m. Balandžio 14 d.

Pasirenkamųjų bendrojo lavinimo studijų dalykų registracija 2023–2024 studijų metams

Mieli pirmo kurso studentai, pasirenkamųjų bendrojo lavinimo studijų dalykų registracija 2023–2024 studijų metams vyksta Klaipėdos universiteto tinklapyje adresu: https://web.liemsis.lt/kuis/stp_prisijungimas 

Registracijos  pradžia – 2023 m. balandžio 17 d. 
Registracijos pabaiga – 2023 m. balandžio 21 d.

SVARBI INFORMACIJA:
1.    Kiekvienas bakalauro studijų pirmo kurso studentas privalo pasirinkti pasirenkamuosius studijų dalykus, kuriuos studijuos antrame kurse. A grupės pasirenkamieji studijų dalykai skirti užsienio kalbų studijoms, B grupės – bendriesiems universitetiniams gebėjimams ugdyti ir kt. studijoms. Rudens semestrui iš pateikto sąrašo reikia pasirinkti du studijų dalykus, o pavasario semestrui – vieną studijų dalyką (išskyrus, kai studijų programa yra 180 kreditų (3 m.), pavasario semestrui pasirenkamo dalyko pasirinkti nereikia).
2.    Akademinės kalbos (lietuvių k.) pasirenkamą studijų dalyką, priklausantį B grupei, privalo išklausyti visi studentai, todėl, jeigu 1–2 semestruose nepasirinkote Akademinės kalbos studijų dalyko, nepamirškite jo pasirinkti 3–4 (5) semestrui.
3.    Prašome nesiregistruoti į jau išklausytus studijų dalykus.
4.    Studentas gali rinktis įvairių lygių užsienio kalbų studijas, pats įsivertindamas kalbos mokėjimo lygį pagal Kalbų mokėjimo lygių klasifikatorių. Supaprastinti užsienio kalbų pasirinkimo kriterijai: 
5.1 A1 – renkasi studentai, visai nesimokę norimos studijuoti užsienio kalbos:
A1 (1) – renkasi rudens semestre, A1 (2) – tęsia studijas pavasario semestre; 
pagal kalbos lygį gali rinktis A2 (1) – rudens semestre ir A2 (2) – pavasario semestre.
5.2 B1 – renkasi studentai, kurie šiek tiek moka užsienio kalbą:
B1 (1) – renkasi rudens semestre, B1 (2) – tęsia studijas pavasario semestre;
pagal kalbos lygį gali rinktis B2 (1) – rudens semestre ir B2 (2) – pavasario semestre.
5.3 C1 – renkasi studentai, kurie vidurinėje mokykloje šios kalbos mokėsi kaip antrosios užsienio kalbos, o Universiteto I kurse jos nesimokė, C2 – gali tęsti studijas pavasario semestre;
5.4    Aukštesnio lygio, profesinės kalbos arba specializuotus studijų dalykus gali rinktis studentai, kurie atitinkamą užsienio kalbą studijavo Universiteto I kurse.
5.    Į pasirenkamuosius studijų dalykus vietų skaičius yra ribotas.
6.    Studijų dalykas bus skaitomas, jeigu B grupės studijoms registruosis ne mažiau kaip 30 studentų, A grupės – ne mažiau kaip 10 studentų. Jeigu į pasirinktą studijų dalyką užsiregistruos mažiau negu numatytas minimalus studentų skaičius, studijų dalyką reikės persirinkti pakartotinio registravimosi metu 2023 m. gegužės 2–5 d.


Daugiau informacijos apie pasirenkamus studijų dalykus rasite čia: 
Tvarkos aprašas
Pasirenkamųjų studijų dalykų apimtys programose

Konsultacijas pasirenkamųjų bendrojo lavinimo studijų dalykų pasirinkimo klausimais teikia fakultetų / institutų administracija.

Kontaktai: 
Sveikatos mokslų fakultetas (SvMF)  (8 46)  39 85 56, (8 46)  39 85 54
Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas (JTGMF)  (8 46)  39 86 80
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas (BRIAI)  (8 46)  39 85 21
Jūros tyrimų institutas (JTI)  (8 46)  39 86 80
Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas (SHMF)  (8 46)  39 86 06, (8 46)  39 86 56
 

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos