Suteikti daktaro laipsniai

Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinė istorijos krypties doktorantūra

 • 2022 m. birželio 15 d. daktaro laipsnis suteiktas Atui Žvirbliui už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „XVII–XIX a. I pusės molinės pypkės Vilniuje ir Klaipėdoje europiniame kontekste“ (vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela).
 • 2021 m. gruodžio 17 d. daktaro laipsnis suteiktas Gintautui Jakščiui už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „Lietuvos kariuomenės karių kasdienybė karo ir taikos metu (1918–1940 m.)“ (vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis).
 • 2021 m. rugsėjo 30 d. daktaro laipsnis suteiktas Eglei Rimkienei už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „Statybinė geležis Lietuvos pilyse XIV–XVI a. archeologijos duomenimis“ (vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela).
 • 2021 m. liepos 9 d. daktaro laipsnis suteiktas Dovilei Bataitytei už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „Klaipėdos (Memelio) vaizdinių reprezentacijų formavimasis ir panauda turizmo praktikose 1919–1990 m.“ (vadovas dr. Hektoras Vitkus).
 • 2021 m. balandžio 16 d. daktaro laipsnis suteiktas Egidijui Papečkiui už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „Lietuvos Respublikos gynybinės galios transformacija 1990–2004 m.: tarp individualios ir kolektyvinės gynybos“ (vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis).
 • 2020 m. gruodžio 11 d. daktaro laipsnis suteiktas Raimondui Kazlauskui už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „Politiškumo raida senovės Graikijoje“ (vadovė prof. dr. Tatjana Aleknienė).
 • 2020 m. spalio 28 d. daktaro laipsnis suteiktas Rubenui Bukavickui už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „Sovietizacija Klaipėdos krašte: sociokultūrinės ir socioekonominės transformacijos 1945–1960 metais“ (vadovė doc. dr. Silva Pocytė).
 • 2019 m. spalio 25 d. daktaro laipsnis suteiktas Tomui Rimkui už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „Mikrolitizacijos proceso įtaka ūkio raidai Rytų Baltijos regione mezolito laikotarpiu. Technologijų ir funkcijos tyrimai“ (vadovas prof. habil. dr. Algirdas Girininkas) (atsiųsti santrauką).
 • 2019 m. gegužės 31 d. daktaro laipsnis suteiktas Zigmui Vitkui už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „Memorialas atminimo politikoje: Panerių atvejo tyrimas (1944–2016)“ (vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis) (atsiųsti santrauką).
 • 2019 m. vasario 8 d. daktaro laipsnis suteiktas Edvinui Ubiui už humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino (Prūsijos) pasienio mikroregiono kultūrinės sąveikos XIII–XVII a. (archeologijos duomenimis)“ (vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela) (atsiųsti santrauką).
 • 2018 m. gruodžio 14 d. daktaro laipsnis suteiktas Justui Stončiui už humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Antisemitizmas sovietinėje Lietuvoje 1944–1990 metais“ (vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis, mokslinis konsultantas dr. Hektoras Vitkus) (atsiųsti santrauką).
 • 2018 m. lapkričio 30 d. daktaro laipsnis suteiktas Miglei Urbonaitei-Ubei už humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų importiniai keraminiai indai Vilniaus miesto ir pilių teritorijoje“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus (atsiųsti santrauką).
 • 2018 m. spalio 19 d. daktaro laipsnis suteiktas Indrei Žigeu už humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Stiklo dirbiniai ir jų naudojimo kultūra Klaipėdoje XVI–XIX a. Baltijos jūros regiono kontekste“, mokslinis vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela (atsiųsti santrauką).
 • 2018 m. kovo 16 d. daktaro laipsnis suteiktas Gvidui Slah už humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Ankstyvojo holoceno technologinės ūkio raidos pagal rytų Pabaltijo archeologinės medžiagos eksperimentinius-trasologinius tyrimus nustatymas“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Algirdas Girininkas (atsiųsti santrauką).
 • 2016 m. gruodžio 9 d. daktaro laipsnis suteiktas Raimondai Nabažaitei už humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų koklininkystė Klaipėdoje: tarp inovacijos ir kultūrinės tradicijos“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus (atsiųsti santrauką);
  Paskelbta monografija: Raimonda Nabažaitė, Interjero karalienė. Europos kultūros reiškiniai Klaipėdos krosnių kokliuose XIV–XVIII a. Vilnius, 2019.

Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto jungtinė istorijos krypties doktorantūra

Jungtinėje doktorantūroje studijavusių asmenų apgintos disertacijos

 • 2008 m. gegužės 23 d. Ernestas Vasiliauskas apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Žiemgala XII–XVI amžiuje. Kultūriniai procesai“; mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus (atsiųsti santrauką).
 • 2008 m. spalio 22 d. Hektoras Vitkus apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Holokausto atminties raida Lietuvoje“; mokslinis vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis (atsiųsti santrauką).
 • 2009 m. kovo 27 d. Marius Ščavinskas apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Krikščioniškos misijos baltų žemėse X a. pab. – XIII a. I pusė“; mokslinis vadovas doc. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis, konsultantas prof. habil. dr. Edvardas Gudavičius (atsiųsti santrauką);
  Paskelbta monografija: Marius Ščavinskas, Kryžius ir kalavijas. Krikščioniškųjų misijų sklaida Baltijos jūros regione X–XIII amžiais. Vilnius, 2012.
 • 2009 m. birželio 26 d. Klaidas Perminas apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „XVI–XX a. luotai iš dabartinių Lietuvos ir Latvijos teritorijų“; mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus (atsiųsti santrauką).
 • 2010 m. kovo 4 d. Povilas Blaževičius apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Žaislai ir žaidimai rytinėje Baltijos jūros pakrantėje XIII–XVII a. (archeologijos duomenimis)“; mokslinis vadovas dr. Gintautas Zabiela (atsiųsti santrauką);
  Paskelbta monografija: Povilas Blaževičius, Seniausieji Lietuvos žaislai (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, t. 11). Vilnius, 2011.
 • 2010 m. gegužės 14 d. Aelita Ambrulevičiūtė apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Lietuvos mažmeninės prekybos Rusijos imperijos sudėtyje socioekonominiai mikrolygmens tyrinėjimai“; mokslinis vadovas dr. Darius Staliūnas, konsultantas doc. dr. Stasys Pamerneckis (atsiųsti santrauką).
 • 2010 m. lapkričio 19 d. Julius Žukas apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Klaipėdos krašto ekonominė raida XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pirmojoje pusėje (1871–1939)“; mokslinis vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis (atsiųsti santrauką).
 • 2011 m. vasario 25 d. Vasilijus Safronovas apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Tapatybės ideologijų konkurencija Pietryčių Baltijos jūros regiono mieste: XX amžiaus Klaipėdos atvejo tyrimas“; mokslinis vadovas doc. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis (atsiųsti santrauką);
  Paskelbta monografija: Vasilijus Safronovas, Praeitis kaip konflikto šaltinis: Tapatybės ideologijų konkurencija XX amžiaus Klaipėdoje. Vilnius, 2011.
 • 2011 m. birželio 29 d. Jolanta Skurdauskienė apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Palivarkinis ūkis privačiuose Žemaitijos dvaruose XVI amžiuje“; mokslinė vadovė doc. dr. Rita Regina Trimonienė (atsiųsti santrauką).
 • 2011 m. spalio 28 d. Artūras Svarauskas apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Krikščioniškosios demokratijos idėjinė ir struktūrinė raida Lietuvos Respublikoje 1918–1940 m.“; mokslinis vadovas dr. Česlovas Laurinavičius (atsiųsti santrauką);
  Paskelbta monografija: Artūras Svarauskas, Krikščioniškoji demokratija nepriklausomoje Lietuvoje (1918-1940): politinė galia ir jos ribos. Vilnius, 2014.
 • 2012 m. spalio 26 d. Elena Pranckėnaitė apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Ežerų gyvenvietės Pietryčių Baltijos regione ankstyvuoju metalų laikotarpiu“; mokslinis vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela (atsiųsti santrauką).
 • 2012 m. lapkričio 16 d. Roman Širouchov apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Prūsų ir kuršių kontaktai XI – XIII a. pradžioje archeologijos duomenimis“; mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus (atsiųsti santrauką).
 • 2013 m. spalio 25 d. Rytis Jonaitis apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „„Civitas Rutenica“ Vilniuje XIII–XV a.“; mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Žulkus (atsiųsti santrauką).
 • 2013 m. lapkričio 22 d. Vytautas Jokubauskas apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Lietuvos karinė doktrina ir jos realizavimas 1923–1940 m. Šiaurės rytų Baltijos regiono šalių kontekste“; mokslinis vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis (atsiųsti santrauką);
  Paskelbta monografija: Vytautas Jokubauskas, „Mažųjų kariuomenių“ galia ir paramilitarizmas. Tarpukario Lietuvos atvejis. Klaipėda, 2014.
 • 2014 m. spalio 3 d. Dovilė Troskovaitė apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Lenkijos ir Lietuvos karaimų savivokos formavimas XIX a. viduryje – XX a. pirmoje pusėje: tarp atskyrimo ir prisitaikymo“; mokslinis vadovas dr. Darius Staliūnas (atsiųsti santrauką).
 • 2014 m. lapkričio 7 d. Paulius Bugys apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Šarvuotė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIII a. antroje pusėje – XVI a. viduryje (archeologijos duomenimis)“; mokslinis vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela (atsiųsti santrauką).
 • 2015 m. sausio 23 d. Sigita Bagužaitė-Talačkienė apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Materialioji gintaro tradicija Vakarų Lietuvos kapinynuose su akmenų vainikais lyginamajame baltų kultūrų kontekste. Socialinis aspektas“; mokslinė vadovė dr. Rasa Banytė-Rowell (atsiųsti santrauką).
 • 2015 m. balandžio 10 d. Irma Kaplūnaitė apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Vilniaus miesto katalikiškoji dalis XIV–XVI amžiaus pradžioje“; mokslinis vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela; mokslinis konsultantas dr. Gediminas Vaitkevičius (atsiųsti santrauką).
 • 2015 m. spalio 16 d. Rinata Subotkevičienė apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojų edukacinės kelionės XIV a. pabaigoje – XVI a. 8-ajame dešimtmetyje“; mokslinė vadovė doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė (atsiųsti santrauką).
 • 2015 m. gruodžio 18 d. Lina Motuzienė apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Tarp istorijos ir politikos: atminimo kultūrų formavimas(is) Kaliningrado mieste 1989–2014 metais“; mokslinė vadovė Prof. Dr. Ruth Leiserowitz (atsiųsti santrauką).

Jungtinės doktorantūros institucijoje, kurioje dalyvavo Klaipėdos universitetas, apgintos disertacijos, parengtos asmenų, baigusių doktorantūros studijas ne Klaipėdos universitete arba apgintos eksternu

 • 2004 m. gegužės 27 d. Agnius Urbanavičius Lietuvos istorijos institute eksternu apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Vilniaus naujieji miestiečiai 1663–1795 m.“ (mokslinis konsultantas prof. dr. Zigmantas Kiaupa);
  Paskelbta monografija: Agnius Urbanavičius, Vilniaus naujieji miestiečiai 1661–1795 m. Vilnius, 2005.
 • 2004 m. birželio 11 d. Linas Kvizikevičius Klaipėdos universitete eksternu apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Žemaitijos Kunigaikštystės Panemunės miestų ir miestelių raida“ (mokslinis konsultantas dr. Gintautas Zabiela).
 • 2005 m. gegužės 12 d. Kęstutis Katalynas Lietuvos istorijos institute eksternu apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Vilniaus miesto plėtra XIV a. – XVII a. pirmojoje pusėje (archeologinių tyrinėjimų duomenimis)“ (mokslinis konsultantas doc. dr. Albinas Kuncevičius);
  Paskelbta monografija: Kęstutis Katalynas, Vilniaus plėtra XIV–XVII a. Vilnius, 2006.
 • 2005 m. gegužės 17 d. Gitana Zujienė Lietuvos istorijos institute eksternu apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų, aukščiausių valstybės ir bažnyčios dignitorių insignijos ir ceremonialas viešajame gyvenime XIII–XVIII a.“ (mokslinis konsultantas doc. dr. Edmundas Rimša);
  Paskelbta monografija: Gitana Zujienė, Insignijos ir ceremonialas Lietuvos viešajame gyvenime (XIII–XVIII a.). Vilnius, 2008.
 • 2005 m. gruodžio 2 d. Mindaugas Pocius Lietuvos istorijos institute eksternu apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Partizaninis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.: kova su kolaboravimu kaltintais gyventojais“ (mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Liudas Truska);
  Paskelbta monografija: Mindaugas Pocius, Kita Mėnulio pusė: Lietuvos partizanų kova su kolaboravimu 1944-1953 metais. Vilnius, 2009.
 • 2007 m. birželio 21 d. Birutė Kazimiera Salatkienė Klaipėdos universitete eksternu apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Geležies metalurgija Lietuvos teritorijoje iki XIII amžiaus. Archeologijos duomenys“ (mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Vladas Žulkus);
  Paskelbta monografija: Birutė Salatkienė, Geležies metalurgija Lietuvoje: archeologijos duomenys (Bibliotheca actorum humanitaricorum Universitatis Saulensis, t. 4). Šiauliai, 2009.
 • 2008 m. vasario 29 d. Gytis Piličiauskas Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Titnago industrija pietryčių Pabaltijyje 2900–1700 m. pr. Kr. Gludintų titnagų kirvių tyrimų duomenimis“ (mokslinis vadovas habil. dr. Algirdas Girininkas).
 • 2008 m. birželio 20 d. Aliaksandr Belyi Lietuvos istorijos institute eksternu apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Choronimo Baltoji Rusia lokalizavimas pagal XIII a. – XVIII a. vidurio Europos rašytinius ir kartografinius šaltinius“ (mokslinis konsultantas dr. Gintautas Sliesoriūnas).
 • 2008 m. birželio 27 d. Vilius Ivanauskas Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: tarp stagnacijos ir dinamikos (1970–1988 m.)“ (mokslinis vadovas dr. Česlovas Laurinavičius);
  Paskelbta monografija: Vilius Ivanauskas, Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: tarp stagnacijos ir dinamikos (1968–1988 m.). Vilnius, 2011.
 • 2009 m. gegužės 26 d. Algimantas Katilius Lietuvos istorijos institute eksternu apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų (Augustavo) vyskupijoje (XIX a. – XX a. pradžioje)“ (mokslinė konsultantė dr. Zita Medišauskienė);
  Paskelbta monografija: Algimantas Katilius, Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX a. – XX a. pradžia). Vilnius, 2009.
 • 2011 m. sausio 18 d. Olga Mastianica Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Moters švietimo reikšmės Lietuvos visuomenėje XVIII a. pabaigoje – XX a. pradžioje“ (mokslinė vadovė habil. dr. Tamara Bairašauskaitė).
  Paskelbta monografija: Olga Mastianica, Pravėrus namų duris: moterų švietimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Vilnius, 2012.
 • 2011 m. balandžio 29 d. Mindaugas Brazauskas Klaipėdos universitete eksternu apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Kultūriniai sluoksniai kaip šaltinis Klaipėdos XVI–XVIII a. infrastruktūros ir urbanistikos raidos tyrimui“ (mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Vladas Žulkus).
 • 2011 m. birželio 28 d. Andrea Griffante Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Nacionaliniai keliai per įvairovę: Vilnius, Triestas ir takoskyros tapatybė 1848–1914 m.“ (mokslinis vadovas dr. Vladas Sirutavičius).
 • 2013 m. spalio 18 d. Alfredas Rukšėnas Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Kauno tautinio darbo apsaugos, 2-ojo pagalbinės policijos tarnybos batalionų karių kolektyvinė biografija“ (mokslinis vadovas dr. Vladas Sirutavičius).
 • 2015 m. gegužės 15 d. Oksana Valionienė Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Vilniaus erdvinė struktūra viduramžiais“ (mokslinis vadovas dr. Kęstutis Zaleckis).
  Paskelbta monografija: Oksana Valionienė, Viduramžių Vilnius. Erdvės evoliucija (XIII a. vidurys – XVI a. pirmas ketvirtis). Vilnius, 2019.
 • 2015 m. birželio 25 d. Živilė Mikailienė Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Vilnius sovietmečiu: ideologija ir miesto tapatumo formavimas (1940–1988) “ (mokslinis vadovas habil. dr. Alvydas Nikžentaitis).
 • 2015 m. birželio 26 d. Darius Juodis Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Sovietų saugumo veikla prieš lietuvių išeiviją 1945–1991 metais“ (mokslinis vadovas dr. Česlovas Laurinavičius).
  Paskelbta monografija: Darius Juodis, Šiapus ir anapus kordono: sovietų saugumo veikla prieš lietuvių išeiviją 1945–1991 m. Vilnius, 2016.