KU ir LII doktorantūra

2003 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 926 (Žin., 2003, Nr. 71-3240) Klaipėdos universitetui kartu su Lietuvos istorijos institutu suteikta teisė vykdyti doktorantūros studijas humanitarinių mokslų srities istorijos kryptyje (05H).

2003–2010 m. istorijos krypties doktorantai buvo priimami į jungtinę Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantūrą.

Studijas šioje doktorantūros institucijoje reglamentavo:

Doktorantūros procesą koordinavo Doktorantūros komitetas (patvirtintas 2010 m. birželio 18 d. KU Senato nutarimu, pakeistas 2014 m. vasario 21 d., 2014 m. balandžio 11 d. KU Senato nutarimais), kurį sudarė šie mokslininkai:
doc. dr. Vygantas Vareikis (KU; pirmininkas)
dr. Rasa Banytė-Rowell (LII),
prof. habil. dr. Algirdas Girininkas (KU),
prof. dr. (HP) Jūratė Kiaupienė (LII),
doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė (LII),
doc. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis (LII),
doc. dr. Silva Pocytė (KU),
doc. dr. Vygantas Vareikis (KU),
doc. dr. Gintautas Zabiela (KU),
prof. habil. dr. Vladas Žulkus (KU).

Komitetas baigė darbą 2015 m.