Tamkvaitis Titas

Titas TamkvaitisMgr. Titas TAMKVAITIS
Klaipėdos universiteto istorijos ir archeologijos krypties doktorantas

Gimęs 1995 m. kovo 23 d. Kaune

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 06
el. paštas: titas.tamkvaitis.ku@gmail.com


Biografija
2013 m. baigė Ežerėlio vidurinę mokyklą Kauno r. ir pradėjo istorijos studijas Klaipėdos universitete, kuriame 2017 m. apgynė bakalauro baigiamąjį darbą „Antrojo pasaulinio karo fortifikaciniai statiniai Klaipėdoje ir jų vaidmuo miesto gynyboje“. Vėliau tęsė studijas Klaipėdos universiteto Baltijos šalių istorijos magistrantūros studijų programoje, kurią baigė 2019 m. apgynęs baigiamąjį darbą „Baltijos jūrinių miestų fortifikacija Antrojo pasaulinio karo metu: Klaipėdos ir Liepojos atvejai“. 2019 m. įstojo į Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto istorijos ir archeologijos krypties jungtinę doktorantūrą. Disertacijos tema „Baltijos jūros pietinės ir rytinės pakrantės įtvirtinimai 1918–1945 metais“.

Tyrimų interesai
Antrojo pasaulinio karo karinių veiksmų istorija, XX a. karybos ir fortifikacijos statinių istorija.

Publikacijų sąrašas

Šaltinių publikacijos

  1. JOKUBAUSKAS, Vytautas; TAMKVAITIS, Titas. Du karo istorijos šaltiniai iš Lietuvos tarpukariu. In The Unending War? The Baltic States after 1918 = Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVI). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2018, p. 177–242.