BDAR
Privatumo politika
Sutrumpintos studijos | Socialiniai mokslai

Socialinis darbas

 

 

Valstybinis kodas
6121JX067

Įgyjama kvalifikacija
Socialinių mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2023–2024 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    47,75 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    2865 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Priėmimo sąlygos

 

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę socialinio darbo arba socialinės pedagogikos aukštojo mokslo kolegines studijas.

Priklausomai nuo baigtos pirmosios pakopos studijų programos studijų metu gali tekti studijuoti papildomus studijų dalykus.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.