Žvirblys Atas

Mgr. Atas ŽVIRBLYS,
Klaipėdos universiteto istorijos ir archeologijos krypties doktorantas

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: archeologija@gmail.com


Biografija
2001 m. baigęs Pagėgių vidurinę mokyklą, studijavo archeologijos bakalauro specialybę Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 2005 m. apgynė bakalauro baigiamąjį darbą „Pypkės Lietuvos senamiesčiuose“. 2005–2008 m. studijavo Vilniaus universiteto magistrantūroje ir apgynė magistro baigiamąjį darbą tema „XVII–XIX a. molinės pypkės Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje“. Nuo 2017 m. Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinės istorijos krypties doktorantūroje rengia disertaciją tema „XVII a. – XIX a. pirmosios pusės molinės pypkės pietryčių Baltijos regione“.
2005–2009 m. dirbo laborantu VšĮ Pilių tyrimo centre „Lietuvos pilys”. Nuo 2010 m. archeologinius tyrimus vykdo savarankiškai. 2016–2017 m. dirbo muziejininku Kaišiadorių muziejuje.
Nuo 2008 m. Lietuvos archeologijos draugijos narys.

Tyrimų interesai
Viduramžių ir istorinių laikų archeologija, miestų ir miestelių archeologija, XVII–XIX a. molinės pypkės.

Mokslinė veikla
Nuo 2004 m. dalyvavo archeologiniuose tyrimuose Vilniaus Žemutinėje pilyje. Nuo 2010 m. archeologinius tyrimus vykdydamas savarankiškai vadovavo tyrimams daugiau nei trims dešimtims objektų Lietuvoje: Alytuje, Kruonyje, Kudirkos Naumiestyje, Palangoje, Prienuose, Trakuose, Ukmergėje, Veliuonoje, Vilniuje, Žagarėje, Žiežmariuose.

Publikacijų sąrašas

Mokslo straipsniai

 1. ŽVIRBLYS, Atas. The oldest clay tobacco pipes from Vilnius, Lithuania: the interpretation of origin, chronology and social context. Estonian Journal of Archaeology, 2021, vol. 25, no. 2, pp. 93–112.
 2. ŽVIRBLYS, Atas. XVI a. pabaigos – XIX a. I pusės molinės pypkės Europoje: geografiniai ir kultūriniai kontekstai. Lituanistica, 2021, t. 67, nr. 4 (126), p. 263–290.
 3. ŽVIRBLYS, Atas. XVII a. olandiškos pypkės su pranašo Jonos atvaizdu. Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae = Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų kronika, vol. 4: 2014/2016. Vilnius, 2018, p. 385–391.

Straipsniai informaciniuose leidiniuose

 1. ŽVIRBLYS, Atas. Didikų Kosakovskių palaidojimo vieta Pašilės kapinėse. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 531–535.
 2. ŽVIRBLYS, Atas. Tyrimai Žiežmariuose. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 401–407.
 3. ŽVIRBLYS, Atas. Antavilių dvaro svirno aplinka. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015, p. 247–249.
 4. ŽVIRBLYS, Atas. Buivydiškių dvaro sodyba. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais. Vilnius, 2014, p. 250–251.
 5. ŽVIRBLYS, Atas. Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios teritorija. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais. Vilnius, 2014, p. 274–275.
 6. ŽVIRBLYS, Atas. Žiežmariai. Žaslių g. 6. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais. Vilnius, 2014, p. 424–427.
 7. ŽVIRBLYS, Atas. Krivių g. 24. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius, 2013, p. 550–551.
 8. ŽVIRBLYS, Atas. Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius, 2013, p. 351–355.
 9. ŽVIRBLYS, Atas. Vytauto gatvė 50–54. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius, 2013, p. 453–454.
 10. ŽVIRBLYS, Atas. Tyrinėjimai Visų Šventųjų gatvėje 5–1. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais. Vilnius, 2011, p. 439–443.