BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2023 m. Kovo 17 d.

Dainius Elertas – humanitarinių mokslų daktaras

2023 m. kovo 17 d. Klaipėdos universiteto auloje vyko gynimo tarybos Dainiaus Elerto daktaro disertacijai svarstyti viešas posėdis. Gynimo taryba nutarė už pateiktą ir apgintą darbą suteikti Dainiui Elertui humanitarinių mokslų daktaro laipsnį.

Dainius Elertas daugeliui klaipėdiečių pažįstamas kaip vienas geriausių Klaipėdos istorijos žinovų. Aktyvus paskaitininkas, pripažintas kultūros paveldo apsaugos specialistas, jis yra ir daugelio studijų, mokslo straipsnių autorius, sudaręs keliolika mokslo leidinių ir šaltinių rinkinių. Nuo 1993 m. Dainius Elertas dirba Lietuvos jūrų muziejuje, kur šiuo metu yra Laivybos istorijos ir rinkinių apskaitos skyriaus muziejininkas-istorikas.

2018 m. Dainius Elertas įstojo į jungtinę Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto istorijos krypties doktorantūrą. Klaipėdos universitete rengė disertaciją XVI a. šiaurinės Prūsijos žemėvaldos tema (mokslinis vadovas doc. dr. Vacys Vaivada).

2023 m. kovo 17 d. Klaipėdos universiteto auloje vyko gynimo tarybos šiai disertacijai svarstyti viešas posėdis. Gynimo tarybą sudarė pirmininkė dr. Vaida Kamuntavičienė (Vytauto Didžiojo universitetas), nariai: dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė (Vilniaus universitetas), dr. Eugenijus Saviščevas (Vilniaus universitetas), dr. Rita Regina Trimonienė (Vilniaus universitetas) ir dr. Darius Vilimas (Lietuvos istorijos institutas).

Už pateiktą ir apgintą darbą „Žemėvalda ir socialinė-ūkinė struktūra Klaipėdos valsčiuje: pirmieji sekuliarizuotos Prūsijos dešimtmečiai“ gynimo taryba vienbalsiai nutarė suteikti Dainiui Elertui humanitarinių mokslų daktaro laipsnį.

Sveikiname kolegą!

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos