BDAR

Other Publications

Other books prepared by the staff of the Institute

Atrasti praeitį. Išsaugoti ateičiai. Straipsniai, skirti Gintauto Zabielos 60-mečiui = Discovering the Past. Preserving for the Future. Essays on the Occasion of Gintautas Zabiela’s 60th Birthday. Sud. / Ed. by Vykintas VAITKEVIČIUS, Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2022. – 340 p. ISBN 978-609-481-141-8


JOKUBAUSKAS, Vytautas. Karo istorija: tyrimai, metodai, poveikis, taikymas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. – 312 p. ISBN 978-609-481-138-8


VITKUS, Hektoras; VAREIKIS, Vygantas; UBIS, Edvinas; STONČIUS, Justas. Macikai: atminties vieta Europos pakraštyje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. – 204 p. ISBN 978-609-481-117-3


Žemaitija: savivaizdžiai, reprezentacijos, atmintys = Žemaitija (Samogitia): Self-Images, Representations, Memories. Sud. / Ed. by Dangiras MAČIULIS, Jolanta SKURDAUSKIENĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. – 260 p. ISBN 978-609-481-120-3


Klaipėdos universitetas: senųjų pastatų istorijos. Sud. Vasilijus SAFRONOVAS, Vytautas JOKUBAUSKAS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2020. – 224 p. ISBN 978-609-481-078-7
English issue: Klaipėda University: A History of its Old Buildings. Ed. by Vasilijus SAFRONOVAS, Vytautas JOKUBAUSKAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2020. – 224 pp. ISBN 978-609-481-086-2


Medvėgalio archeologinio komplekso naujausių tyrimų duomenys (Lietuvos piliakalnių tyrimų medžiaga, t. II). Sud. Gintautas ZABIELA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2020. – 239 p. ISBN 978-609-404-310-9; ISSN 2669–2686


SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos miesto istorija. Klaipėda: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 2020. – 304 p. ISBN 978-609-96032-1-6 (2nd edition: Klaipėda: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 2021)


ПЕТРИК, Артем. Епоха великих надiй: нариси iсторiї мiжвоэнної Литви (1918–1940). Одеса-Рига-Торунь: Видавничий дім «Гельветика», Izdevniecība “Baltija Publishing”, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. – 380 с. ISBN 978-966-992-077-5; 978-9934-588-48-8; 978-83-8180-364-9


Bilionių piliakalnis – nauji Žemaitijos istorijos faktai (Lietuvos piliakalnių tyrimų medžiaga, t. I). Sud. Gintautas ZABIELA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2019. – 172 p. ISBN 978-609-404-295-9


Klaipėdos pilis: tyrimai ir šaltiniai. Mokslo darbų rinkinys: studijos, straipsniai, šaltinio publikacija, bibliografija = Castle Klaipėda (Memel): Research and Sources. Sud. Gintautas ZABIELA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2019. – 304 p. ISBN 978-609-404-291-1


VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Pakruojo rajonas. Šiauliai: Liucilijus, 2019. – 240 p. ISBN 978-9955-32-446-1


VAITKEVIČIUS, Vykintas; PETRAUSKIENĖ, Aistė. Lietuvos partizanų valstybė. Istorija iš pirmų lūpų. Vilnius: Alma littera, 2019. – 231 p. ISBN 978-609-01-3947-9


Žemaitijos žydų kultūros paveldo atspindžiai. Sud. Jolanta SKURDAUSKIENĖ, Hektoras VITKUS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2019. – 236 p. ISBN 978-609-481-053-4


SAFRONOVAS, Vasilijus. Migrantai ir pabėgėliai Kuršių nerijoje XX amžiaus viduryje. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018. – 152 p. ISBN 978-609-447-304-3
English issue: SAFRONOVAS, Vasilijus. Migrants and Refugees on the Curonian Spit: Resettlement in the Mid-20th Century. Vilnius: Vilnius Academy of Arts Press, 2019. – 158 pp. ISBN 978-609-447-318-0


PETRAUSKIENĖ, Aistė; PETRAUSKAS, Gediminas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Partizanų bunkeris Daugėliškių miške: kompeksinių tyrimų studija ir šaltiniai. [Raseiniai]: Raseinių krašto istorijos muziejus, 2017. – 248 p. ISBN 978-609-420-583-5


VASILIAUSKAS, Ernestas. Joniškio krašto dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunoravos, Bertaučiai, Satkūnai = Güter in der Gegend von Joniškis. Gross und Klein Donnerhof, Bärtautzen, Satkuhnen. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. – 200+4 p. ISBN 978-9955-18-963-3


VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Joniškio rajonas. Šiauliai: Lucilijus, 2016. – 192 p. ISBN 978-9955-32-342-6


Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK vakarinėje dalyje ir Prūsijoje: nuo užuomazgos iki brandos: mokslinių straipsnių rinkinys; skiriama prof. Stephen C. Rowell 50-mečiui. Sud. Marius ŠČAVINSKAS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. – 272 [+VIII] p. ISBN 978-9955-18-848-3


Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. Marius ŠČAVINSKAS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. – 324 [+VIII] p. ISBN 978-9955-18-866-7


Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje brandžiaisiais viduriniais – ankstyvaisiais naujaisiais amžiais: projekto šaltinių žinynas. Ats. sud. Vacys VAIVADA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. – 224 [+XXXII] p. ISBN 978-9955-18-869-8


JOKUBAUSKAS, Vytautas; VITKUS, Hektoras. Lietuvos šaulių sąjungos nariai (1919–1940 m.): informacinis žinynas. Klaipėda: Druka, 2015. – ISBN 978-609-404-197-6 [DVD]


VAITKEVIČIUS, Vykintas. Neris. 2007 metų ekspedicija. Ketvirta knyga. Vilnius: Mintis, 2014. – 312 p. ISBN 978-5-417-01086-6


Klaipėda Europos istorijos kontekstuose: straipsnių rinkinys. Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. – 256 p. ISBN 978-9955-18-721-9


Lietuvos XVII–XIX a. pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje. Sud. E. VASILIAUSKAS, G. ZABIELA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. – 127 p.: iliustr., portr., žml. + [33] sulankst. žml. dėkle. ISBN 978-9955-18-764-6


VAITKEVIČIUS, Vykintas. Neris. 2007 metų ekspedicija. Trečia knyga. Vilnius: Mintis, 2013. – 240 p. ISBN 978-5-417-01070-5


GIRININKAS, Algirdas; ŽULKUS, Vladas. Baltijos jūros krantai prieš 10 000 metų = The Coasts of the Baltic Sea 10.000 Years Ago. Klaipėda, 2012. – 56 p. ISBN 978-9955-18-707-3


Kareivinės, tapusios Klaipėdos universitetu: studija, skirta Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 20-mečiui, Klaipėdos universiteto 20-mečiui ir Klaipėdos miesto 760-mečiui. Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. – 260 p. ISBN 978-9955-18-646-5


VAITKEVIČIUS, Vykintas. Neris. 2007 metų ekspedicija. Antra knyga. Vilnius: Mintis, 2012. – 324 p. ISBN 978-5-417-01038-5


VAITKEVIČIUS, Vykintas; VAITKEVIČIENĖ, Daiva. Lietuva: 101 legendinė vieta. Vilnius: Alma littera, 2011. – 316 p. ISBN 978-9955-38-920-0


Istorinio kultūros paveldo vietos Lietuvos pajūryje. [Klaipėda:] Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, [2011]. – 64 p.
The same in German:
Stätten des historischen und kulturellen Erbes an der Litauischen Küste. [Klaipėda:] Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, [2011]. – 64 S.


DEMERECKAS, Kęstutis; SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėda 1945–1965…: fotoalbumas. Klaipėda: Libra Memelensis, 2010. – 304 p. ISBN 978-9955-544-87-6


STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Kultūros kraštovaizdis prie Kuršių marių. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – 280 p. ISBN 978-9955-18-536-9


STRAKAUSKAITĖ, Nijolė; MOTUZIENĖ, Lina. Kuršių nerija Hugo Scheu atvirukų rinkinyje. XIX a. pabaiga – XX a. pradžia / Die Kurische Nehrung in der Ansichtskartensammlung von Hugo Scheu. Ende des 19. – Anfang des 20. Jahrhunderts: albumas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – 120 p. ISBN 978-9955-18-531-4
The album was in cooperation with the Thomas Mann Memorial Museum in Nida.


VAITKEVIČIUS, Vykintas. Neris. 2007 metų ekspedicija. Pirma knyga. Vilnius: Mintis, 2010. – 336 p. ISBN 978-5-417-01000-2


BAUBONIS, Zenonas; ZABIELA, Gintautas. Klaipėdos rajono piliakalniai. Vilnius: Sapnų sala, 2009. – 80 p. ISBN 978-9955-611-43-1


Klaipėdos miesto ir valsčiaus evangelikų liuteronų bažnyčių vizitacijų 1676–1685 m. dokumentai. Sud. ir parengė spaudai I. LUKŠAITĖ, rankraščius transkribavo S. DREVELLO. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009. – 348 p. ISBN 978-9955-18-379-2


VAITKEVIČIUS, Vykintas; BALTRŪNAS, Valentinas. Lietuva: 101 įdomiausia vieta. Vilnius: Alma littera, 2008. – 315 [1] p. ISBN 978-9955-38-157-0 (2nd and 3rd Editions: 2009, 2010)


VAREIKIS, Vygantas. 99 Klaipėdos miesto istorijos. Klaipėda: Druka, 2008. – 232 p. ISBN 978-9955-735-95-3 (2nd Edition: Klaipėda: Druka, 2009. – 208 p. 978-609-404-020-7)
Translations into English and German:
VAREIKIS, Vygantas. 99 stories about Klaipėda. Klaipėda: Druka, 2009. – 208 p. ISBN 978-609-404-019-1
VAREIKIS, Vygantas. 99 Geschichten der Stadt Klaipėda. Klaipėda: Druka, 2009. – 208 S. ISBN 978-609-404-018-4


Klaipėdos krašto istorijos ir kultūros atodangos: Klaipėdos krašto visuomenės veikėjui dailininkui Adomui Brakui atminti. Sud. K. JOKUBAVIČIENĖ, S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. – 165 [1] p. ISBN 978-9955-18-263-4


Martynas Liudvikas Rėza: epochų atspindžiai. Sud. N. STRAKAUSKAITĖ, S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. – 111 [1] p. ISBN 978-9955-18-207-8


BAUBONIS, Zenonas; ZABIELA, Gintautas. Šilalės krašto piliakalnių atlasas. Vilnius: Šilalės kraštiečių draugija, 2006. – 102 [1] p. ISBN 9955-9897-0-X


Kultūrinio bendradarbiavimo su Kaliningrado sutartimi galimybių studija. Parengė D. MASILIAUSKIENĖ, R. JAROCKIS, A. ARBUŠAUSKAITĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006. – 116 p. ISBN 9955-18-144-3


Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Skiriama archeologo prof. habil. dr. Vlado Žulkaus 60-ties metų jubiliejui ir 30-ties metų mokslinės veiklos sukakčiai: mokslinių straipsnių rinkinys. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. – 325 [1] p. ISBN 9955-18-011-0


STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda, Kuršių Nerija, Karaliaučius: vadovas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2005. – 216 p. ISBN 9986-830-82-6
Translations into English and German:
STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda, Curonian Spit, Königsberg. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2005. – 216 p. ISBN 978-9986-830-90-0
STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda, Kurische Nehrung, Königsberg: Reiseführer. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2005. – 216 S. ISBN 978-9986-830-85-0


Lietuviškos spaudos aušra: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto bei Klaipėdos universiteto leidyklos leidinys, skirtas lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečiui paminėti. Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. – 20 [1] p. ISBN 9955-585-49-8
Translation into Russian:
Литовская печать между двумя империями: совместное издание Института истории и археологии Балтийского региона Клайпедского университета и издательства Клайпедского университета в честь столетия возвращения латино-литовского алфавита в литовскую печать. Сост. С. ПОЦИТЕ. Клайпеда: Из-во Клайпедского университета, 2004. – 20 [1] p. ISBN 9955-18-024-2


STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda ir Kuršių nerija: vadovas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2004. – 80 p. ISBN 9986-830-84-2
Translations into English, German, French, and Russian:
STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda and the Curonian Spit: guide. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2004. – 80 p. ISBN 978-9986-830-87-7
STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda und Kurische Nehrung: Führer. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2004. – 80 p. ISBN 9986-830-83-4
STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda et la peninsule de Courlande: guide. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2005. – 80 p. ISBN 9986-830-88-5
СТРАКАУСКАЙТЕ, Нийоле. Клайпеда и Куршская коса: путеводитель. [Вильнюс]: Издательство Р. Пакниса, [2007]. – 80 с. ISBN 978-9986-830-86-3


[ANDRIJAUSKAS, Edmundas; GENIENĖ, Zita; GENYS, Jonas; NIKŽENTAITIS, Alvydas; STRAKAUSKAITĖ, Nijolė; VAREIKIS, Vygantas; ŽUKAS, Julius.] Klaipėda. Istorija populiariai: septynių autorių straipsnių rinkinys apie Klaipėdos istoriją. Klaipėda: Druka, 2002 – 160 p. ISBN 9986-848-22-9


STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Kuršių Nerija – Europos pašto kelias. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2001. – 112 p. ISBN 9986-31-050-4
Translations into English, German, and Russian:
STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. The Curonian Spit: the old European postal road. Vilnius: Versus aureus, 2004. – 141 [2] p. ISBN 9955-601-30-2
STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Die Kurische Nehrung – die alte Poststraße Europas. Klaipėda: Saulius Jokužys Druckereiverlag, 2006. – 161, [1] S. ISBN 9986-31-177-2
СТРАКАУСКАЙТЕ, Нийоле. Куршская коса – почтовая дорога Кенигсберг-Мемель. Очерки истории Куршской косы. Москва: Культурная революция, 2007. – 72 с. ISBN 978-5-25006027-1


NIKŽENTAITIS, Alvydas. Witold i Jagiełło: Polacy i Litwini we wzajemnym stereotypie. Poznań: Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk, 2000 – 89 s. ISBN 83-7063-284-X
Translation into Lithuanian:
NIKŽENTAITIS, Alvydas. Vytauto ir Jogailos įvaizdis Lietuvos ir Lenkijos visuomenėse. Vilnius: Aidai, 2002 – 144 p. ISBN 9955-445-54-8


Mažeikiai: praeitis, dabartis ir perspektyvos: konferencijos, įvykusios 1996 m. kovo 2–3 d. medžiaga. Sud. A. NIKŽENTAITIS, A. RUPKUTĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1997. – 158 [2] p. ISBN 9986-505-52-6


POCYTĖ, Silva. Agluonėnai: kaimas istorijos pagairėje (1939–1990). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1994. – 150 p. ISBN 9986-499-08-9


NIKŽENTAITIS, Alvydas. Pilėnų mįslė: jaunesniam mokykliniam amžiui. Vilnius: Vyturys, 1993. – 40 p. ISBN 5-7900-0449-0


VAREIKIS, Vygantas. Klaipėda XX amžiuje. Klaipėda: Menininkų namai, 1993. – 84 p.

Books published by other institutions in cooperation with the staff of the Institute

BAUBONIS, Zenonas; ZABIELA, Gintautas. Žemių įtvirtinimai Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2019. – 99 p. ISBN 978-609-95900-7-3


VIRŠILIENĖ, Jurgita; ZABIELA, Gintautas. Atgimę piliakalniai. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2018. – 220 p. ISBN 978-609-95900-5-9


VAREIKIS, Vygantas; JOKUBAUSKAS, Vytautas. Nepriklausomybės diena. Vasario 16-osios minėjimas Klaipėdoje = Independence Day. Commemoration of February 16th in Klaipėda. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2018. – 132 p. ISBN 978-9986-31-506-3


Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir atmintis = The Holocaust in the Eastern and Western European States Occupied by the Nazis: Studies and Memory. Red. koleg. pirm. Vygantas VAREIKIS. Kaunas: [Kauno IX forto muziejus], 2017. – 336 p. ISBN 978-6099-59-800-0


Palangos žydai. Išnykusi miesto bendruomenės dalis: mokslinės konferencijos medžiaga. Moksl. red. Hektoras VITKUS. Palanga: Palangos kurorto muziejus, 2017. – 187 p. ISBN 978-609-404-256-0


STALILIONIS, Algimantas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Laisvės ir Tėvynės ginti: 1918–1920 m. Pumpėnų valsčiaus savanoriai. Vilnius: Pumpėnų kraštiečių asociacija „Pumpėniečių viltys“, 2017. – 430 p. ISBN 978-609-420-577-4


Šilalės krašto žydai: istorija, atmintis ir paveldas = The Jews of the Šilalė Region: history, memory and legacy. Sud. Jurgita VIRŠILIENĖ, Hektoras VITKUS. Šilalė: [Šilalės rajono savivaldybė], 2017. – 121 p. ISBN 978-609-95994-1-0


Vaizdai iš Lietuvos. Roberto Minzloffo etnografinių scenų albumas = Bilder aus Litauen. Ethnografische Aufnahmen von Robert Minzloff. Sud. / Hg. Lina MOTUZIENĖ, Vasilijus SAFRONOVAS. Neringa: Thomo Manno kultūros centras; Neringos muziejai, 2017 – 156+xvi p. ISBN 978-9955-9932-3-0


VITKŪNAS, Manvydas; ZABIELA, Gintautas. Baltų piliakalniai: nežinomas paveldas. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2017. – 88 p. ISBN 978-609-95900-1-1
Translations into English and Russian:
VITKŪNAS, Manvydas; ZABIELA, Gintautas. Baltic hillforts: unknown heritage. Vilnius: Society of the Lithuanian Archaeology, 2017. – 88 p. ISBN 978-609-95900-2-8
ВИТКУНАС, Манвидас; ЗАБЕЛА, Гинтаутас. Городища балтов: неизвестное наследие. Вильнюс: Литовское археологическое общество, 2017. – 88 с. ISBN 978-609-95900-3-5


JOKUBAUSKAS, Vytautas; VAREIKIS, Vygantas. Lietuvos šaulių sąjungos XX Klaipėdos rinktinė 1923–1939 metais. Klaipėda: Druka [Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija], 2016. – 96 p. ISBN 978-609-404-228-7


Lietuvos vėliavą iškėlus. Žemės banko Klaipėdos skyriaus direktoriaus Petro Šerno šeimos gyvenimo kelias: parodos katalogas (Klaipėdos krašto veidai, Kn. 1). Sud. S. POCYTĖ, V. VAREIKIS, Z. GENIENĖ, S. VAIČIŪNIENĖ. Klaipėda, 2016. – 135 p. ISBN 978-9986-31-488-2
The publication prepared by the History Museum of Lithuania Minor in cooperation with the BRIAI.


VAREIKIS, Vygantas; BAREIŠA, Edmundas. Technika ir Gamta: Klaipėdos uostas XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje = Technology and Nature: The port of Klaipėda in the end of the 19th and the first half of the 20th century. Klaipėda: Klaipėdos apskrities archyvas, 2014. – 136 p. ISBN 978-9955-18-814-8
The publication prepared by the Klaipėda County Archives in cooperation with the Department of History of Klaipėda University.


Kova dėl Klaipėdos: įvykiai ir žmonės = Struggle for Klaipėda: Events and People. Sud. Z. GENIENĖ, V. VAREIKIS. Klaipėda: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 2013. – 96 p. ISBN 978-9986-31-423-3
The publication prepared by the History Museum of Lithuania Minor in cooperation with BRIAI and the Department of History of Klaipėda University.


Klaipėdos tapatumo ženklai: antspaudas, herbas, vėliava. Sud. J. GENYS, K. MICKEVIČIUS. Klaipėda: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas [S. Jokužio leidykla-spaustuvė], 2012. – 60 p. ISBN 978-9986-31-361-8
The publication prepared by BRIAI of Klaipėda University in cooperation with the History Museum of Lithuania Minor.


Apuolė: Ausgrabungen und Funde, 1928-1932. Hrsg. von J. P. LAMM. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2009. – 228 p. ISBN 978-9955-18-405-8
The publication prepared by BRIAI of Klaipėda University in cooperation with the Swedish Museum of National Antiquities in Stockholm (Statens Historiska Museum in Stockholm). It presents the data recorded in 1928-1932 during archaeological excavations of Apuole conducted by Lithuanian, Latvian and Swedish archaeologists at that time. Presenters: Birger Nerman, Eduardas Volteris, Vladas Nagevičius, Francis Balodis and Vāldemars Ģinters. The publication is supplemented with an article of Gintautas Zabiela, senior research fellow of BRIAI of Klaipėda University, and the inventory of finds discovered during the excavations compiled by senior research fellow Romas Jarockis.


Die Lagomar Haffe. Einzigartige maritime Kulturlandschaften im wissenschaftlichen Diskurs und interdisziplinären Vergleich / The Lagomar Lagoons. Unique Maritime Cultural Landscapes in a Scientific Focus and in an Interdisciplinary Comparison (Lagomar – key to history – key to the future, 1). Hrsg. von / Ed. by H. MEYER, M.-J. SPRINGMANN, H. WERNICKE. Friedland/Meckl.: Steffen, 2009. – 279 S. ISBN 978-3-940101-27-3
The collected articles prepared by the researchers from Rostock and Greifswald include texts by the three researchers of BRIAI and the Department of History of Klaipėda University, who represented Klaipėda University, as a country party, within the framework of the EU Interreg III B project Lagomar.


Pamięć i historia (Olsztyn, Kaliningrad, Kłajpeda) (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Nr. 249). Pod red. T. CHRZANOWSKIEGO. Olsztyn: Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2009. – 172 s. ISBN 978-83-6083-932-4
The publication prepared by the Wojciech Kętrzyński Institute for Scientific Research in Olsztyn includes presentations given at the seminar held in Olsztyn in October 2009. Historians from Olsztyn (The Centre for Eastern Studies attached to the Wojciech Kętrzyński Institute for Scientific Research), Kaliningrad (Immanuel Kant State University of Russia) and Klaipėda (BRIAI, Department of History) participated in this seminar.


Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen, 2008, Nr. 16: Das kulturelle und konfessionelle Erbe des Memellandes [Bonn, Lamperheim, 2008] – 280 S. ISSN 1614-2608
The volume compiled by Silva Pocytė, senior research fellow of BRIAI of Klaipėda University; the best part of the articles included in the volume were written in 2006, when pursuing the scientific research project “Interplay of the European Cultures in Klaipėda Region: Research of Historical, Confessional and Ethnographic Legacy” under the aegis of BRIAI of Klaipėda University.


Past from the Air: Aerial Archaeology and Landscape Studies in Northern Europe: Papers of the International Seminar Held at Klaipėda University, 16-20 November 2005. Ed. by R. JAROCKIS, R. KRAUJALIS, Ch. MUSSON. Vilnius: Versus aureus, 2007. – 121, [1] p. ISBN 978-9955-34-084-3
The collected articles focusing on the methods of definition, storage and monitoring of aerial photography, as cultural heritage, include the texts presented at the international seminar held in Klaipėda University in November 16-20, 2005. The seminar was arranged within the framework of the “Culture 2000” project “European Landscapes: Past, Present and Future.” Implementation of the project was supported by the European Union and the Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, which published the said collection of articles.


Archivführer zur Geschichte des Memelgebiets und der deutsch-litauischen Beziehungen (Schriften des Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 27). Bearb. von C. GAHLBECK, V. VAIVADA; hrsg. von J. TAUBER, T. WEGER. München: Oldenbourg, 2006. – 686 S. ISBN 3-486-57902-9
The Handbook of historical archival sources in Lithuania and Germany on the history of Klaipėda Region and German-Lithuanian relationships prepared through cooperation of three institutions: BRIAI of Klaipėda University, the Institute for the Culture and History of the Germans in North Eastern Europe (Nordost-Institut) in Lüneburg, and the Federal Institute for Culture and History of the Germans in Eastern Europe (BKGE) based in Oldenburg.


Im Wandel der Zeiten: Die Stadt Memel im 20. Jahrhundert (Nordost-Archiv, Neue Folge Bd. X/2001). Hrsg. von J. TAUBER. Lüneburg: Verlag Norost-Institut, 2002. – 570 S. ISSN 0029-1595
The publication by the Institute for the Culture and History of the Germans in North Eastern Europe (Nordost-Institut) in Lüneburg published on the occasion of the 750th Anniversary of Klaipėda in cooperation with the historians of the Centre for the History of Western Lithuania and Prussia, Klaipėda University.


Lietuvos pilių archeologija. Sud. J. GENYS, V. ŽULKUS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2001 – 260 p. ISBN 9955-456-45-0
The collected articles prepared by the Centre for the History of Western Lithuania and Prussia, Klaipėda University, in cooperation with the History Museum of Lithuania Minor and the Centre for Cultural Heritage.


Selbstbewusstsein und Modernisierung. Sozialkultureller Wandel in Preußisch-Litauen vor und nach dem Ersten Weltkrieg (Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau, Bd. 3). Hrsg. von R. TRABA. Osnabrück: Fibre, 2000 – 200 S. ISBN 3-929759-44-6
The publication was prepared by Dr Robert Traba, the then research fellow of German Historical Institute in Warsaw, in cooperation with history scholars from Germany and the Centre for the History of Western Lithuania and Prussia, Klaipėda University.


Annaberger Annalen, 1999, Nr. 7: Ostpreussen nach 1945 [Bonn, Lamperheim, 1999] – 232 S. ISSN 0949-3484
The collected articles were prepared by dr. Ruth Kibelka, research fellow of the Centre for the History of Western Lithuania and Prussia, Klaipėda University; the collected works were based on the presentation given at the conference “East Prussia After 1945: People in the Lost and Rediscovered Lands” held in Nida in 1998; the conference was organized by the Centre for the History of Western Lithuania and Prussia, Klaipėda University, in conjunction with Ostsee-Akademie (Lübeck) and the Cultural Society “Borussia” in Olsztyn (Poland).


Die deutsche Volksgruppe in Litauen und im Memelland während der Zwischenkriegszeit und aktuelle Fragen des deutsch-litauischen Verhältnisses. Hrsg. von B. MEISSNER, S. BAMBERGER-STEMMANN, D. HENNING. Hamburg: Bibliotheca Baltica, 1998. – 503 S. ISBN 9985-80016-8
The collected articles dedicated to the memory of the Klaipėda born historian Prof Dr Karl-Heinz Ruffmann (1922–1996) based on the presentations read during the symposium of German and Lithuanian historians “The German Ethnic Group in Lithuania and Klaipėda Region in the Interwar Period and German-Lithuanian Relationship Issues” held in September 23-25, 1996. The collected articles include the works of six research fellows of the Centre for the History of Western Lithuania and Prussia.

Publication on the Institute and their associates

Prie baltų kultūros ištakų: skiriama Algirdo Girininko šešiasdešimties metų jubiliejui paminėti. Sud. A. BLIUJIENĖ, G. ZABIELA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009. – 42 p. ISBN 978-9955-184-54-6


[VAITKEVIČIUS, Vykintas]. IN MEMORIAM Vytautas Kazakevičius. Vilnius: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lietuvos archeologijos draugija, Krašto apsaugos ministerija, 2006. – 12 p.


Istorijos mokslas Klaipėdos universitete: Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas 1992–2007. Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. – 80 [+ xvi] p. ISBN 978-9955-18-217-7


Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centras: 1992–2002. Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2002. – 44 p.