BDAR
Privatumo politika

Mokslas ir menas Klaipėdos universitete 25+

Radijo stoties „RadijoGAMA“ laidų ciklo „Proto tonai“ įrašai, kuriuose pristatomi Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute vykdomi tyrimai.
Radijo laidos įrašytos 2016 m.

  1. Klaipėdos miesto tyrimai: nuo romantizmo iki modernios savimonės (klausyti)
  2. Klaipėdos miesto archeologija: nuo naujų žinių iki pridėtinės vertės verslo aplinkai (klausyti)
  3. Mažosios (Prūsijos) Lietuvos ir Žemaitijos humanitariniai tyrimai: nuo pavienių šaltinių analizės iki sisteminio skaitmeninimo (klausyti)
  4. Povandeninė archeologija: nuo nuskendusių laivų iki užlietų kraštovaizdžių (klausyti)
  5. Gintaro tyrimai: nuo mitologizuoto požiūrio iki senojo gintaro istorijos (klausyti)
  6. Nuo karinio paveldo iki karo istorijos tyrimų (klausyti)
  7. Ūkio ir visuomenės raida: nuo tradicinių archeologijos radinių tyrimų iki modernių technologinių metodų (klausyti)