Pangonytė Rugilė

Mgr. Rugilė PANGONYTĖ,
Klaipėdos universiteto istorijos ir archeologijos krypties doktorantė

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: rugiagele_p@yahoo.com


Biografija
2006 m. baigusi Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vidurinę mokyklą, įstojo į Klaipėdos universiteto istorijos studijų programą. 2010 m. apgynė bakalauro baigiamąjį darbą „Juozapas Mykolas Karpis (1679–1739) – dabartinės prozopografinių tyrimų galimybės“. 2015–2017 m. studijavo Klaipėdos universiteto Baltijos istorijos šalių programą ir apgynė magistro baigiamąjį darbą „Žemaičių vyskupo Juozapo Mykolo Karpio karjera (XVII a. pabaigoje – XVIII a. 3-iojo dešimtmečio pradžioje): kokybinė prozopografinė prieiga“. Nuo 2017 m. Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinėje istorijos ir archeologijos krypties doktorantūroje rengia disertaciją tema „Žemaičių vyskupo Juozapo Mykolo Karpio veikla LDK kanclerio Karolio Stanislovo Radvilos aplinkoje (1703–1719 m.)“.
Nuo 2010 m. Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Šeduvos kraštotyros skyriaus muziejininkė.

Tyrimų interesai
Žemaičių vyskupo Juozapo Mykolo Karpio politinė ir bažnytinė veikla; XVIII a. pirmosios pusės Abiejų Tautų Respublikos politika.

Publikacijų sąrašas

Mokslo straipsniai

  1. PANGONYTĖ, Rugilė. Juozapato Mykolo Karpio karjeros pradžia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanclerio Karolio Stanislovo Radvilos aplinkoje. XVIII amžiaus studijos, 2021, t. 7, p. 312–327.
  2. PANGONYTĖ, Rugilė. Prozopografijos galimybės Karpių giminės genealoginiuose tyrimuose. In Bibliotheca Lituana. T. VI: Genealogija ir lokalinė istorija. Sud. Genovaitė ASTRAUSKIENĖ, Arvydas PACEVIČIUS. Vilnius, 2019, p. 100–120.
  3. PANGONYTĖ, Rugilė. Žemaičių vyskupo Juozapo Mykolo Karpio Epistola pastoralis. Tiltai, Priedas nr. 48: Mokslo ir tikėjimo dialogai 2018. Klaipėda, 2018, p. 92–112.
  4. PANGONYTĖ, Rugilė; SENULIS, Sigitas. Šeduvos kraštotyros muziejus. In Šeduva (Lietuvos valsčiai, kn. 30). Sud. Jonas LINKEVIČIUS. Vilnius, 2016, p. 782–788.
  5. PANGONYTĖ, Rugilė. Keletas Žemaičių vyskupo Juozapo Mykolo Karpio biografijos bruožų. In Juozapo Mykolo Karpio „Ganytojiškas laiškas Žemaičių vyskupijos dvasininkams“. Parengė Arvydas PACEVIČIUS, Vacys VAIVADA. Vilnius, 2013, p. 181–214.