Kazlauskas Raimondas

Dr. Raimondas KAZLAUSKAS,
Buvęs Klaipėdos universiteto istorijos krypties doktorantas

Gimęs 1958 m. gruodžio 14 d.

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: kazlauskasrai@gmail.com


Biografija
1976–1981 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, įgydamas istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo kvalifikaciją. 2016–2020 m. Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinės istorijos krypties doktorantūros doktorantas. 2020 m. gruodžio 11 d. apgynė daktaro disertaciją tema „Politiškumo raida senovės Graikijoje“ (vadovė prof. dr. Tatjana Aleknienė).
1981–1984 m. dėstytojavo Vilniaus universitete. 1984 m. apkaltinus „tarybinės tėvynės išdavimu“, KGB nurodymu pašalintas iš Vilniaus universiteto. 1984–1990 m. KGB priežiūroje patirdamas griežtus profesinius ir gyvenamosios vietos apribojimus, dirbo įvairius su specialybe nesusijusius darbus kaimo vietovėse. 1991–2001 m. Klaipėdos universiteto Filosofijos katedros asistentas, 2001–2016 m. Filosofijos ir kultūrologijos katedros lektorius. Nuo 2003 m. dėsto Klaipėdos universiteto istorijos krypties studentams „Politinės minties istorijos“, „Senovės Graikijos istorijos“, „Senovės Romos istorijos“ kursus.

Tyrimų interesai
Politinė filosofija; politinė teologija; politinė istorija.

Publikacijų sąrašas

Moksliniai straipsniai

 1. KAZLAUSKAS, Raimondas. Politiškumo genealogija. Herojų amžius ir jaunimo maištas. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2019, nr. 1 (44), p. 7–73.
 2. KAZLAUSKAS, Raimondas. Atminties kultūra ir politiškumo genezė Delfų teologijoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2018, nr. 1 (42), p. 5–44.
 3. KAZLAUSKAS, Raimondas. Potestas quaerens auctoritatem. Politinė teologija tarp hierateumos ir strateumos. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2017, nr. 2 (41), p. 5–64.
 4. KAZLAUSKAS, Raimondas. Teokratija ir hierokratija. Dvi religinės kratogonijos formos ankstyvojoje politinėje teologijoje. In Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių–naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2013, p. 7–20.
 5. KAZLAUSKAS, Raimondas. Stoicizmo vaidmuo legitimuojant helenistinę monarchiją. Logos, 2011, nr. 69, p. 73–83.
 6. KAZLAUSKAS, Raimondas. Jėgos teisė ir teisės jėga formuojantis helenistinei autokratijai. Logos, 2011, nr. 68, p. 104–113.
 7. KAZLAUSKAS, Raimondas. Carlas Schmittas ir politinės teologijos problema. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2011, nr. 1 (28), p. 101–130.
 8. KAZLAUSKAS, Raimondas. Jėgos teisė ir teisės jėga formuojantis graikų poliui. [1 dalis] Logos, 2010, nr. 62, p. 102–109; [2 dalis] Logos, 2010, nr. 63, p. 98–109.
 9. KAZLAUSKAS, Raimondas. Kultūrinis dialogas ir tapatybės krizė. In Kultūrų dialogas ir asmenybė. Sud. D. M. STANČIENĖ. Klaipėda, 2010, p. 25–41.
 10. KAZLAUSKAS, Raimondas. Jėgos teisė ir teisės jėga graikų politinėje teologijoje. [1 dalis] Logos, 2009, nr. 60, p. 182–191; [2 dalis] Logos, 2009, nr. 61, p. 211–217.
 11. KAZLAUSKAS, Raimondas. Provinciae rei publicae christianorum. Jų genezė ir transformacija. In [Lietuvos katalikų mokslo akademijos] Suvažiavimo darbai, t. XVIII, kn. 1. Vilnius, 2003, p. 71–87.
 12. KAZLAUSKAS, Raimondas. Europos idėja. Rytai ir Vakarai graikų politinėje filosofijoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 1999, nr. 2 (4), p. 7–20.

Kitos pubikacijos

 1. KAZLAUSKAS, Raimondas. Istorinės antropologijos etiudai. Klaipėda: Menininkų namai, 1993. – 149 p.

Aktualu »

Kultūros projektas apie senąsias kareivines „Migrantas“

Nuo 2022 m. pavasario kviečiame pažinti Klaipėdos senųjų kareivinių ir XX a. migracijų istoriją pagal švedų Time travel metodą. Juo remiantis, sukurtas...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...

 

Paroda apie ekspediciją „Gyvos krosnys“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas sukūrė ekspedicijos „Gyvos krosnys“ stendinę parodą. Joje eksponuojama per...