Viršilienė Jurgita

Jurgita ViršilienėMgr. Jurgita VIRŠILIENĖ,
Klaipėdos universiteto istorijos ir archeologijos krypties doktorantė

Gimusi 1976 m. kovo 18 d. Šilalėje

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 06
El. paštas: jurgita.virsile@gmail.com


Biografija
1994 m. baigusi Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnaziją, studijavo pedagogiką Šiaulių universitete. 2015–2017 m. studijavo Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacijos studijų programą Klaipėdos universitete ir 2017 m. apgynė magistro baigiamąjį darbą „Šilalės rajono archeologinis paveldas, jo apsauga ir pritaikymo galimybės“. 2019 m. įstojo į Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto istorijos ir archeologijos krypties jungtinę doktorantūrą. Disertacijos tema „Piliakalniai Lietuvoje 1919–2018 m.: reikšmių ir prasmių kaita“.
1995–2013 m. dirbo Šilalės r. Obelyno pagrindinėje mokykloje. Nuo 2014 m. Šilalės rajono savivaldybės administracijos kultūros paveldo apsaugos vyr. specialistė.
Nuo 2017 m. Lietuvos archeologijos draugijos narė.

Tyrimų interesai
Lietuvos piliakalniai, paveldosauga.

Publikacijų sąrašas

Sudaryti mokslo leidiniai

  1. VIRŠILIENĖ, Jurgita; ZABIELA, Gintautas. Atgimę piliakalniai. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2018. – 219 p. ISBN 978-609-95900-5-9
  2. BAUBONIS, Zenonas; VIRŠILIENĖ, Jurgita; ZABIELA, Gintautas. Šilalės rajono piliakalniai. Vilnius: [Šilalės rajono savivaldybė], 2017. – 172 p. ISBN 978-609-95994-0-3
  3. Šilalės krašto žydai: istorija, atmintis ir paveldas = The Jews of the Šilalė Region: history, memory and legacy. Sud. Jurgita VIRŠILIENĖ, Hektoras VITKUS. Šilalė: [Šilalės rajono savivaldybė], 2017. – 121 p. ISBN 978-609-95994-1-0
  4. ŪKSIENĖ, Teresė; VIRŠILIENĖ, Jurgita. Atgiję paminkluose. Kaunas: Naujasis lankas, 2015. – 106 p. ISBN 978-9955-03-931-0

Mokslo straipsniai

  1. VIRŠILIENĖ, Jurgita. Bilionių piliakalnis XIX a. – XXI a. pradžioje. In Bilionių piliakalnis – nauji Žemaitijos istorijos faktai (Lietuvos piliakalnių tyrimų medžiaga, t. I). Sud. Gintautas ZABIELA. Klaipėda, 2019, p. 8–23.
  2. VIRŠILIENĖ, Jurgita. Dabartinės piliakalnių tvarkymo tendencijos Vakarų Lietuvos piliakalnių pavyzdžiu. Kultūros paminklai, 2019, t. 23, p. 126–133.