Doktorantai

Istorijos ir archeologijos (iki 2018 m. Istorijos) krypties jungtinėje doktorantūroje studijavę ir tebestudijuojantys doktorantai, priimti į doktorantūros studijas Klaipėdos universitete:

2021 m. įstoję doktorantai:

Justina MINELGAITĖ-PLENTIENĖ, tema „Maisto kultūra Lietuvoje 1918–1940 m.: tarp modernumo ir tautiškumo“, vadovas prof. dr. Jonas Vaičenonis;
Renata RACHMANOVAITĖ, tema „Sporto kultūra Lietuvoje 1918–1940 m.“, vadovas dr. Hektoras Vitkus.

2020 m. įstoję doktorantai:

Asta VASILIAUSKAITĖ, tema „Archeologinių radinių irimo procesų tyrimai: nuo atradimo iki muziejaus saugyklos“, vadovė doc. dr. Audronė Bliujienė;
Jūratė PAŠKONYTĖ, tema „Koklininkystė Šiaurės Lietuvos regione nuo viduramžių iki naujausių laikų“, vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela.

2019 m. įstoję doktorantai:

Flaviano BERTAINA, tema „Italija ir Lietuva: procesai, įtakos ir ryšiai laikotarpiu tarp dviejų pasaulinių karų“, vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis;
Valentinas KULEVIČIUS, tema „Tautokūra ir jūriškumas: istorinių įrodymų kūrimas ir sklaida pietrytinėje Baltijos jūros pakrantėje“, vadovas dr. Vasilijus Safronovas;
Titas TAMKVAITIS, tema „Baltijos jūros pietinės ir rytinės pakrantės įtvirtinimai 1918–1945 metais“, vadovas dr. Valdas Rakutis (nuo 2021 m. dr. Hektoras Vitkus);
Jurgita VIRŠILIENĖ, tema „Piliakalniai Lietuvoje 1919–2018 m.: reikšmių ir prasmių kaita“, vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela.

2018 m. įstoję doktorantai:

Vidmantas AIRINI, tema „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės husarai Europos kavalerijos raidos kontekste 1500–1776 metais“, vadovas dr. Valdas Rakutis (nuo 2021 m. doc. dr. Rita Regina Trimonienė);
Dainius ELERTAS, tema „Klaipėdos didžiojo valsčiaus žemėvaldos ir visuomenės struktūra XVI a. 3–4 deš. (pirmieji sekuliarizuotos Prūsijos dešimtmečiai)“, vadovas doc. dr. Vacys Vaivada.

2017 m. įstoję doktorantai:

Milda KONTRIMĖ, tema „Demografiniai visuomenės pokyčiai XVII–XVIII a. sandūroje: maro epidemijos Prūsijos šiaurėje atvejis“, vadovas doc. dr. Vacys Vaivada;
Rugilė PANGONYTĖ, tema „Žemaičių vyskupo Juozapo Mykolo Karpio veikla LDK kanclerio Karolio Stanislovo Radvilos aplinkoje (1703–1719)“, vadovas doc. dr. Vacys Vaivada;
Mindaugas SEREIČIKAS, tema „Civilių gyventojų patirtys Lietuvoje ginkluotų konfliktų metu (1918–1923 m.)“, vadovas dr. Vytautas Jokubauskas;
Atas ŽVIRBLYS, tema „XVII–XIX a. I pusės molinės pypkės Vilniuje ir Klaipėdoje europiniame kontekste“, vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela. Daktaro laipsnis suteiktas 2022 m. birželio 15 d.

2016 m. įstoję doktorantai:

Gintautas JAKŠTYS, tema „Lietuvos kariuomenės karių kasdienybė karo ir taikos metu (1918–1940 m.)“, vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis. Daktaro laipsnis suteiktas 2021 m. gruodžio 17 d.;
Raimondas KAZLAUSKAS, tema „Politiškumo raida Senovės Graikijoje“, vadovas dr. Hektoras Vitkus (nuo 2018 m. prof. dr. Tatjana Aleknienė). Daktaro laipsnis suteiktas 2020 m. gruodžio 11 d.;
Eglė STANKEVIČIŪTĖ (RIMKIENĖ), tema „Statybinė geležis Lietuvos pilyse XIV–XVI a. archeologijos duomenimis“, vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela. Daktaro laipsnis suteiktas 2021 m. rugsėjo 30 d.

2015 m. įstoję doktorantai:

Rubenas BUKAVICKAS, tema „Sovietizacija Klaipėdos krašte: sociokultūrinės ir socioekonominės transformacijos 1945–1960 metais“, vadovė doc. dr. Silva Pocytė. Daktaro laipsnis suteiktas 2020 m. spalio 28 d.;
Liudas GUMBINAS, tema „Karo meno raiška partizaninės karybos kontekste Lietuvoje XIX–XX a.“, vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Daumantas KIULKYS, tema „Geležies amžiaus (I–XII a.) gyvenviečių keramikos chronologija Vakarų Lietuvoje“, vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Egidijus PAPEČKYS, tema „Lietuvos Respublikos gynybinės galios transformacija 1990–2004 m.: tarp individualios ir kolektyvinės gynybos“, vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis. Daktaro laipsnis suteiktas 2021 m. balandžio 16 d.;
Christian PIPAL, projekto “Children Born of War – Past, Present and Future” doktorantas; tema “Children of the Occupation in Lithuania: A Comparative Historical Analysis of Citizenship Sense, Practice, and Engagement”, vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Tomas RIMKUS, tema „Mikrolitizacijos proceso įtaka ūkio raidai Rytų Baltijos regione mezolito laikotarpiu. Technologijų ir funkcijos tyrimai“, vadovas prof. habil. dr. Algirdas Girininkas. Daktaro laipsnis suteiktas 2019 m. spalio 25 d.

2014 m. įstoję doktorantai:

Justas STONČIUS, tema „Antisemitizmas sovietinėje Lietuvoje 1944–1990 metais“, vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis. Daktaro laipsnis suteiktas 2018 m. gruodžio 14 d.;
Edvinas UBIS, tema „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino (Prūsijos) pasienio mikroregiono kultūrinės sąveikos XIII–XVII a. (archeologijos duomenimis)“, vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela. Daktaro laipsnis suteiktas 2019 m. vasario 8 d.;
Miglė URBONAITĖ (URBONAITĖ-UBĖ), tema „Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų importiniai keraminiai indai Vilniaus miesto ir pilių teritorijoje“, vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Daktaro laipsnis suteiktas 2018 m. lapkričio 30 d.;
Zigmas VITKUS, tema „Memorialas atminimo politikoje: Panerių atvejo tyrimas (1944–2016)“, vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis. Daktaro laipsnis suteiktas 2019 m. gegužės 31 d.

2013 m. įstoję doktorantai:

Dovilė BATAITYTĖ, tema: „Klaipėdos (Memelio) vaizdinių reprezentacijų formavimasis ir panauda turizmo praktikose 1919–1990 m.“; vadovas dr. Vasilijus Safronovas (nuo 2016 m. dr. Hektoras Vitkus). Daktaro laipsnis suteiktas 2021 m. liepos 9 d.;
Gvidas SLAH, tema: „Ankstyvojo holoceno technologinės ūkio raidos pagal rytų Pabaltijo archeologinės medžiagos eksperimentinius-trasologinius tyrimus nustatymas“, vadovas prof. habil. dr. Algirdas Girininkas. Daktaro laipsnis suteiktas 2018 m. kovo 16 d.

2012 m. įstoję doktorantai:

Indrė ŠIMKUTĖ (ŽIGEU), tema: „Stiklo dirbiniai ir jų naudojimo kultūra Klaipėdoje XVI–XIX a. Baltijos jūros regiono kontekste“, vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela. Daktaro laipsnis suteiktas 2018 m. spalio 19 d.

2011 m. įstoję doktorantai:

Raimonda NABAŽAITĖ, tema: „Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų koklininkystė Klaipėdoje: tarp inovacijos ir kultūrinės tradicijos“, vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Daktaro laipsnis suteiktas 2016 m. gruodžio 9 d.

2010 m. įstoję doktorantai:

Romualdas ADOMAVIČIUS, tema: „Lietuvos kaip jūrinės valstybės konstravimas XX–XXI a. pradžioje“, vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis. Doktorantūros studijos baigtos, disertacija bus ginama eksternu;
Ignas BABUŠIS, tema: „Vilniaus miesto savivalda 1870–1918: struktūra, personalinė sudėtis, funkcijos“, vadovas dr. Darius Staliūnas. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Žilvinas ČĖSNA, tema: „Etnokultūrinės transformacijos Skalvoje XII–XVI a.“, vadovas doc. dr. Valdemaras Šimėnas (nuo 2014 m. dr. Mindaugas Bertašius). Doktorantūros studijos baigtos, disertacija bus ginama eksternu;
Rinata IBRAGIMOVA (SUBOTKEVIČIENĖ), tema: „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojų edukacinės kelionės XIV a. pabaigoje – XVI a. 8-ajame dešimtmetyje“, vadovė doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė. Daktaro laipsnis suteiktas 2015 m. spalio 16 d.;
Irma KAPLŪNAITĖ, tema: „Vilniaus miesto katalikiškoji dalis XIV–XVI amžiaus pradžioje“, vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela. Daktaro laipsnis suteiktas 2015 m. balandžio 10 d.

2009 m. įstoję doktorantai:

Paulius BUGYS, tema: „Šarvuotė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIII a. antroje pusėje – XVI a. viduryje (archeologijos duomenimis)“, vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela. Daktaro laipsnis suteiktas 2014 m. lapkričio 7 d.;
Vytautas JOKUBAUSKAS, tema: „Lietuvos karinė doktrina ir jos realizavimas 1923–1940 m. Šiaurės rytų Baltijos regiono šalių kontekste“, vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis. Daktaro laipsnis suteiktas 2013 m. lapkričio 22 d.;
Rokas KRANIAUSKAS, tema: „Pietrytinės Baltijos jūros kranto jūrinis kultūrinis kraštovaizdis“, vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Doktorantūros studijos baigtos, disertacija bus ginama eksternu;
Remigijus ŠEMEKLIS, tema: „Evangeliški surinkimai Rytų Prūsijoje ir Mažojoje Lietuvoje“, vadovė dr. Silva Pocytė. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Dovilė TROSKOVAITĖ, tema: „Lenkijos ir Lietuvos karaimų savivokos formavimas XIX a. viduryje – XX a. pirmoje pusėje: tarp atskyrimo ir prisitaikymo“, vadovas dr. Darius Staliūnas. Daktaro laipsnis suteiktas 2014 m. spalio 3 d.

2008 m. įstoję doktorantai:

Inesa GRIKŠAITĖ-LENDRAITIENĖ, tema: „Vokietijos generalinio konsulato Klaipėdoje istorija“, vadovas dr. Česlovas Laurinavičius. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Rytis JONAITIS, tema: „„Civitas Rutenica“ Vilniuje XIII–XV a.“, vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Daktaro laipsnis suteiktas 2013 m. spalio 25 d.;
Lina MOTUZIENĖ, tema: „Tarp istorijos ir politikos: atminimo kultūrų formavimas(is) Kaliningrado mieste 1989–2014 metais“, vadovė Prof. Dr. Ruth Leiserowitz. Daktaro laipsnis suteiktas 2015 m. gruodžio 18 d.

2007 m. įstoję doktorantai:

Augustina GRINKEVIČIŪTĖ (KURILIENĖ), tema: „Rytų Baltijos regiono akmens amžiaus gyvenviečių struktūra ir raida“, vadovas habil. dr. Algirdas Girininkas. Doktorantūros studijos baigtos, disertacija bus ginama eksternu;
Aušra ROŽANKEVIČIŪTĖ, tema: „Kultūrinė atmintis priklausomoje Lietuvoje 1940–1990 m.: siužetai, formos, disonansai“, vadovas doc. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis (nuo 2010 m. – dr. Rasa Čepaitienė). Doktorantūros studijos nutrauktos;
Vasilijus SAFRONOVAS, tema: „Tapatybės ideologijų konkurencija Pietryčių Baltijos jūros regiono mieste: XX amžiaus Klaipėdos atvejo tyrimas“, vadovas doc. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis. Daktaro laipsnis suteiktas 2011 m. vasario 25 d.;
Robertas ŠIMKUS, tema: „Latvijos-Lietuvos nacionalinės istoriografijos tapsmas: istorinio kultūrinio lauko lyginamoji analizė“, vadovas doc. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis. Doktorantūros studijos baigtos, disertacija bus ginama eksternu;
Roman ŠIROUCHOV, tema: „Prūsų ir kuršių kontaktai XI–XIII a. pradžioje archeologijos duomenimis“, vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Daktaro laipsnis suteiktas 2012 m. lapkričio 16 d.

2006 m. įstoję doktorantai:

Sigita BAGUŽAITĖ-TALAČKIENĖ, tema: „Materialioji gintaro tradicija Vakarų Lietuvos kapinynuose su akmenų vainikais lyginamajame baltų kultūrų kontekste. Socialinis aspektas“, vadovė dr. Rasa Banytė-Rowell. Daktaro laipsnis suteiktas 2015 m. sausio 23 d.;
Lijana PUŠINSKYTĖ, tema: „Antisovietinis pasipriešinimas Klaipėdos mieste 1945–1990 metais“, vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Elena PRANCKĖNAITĖ, tema: „Ežerų gyvenvietės Pietryčių Baltijos regione ankstyvuoju metalų laikotarpiu“, vadovas dr. Gintautas Zabiela. Daktaro laipsnis suteiktas 2012 m. spalio 26 d.;
Artūras SVARAUSKAS, tema: „Krikščioniškosios demokratijos idėjinė ir struktūrinė raida Lietuvos Respublikoje 1918–1940 m.“, vadovas dr. Česlovas Laurinavičius. Daktaro laipsnis suteiktas 2011 m. spalio 28 d.;
Jurgita ŽUKAUSKAITĖ (ALVAREZ-ROMERO), tema: „Vėlyvojo neolito bendruomenės Rytų Baltijos regione. Virvelinės keramikos kultūros fenomenas“, vadovas habil. dr. Algirdas Girininkas. Doktorantūros studijos baigtos, disertacija bus ginama eksternu.

2005 m. įstoję doktorantai:

Aelita AMBRULEVIČIŪTĖ, tema: „Lietuvos mažmeninės prekybos Rusijos imperijos sudėtyje socioekonominiai mikrolygmens tyrinėjimai“, vadovas dr. Darius Staliūnas, konsultantas doc. dr. Stasys Pamerneckis. Daktaro laipsnis suteiktas 2010 m. gegužės 14 d.;
Povilas BLAŽEVIČIUS, tema: „Žaislai ir žaidimai rytinėje Baltijos jūros pakrantėje XIII–XVII a. (archeologijos duomenimis)“, vadovas dr. Gintautas Zabiela. Daktaro laipsnis suteiktas 2010 m. kovo 4 d.;
Mindaugas SABUTIS, tema: „Lietuvos ir Latvijos evangelikų liuteronų bažnyčių institucinė raida 1918–1940 metais“, vadovas doc. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Jolanta SKURDAUSKIENĖ, tema: „Palivarkinis ūkis privačiuose Žemaitijos dvaruose XVI amžiuje“, vadovė doc. dr. Regina Rita Trimonienė. Daktaro laipsnis suteiktas 2011 m. birželio 29 d.;
Julius ŽUKAS, tema: „Klaipėdos krašto ekonominė raida XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pirmojoje pusėje (1871–1939 m.)“, vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis. Daktaro laipsnis suteiktas 2010 m. lapkričio 19 d.

2004 m. įstoję doktorantai:

Darius BARASA, tema: „Konfesionalizacijos raida Klaipėdos valsčiuje XVII a. paskutinį ketvirtį – XVIII a. pradžioje“, vadovė doc. habil.dr. Ingė Lukšaitė. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Ieva MASIULIENĖ, tema: „Klaipėdos buitinė keramika viduramžiais ir naujaisiais laikais“, vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Doktorantūros studijos baigtos, disertacija bus ginama eksternu;
Klaidas PERMINAS, tema: „XVI–XX a. luotai iš dabartinių Lietuvos ir Latvijos teritorijų“, vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Daktaro laipsnis suteiktas 2009 m. birželio 26 d.;
Marius ŠČAVINSKAS, tema: „Krikščioniškos misijos baltų žemėse X a. pab. – XIII a. I pusė“, vadovas doc. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis. Daktaro laipsnis suteiktas 2009 m. kovo 27 d.;
Daiva FILIPAVIČIŪTĖ (MASILIAUSKIENĖ), tema: „Nuo autochtonų iki naujakurių (Pamario gyventojai 1944–1960 metais)“, vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis (nuo 2008 m. dr. Silva Pocytė). Doktorantūros studijos nutrauktos.

2003 m. įstoję doktorantai:

Mindaugas BRAZAUSKAS, tema: „Kultūriniai sluoksniai kaip šaltinis Klaipėdos XV–XVIII a. infrastruktūros ir urbanistikos raidos tyrimui“, vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Disertacija ginta eksternu. Daktaro laipsnis suteiktas 2011 m. balandžio 29 d.;
Reda ŠVELNIŪTĖ, tema: „Socialinio gyvenimo atspindžiai kuršių, žemaičių, lamatiečių bei skalvių vyrų kapų archeologinėje medžiagoje“, vadovas habil. dr. Vytautas Kazakevičius (nuo 2005 m. – dr. Audronė Bliujienė). Doktorantūros studijos nutrauktos;
Aistė UŽKURELYTĖ (TAURINĖ), tema: „Žemaitijos bajorija XVI–XVII a. pirmoje pusėje: skaičius, sudėtis, išsidėstymas“, vadovė doc. dr. Jūratė Kiaupienė. Doktorantūros studijos nutrauktos;
Ernestas VASILIAUSKAS, tema: „Žiemgala XII–XVI amžiuje. Kultūriniai procesai“, vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Daktaro laipsnis suteiktas 2008 m. gegužės 23 d.;
Hektoras VITKUS, tema: „Holokausto atminties raida Lietuvoje“, vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis. Daktaro laipsnis suteiktas 2008 m. spalio 22 d.