BDAR
Privatumo politika

Elertas Dainius

Mgr. Dainius ELERTAS,
Klaipėdos universiteto istorijos ir archeologijos krypties doktorantas

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: elertas@gmail.com

Biografija

Studijavo Vilniaus universitete, kuriame 1996 m. apgynė magistro baigiamąjį darbą „Birutės kalno alkavietės tyrinėjimo problemos“. Nuo 2018 m. Klaipėdos universitete rengia daktaro disertaciją tema „Klaipėdos didžiojo valsčiaus žemėvaldos ir visuomenės struktūra XVI a. 3–4 deš. (pirmieji sekuliarizuotos Prūsijos dešimtmečiai)“.
1989–1992 m. dirbo Klaipėdos paminklų restauravimo ir projektavimo institute archeologu. Iširus instituto archeologų grupei, 1992–1993 m. dirbo archeologu Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Nuo 1993 m. dirba istoriku Lietuvos jūrų muziejuje. 1998–2003 m. kultūrologas Kuršių nerijos nacionaliniame parke. 2003–2006 m. dirbo asistentu Klaipėdos universiteto Istorijos katedroje, kur dėstė Įvadą į istorijos studijas. 2006 m. studentų išrinktas populiariausiu dėstytoju. 2012–2015 m. BRIAI jaunesnysis mokslo darbuotojas.
2007 m. už visuomeninę veiklą paveldosaugos srityje klaipėdiečių nominuotas „Metų šviesuoliu“ ir tapo vienu iš Klaipėdos dienraščio „Vakarų ekspresas“ paskelbto konkurso „Aš – pilietis“ laureatu. 2011 m. tapo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistu ir įgijo ekspertizės specialisto kategoriją. Nuo 2013 m. ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto narys. Nuo 2015 m. Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių tyrimų sekcijos pirmininko pavaduotojas ir žurnalo „Lietuvos muziejų rinkiniai“ rengėjų grupės narys.
Kelių dešimčių straipsnių lietuvių bei kitomis kalbomis autorius ir bendraautoris; daugiau kaip 30 mokslo populiarinimo ir poleminių straipsnių autorius. Yra skaitęs kelias dešimtis pranešimų regioninėse, nacionalinėse, tarptautinės konferencijose. Parašė kelias knygas, vienas ir su kitais sudarė kelis straipsnių rinkinius.

Tyrimų interesai

Prūsijos šiaurinės dalies visuomenė ir žemėvalda XV–XVI a.; Klaipėdos miesto ir apylinkių istorija XIII–XX a.; Vakarų Lietuvos kultūros paveldas ir jūrinis kultūros paveldas.

Moksliniai projektai

2005–2007 m. tarptautinio INTERREG IIIB programos projekto „LAGOMAR Natural and Cultural Heritage in the Southern Baltic Sea Region – Challenges and Perspectives for Regional Development“ dalyvis. 2008–2011 m. tarptautinio Pietų Baltijos programos projekto „SEASIDE Developing Excellent Cultural Destinations in the Southern Baltic Area“ dalyvis. 2012–2015 m. jaunesnysis mokslo darbuotojas KU BRIAI vykdytame projekte „Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje Brandžiaisiais viduriniais ir Ankstyvaisiais naujaisiais amžiais“.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. BARASA, Darius; ELERTAS, Dainius; MILTAKIS, Egidijus; ROWELL, S.C.; SKURDAUSKIENĖ, Jolanta; ŠČAVINSKAS, Marius; VAIVADA, Vacys. Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakrantė XIII–XVIII amžiais: kolektyvinė monografija. Sud. S.C. ROWELL. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. – 352 [+XVI] p. ISBN 978-9955-18-866-7 (aut. dalis: „Prūsijos dvarai Žemaitijos pasienyje“, p. 198–292).

Mokslo studijos

 1. DEMERECKAS, Kęstutis; ELERTAS, Dainius; GENIENĖ, Zita; VALANČIŪTĖ, Janina. Klaipėdos dvarai. Klaipėda: Libra Memelensis, 2005. – 160 p. ISBN 9955-544-44-9
 2. ELERTAS, Dainius. Kopgalis. Klaipėda: Libra Memelensis, 2002. – 80 p. ISBN 9955-544-05-8

Sudaryti mokslo ir pažintiniai leidiniai

 1. Jūros skonis: žūklė Lietuvos pakrantėje 1900–1944 m. Amžininkų ir tyrėjų tekstų antologija. Sud. D. ELERTAS. Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2021. – 559 p. ISBN 978-609-8295-04-7
 2. Laivai eksponatai: Baltijos jūros erdvė = Корабли-музеи: регион Балтийского моря = Museum Ships: The Baltic Sea Region. Sud. D. ELERTAS. Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2021. – 104 p. ISBN 978-609-8295-01-6
 3. ŠEMERYS, Salys. Apie vėjus burėse, galvoje ir kišenėse: atsiminimai. Sud. D. ELERTAS. Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2016. – 351 p. ISBN 978-609-95879-0-5
 4. Jūros sidabras – iš Stavangerio į Klaipėdą, 1820-1870 = Havets sølv – fra Stavanger til Klaipeda, 1820-1870 = The silver of the sea – from Stavanger to Klaipeda, 1820-1870: [parodos katalogas]. Sud. D. ELERTAS, H. HAMRE. [Klaipėda:] Lietuvos jūrų muziejus, [2015]. – 64 p. ISBN 978-9955-9714-8-1
 5. Mobility in the Eastern Baltics (15th–17th Centuries) = Mobilumas Rytų Baltijos regione (XV–XVII amžiai) (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIX). Ed. by D. ELERTAS in cooperation with V. SAFRONOVAS, V. VAIVADA. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2014. – 256 pp. ISSN 1932-4095
 6. LE COUTRE, Bruno. Mano miestas Klaipėda: 1900–1939 metai. Atsiminimai. Sud. D. ELERTAS. Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2014. – 368 p. ISBN 978-9955-9714-7-4
 7. Jūrinio kultūros paveldo išsaugojimas: patirtis ir galimybės = Preserving maritime heritage: experience and opportunities: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Klaipėda, 2009 m. liepos 24–25 d. Sud. D. ELERTAS. Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2009. – 130 p. ISBN 978-9955-9714-4-3
 8. Vėjas rėjose: burlaivių epochos atspindžiai Lietuvoje. Sud. D. ELERTAS. Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2009. – 216 p. ISBN 978-9955-9714-2-9
 9. Lietuvos pajūrio ir pamario žvejų kultūra = The culture of the fishermen of the Lithuanian seaside and the lagoon area: iš Lietuvos jūrų muziejaus rinkinių. Sud. D. ELERTAS. Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2008. – 79 p.
 10. Ēlija. Sventāja. Šventoji: paribio ženklai. Red. A. KAUKIENĖ, D. KISELIŪNAITĖ, D. ELERTAS, I. OZOLA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. – 192 p. ISBN 978-9955-18-187-3
 11. Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XI). Sud. V. VAIVADA, D. ELERTAS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. – 216 p. ISSN 1392-4095

Mokslo straipsniai

 1. ELERTAS, Dainius. Prūsijos gynybos organizavimo principai ir žemėvalda XVI a. pradžioje, remiantis Vokiečių ordino kariniais dokumentais. In Aspects of Southeast Baltic Social History: the 14th to the 18th Centuries = Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV–XVIII amžiais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. LI). Ed. by M. ŠČAVINSKAS, J. SKURDAUSKIENĖ. Klaipėda, 2020, p. 73–103.
 2. ELERTAS, Dainius. Evangelikų liuteronų bažnyčios Viešvilėje „pasendinimo“ istoriografinis kontekstasTiltai, Priedas nr. 48: Mokslo ir tikėjimo dialogai 2018. Klaipėda, 2018, p. 113–127.
 3. ELERTAS, Dainius. Langelis į praeities žvejo pasaulį: 1792 m. lietuviškų žvejybos terminų žodynėlisRes Humanitariae, 2017, t. XXI, p. 66–87.
 4. ELERTAS, Dainius. 1538 m. Klaipėdos miesto antspaudu asignuojama bendruomenė. In Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK vakarinėje dalyje ir Prūsijoje: nuo užuomazgos iki brandos: mokslinių straipsnių rinkinys; skiriama prof. Stephen C. Rowell 50-mečiui. Sud. M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015, p. 194–222.
 5. ELERTAS, Dainius. XVI a. visuomenės siluetas šiaurinėje Kuršių nerijos dalyjeRes Humanitariae, 2014, nr. 15, p. 17–67.
 6. ELERTAS, Dainius. Kaip miestelis virto miestu: karčemų plėtra Tilžėje 1514–1552 metais. In Mobility in the Eastern Baltics (15th–17th Centuries) = Mobilumas Rytų Baltijos regione (XV–XVII amžiai) (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIX). Klaipėda, 2014, p. 98–149.
 7. ELERTAS, Dainius. Angelas ąžuole: XVII a. įvykių stebėtojo ir dalyvio interpretacijos. Lietuvių katalikų mokslo akademijos Metraštis, 2013, t. XXXVII, p. 339–350.
 8. ELERTAS, Dainius. Juodoji mirtis ir komunikacija: Klaipėda, 1350 metai. In Klaipėda Europos istorijos kontekstuose: straipsnių rinkinys. Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2013, p. 34–54.
 9. ELERTAS, Dainius. Prūsijos evangelikų liuteronų dvasininko aprūpinimas XVI a. 5–7-uoju dešimtmečiais: Martyno Mažvydo atvejis. In Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2013, p. 87–117.
 10. ELERTAS, Dainius. XVII a. neoficialusis žemaičių pamaldumas: M. Pretorijaus žvilgsnis. Tiltai, Priedas: Mokslo darbai, 2012, nr. 43: Krikščioniškosios vertybės kultūros ir istorijos kontekste, p. 175–206.
 11. ELERTAS, Dainius. Du prūsai ir švedas – žinios apie Durbės mūšio dalyvius. In 1260 metų Durbės mūšis: Šaltiniai ir istoriniai tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2011, p. 39–57.
 12. ELERTAS, Dainius. XVI a. pirmos pusės Klaipėdos valsčiaus dvarai Sambijos srities socialinės struktūros kontekste. In Žemaitijos ir Klaipėdos krašto dvarų bruožai: skaitmeninė knyga. Sud. L. KLIMKA. Vilnius, 2010.
 13. ELERTAS, Dainius. Burlaivių epochos jūrų kontrabanda Lietuvos pajūryje. In Vėjas rėjose. Burlaivių epochos atspindžiai Lietuvoje. Sud. D. ELERTAS. Klaipėda, 2009, p. 103–113.
 14. ELERTAS, Dainius. The Culture of Fishermen of the Lithuanian Coast and Curonian Lagoon: From the Collection of Lithuanian See Museum. In Die Lagomar Haffe. Einzigartige maritime Kulturlandschaften im wissenschaftlichen Diskurs und interdisziplinären Vergleich / The Lagomar Lagoons. Unique Maritime Cultural Landscapes in a Scientific Focus and in an Interdisciplinary Comparison (Lagomar – key to history – key to the future, 1). Hrsg. von / Ed. by H. MEYER, M.-J. SPRINGMANN, H. WERNICKE. Friedland/Meckl., 2009, S. 62–68.
 15. ELERTAS, Dainius. Jūreiviškos kasdienybės purslai barke – „Mary Jane“ ir aplink. In Vėjas rėjose. Burlaivių epochos atspindžiai Lietuvoje. Sud. D. ELERTAS. Klaipėda, 2009, p. 141–154.
 16. ELERTAS, Dainius. Karališkoji navigacijos mokykla Klaipėdoje. In Vėjas rėjose. Burlaivių epochos atspindžiai Lietuvoje. Sud. D. ELERTAS. Klaipėda, 2009, p. 155–168.
 17. ELERTAS, Dainius. Pasienio prekyba – Gargždų miestelio kūrimosi prielaida. In Gargždų istorija LDK laikotarpiu. Sud. E. MILTAKIS. Klaipėda, 2009, p. 90–103.
 18. ELERTAS, Dainius. Po karo vėliavomis. In Vėjas rėjose. Burlaivių epochos atspindžiai Lietuvoje. Sud. D. ELERTAS. Klaipėda, 2009, p. 75–85.
 19. ELERTAS, Dainius. Prūsiškųjų Gargždų mįslė. In Gargždų istorija LDK laikotarpiu. Sud. E. MILTAKIS. Klaipėda, 2009, p. 74–89.
 20. ELERTAS, Dainius. Klaipėdos jūreivystės mokyklos pastatų istorijos. In Jūrininkų rengimas Lietuvoje jūreivystės istorijos retrospektyvoje. Sud. ir moksl. red. V. SENČILA. Klaipėda, 2008, p. 178–182.
 21. ELERTAS, Dainius. Vokiečių povandenininkų mokymas ir veikla Klaipėdoje 1940–1944 metais. In Jūrininkų rengimas Lietuvoje jūreivystės istorijos retrospektyvoje. Sud. ir moksl. red. V. SENČILA. Klaipėda, 2008, p. 128–133.
 22. ELERTAS, Dainius; BACEVIČIUS, Egidijus. Istoriniai Žemės elipsoido matavimas ir Klaipėda. Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, 2008, t. 12, p. 137–145.
 23. SPRINGMANN, Maik-Jens; WERNICKE, Horst; FEDOROV, Gennady; JAGODZINSKI, Marek; KULAKOW, Vladimir; ADOMAVIČIUS, Romas; ELERTAS, Dainius; DOMZAL, Robert; MEYER, Holger, DORKA, Marco. Betrachtungen zu Haffe- und Strandseen als Küstenlandschaften. Ein Projekt zur maritimen Inventarisation des Kurischen (Kursiu Marios), Frischen (Vistula Zalew) und Stettiner Haffes (Szceczinski Zalew). In Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė: skiriama archeologo prof. habil. dr. Vlado Žulkaus 60-ties metų jubiliejui ir 30-ties metų mokslinės veiklos sukakčiai. Klaipėda, 2005, p. 269–322.
 24. ELERTAS, Dainius. 1642–1822 m. įstojusiųjų į Klaipėdos pirklių gildiją sąrašas: statistika ir geografija. In Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XI). Sud. V. VAIVADA, D. ELERTAS. Klaipėda, 2005, p. 84–106.
 25. ELERTAS, Dainius. Odų gatvelė – Odų gatvelės priemiestis – Friedrichstadtas. In Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XI). Sud. V. VAIVADA, D. ELERTAS. Klaipėda, 2005, p. 146–172.
 26. ELERTAS, Dainius. Johano Zembrickio gyvenimo vingiais. In ZEMBRICKIS, Johanas. Klaipėdos istorija. T. 1: Klaipėdos karališkojo Prūsijos jūrų ir prekybos miesto istorija. Klaipėda, 2002, p. 5–15.
 27. ELERTAS, Dainius. Mitologinė Platelių ežero erdvė. In Plateliai (Lietuvos valsčiai, kn. 3). Red. kom. pirm. V. MAČIEKUS. Vilnius. 1999, p. 585–591.

Šaltinių publikacijos

 1. ELERTAS, Dainius. 1678 metai viešosios informacijos rate: kelios naujienlaiškių žinutės apie Klaipėdą. In Mobility in the Eastern Baltics (15th–17th Centuries) = Mobilumas Rytų Baltijos regione (XV–XVII amžiai) (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIX). Klaipėda, 2014, p. 189–214.
 2. ELERTAS, Dainius. XVI a. dokumentai, susiję su bažnyčių vizitacijomis Ragainės ir Tilžės amtuose. In Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2013, p. 171–183.
 3. ELERTAS, Dainius; MILTAKIS, Egidijus. Svarbiausi Durbės mūšio šaltiniai. In 1260 metų Durbės mūšis: Šaltiniai ir istoriniai tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2011, p. 85–100.
 4. ELERTAS, Dainius. 1757 m. birželio 29 – liepos 5 d. Klaipėdos tvirtovės puolimo planas. Po muziejaus burėmis: muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2010/ 1, p. 143–145.

Bibliografijos rodyklės

 1. ELERTAS, Dainius. Šventosios priešistorės, istorijos, etnografijos bibliografinė rodyklė. In Ēlija. Sventāja. Šventoji: paribio ženklai. Red. A. KAUKIENĖ, D. KISELIŪNAITĖ, D. ELERTAS, I. OZOLA. Klaipėda, 2007, p. 179–189.

Pažintinė publicistika

 1. ELERTAS Dainius. Kantų šeima Klaipėdoje. Kultūros barai, 2018, nr. 9, p. 68–74.
 2. ELERTAS Dainius. Laivininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Kultūros barai, 2018, nr. 7–8, p. 76–83.
 3. ELERTAS, Dainius. LDK piliečių nuotykiai jūrose: muštynės ir laivo sudužimas. Po muziejaus burėmis. Muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2018/ 5, p. 94–97.
 4. ELERTAS, Dainius. Žiemos uosto reliktas – „Gaidžio namas“. Po muziejaus burėmis. Muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2018/ 5, p. 98–101.
 5. ELERTAS, Dainius. Raudonojo liūto pėdsakais. Po muziejaus burėmis. Muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2015/ 4, p. 140–145.
 6. ELERTAS, Dainius. Tranzito infrastruktūra kaip Tilžės miestelio kūrimosi prielaida. Po muziejaus burėmis. Muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2015/ 4, p. 50–55.
 7. ELERTAS, Dainius, Žvejų valtys ir parakas sukilimui. Po muziejaus burėmis. Muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2015/ 4, p. 56–59.
 8. ELERTAS, Dainius. XVI a. visuomenė šiaurinėje Kuršių nerijos mokesčių rinkėjų duomenimis. Po muziejaus burėmis. Muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2014/ 3, p. 33–39.
 9. ELERTAS, Dainius. Atėję iš jūros: vieno istorinio mito pėdsakais. Po muziejaus burėmis. Muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2014/ 3, p. 57–73; [II dalis]: Po muziejaus burėmis. Muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2015/ 4, p. 60–65.
 10. ELERTAS, Dainius. Laivybos ir žvejybos Prūsijos Lietuvoje atspindžiai XVIII a. žodynuose. Po muziejaus burėmis. Muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2014/ 3, p. 40–52.
 11. ELERTAS, Dainius. Prūsijos kultūros paveldo problema: Kuršių nerijos pavyzdys. Po muziejaus burėmis. Muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2014/ 3, p. 53–56.
 12. BACEVIČIUS, Egidijus; ELERTAS, Dainius. Istoriniai Žemės elipsoido matavimai ir Klaipėda. Po muziejaus burėmis: muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2010/ 1, p. 88–96.
 13. ELERTAS, Dainius. 24-oji mokomoji povandeninių laivų flotilė „Memel“ 1940–1944 m. Po muziejaus burėmis: muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2010/ 1, p. 65–76.
 14. ELERTAS, Dainius. Bangpūčio mitologema baltų pasaulėžiūroje. Po muziejaus burėmis: muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2010/ 1, p. 77–87.
 15. ELERTAS, Dainius. Lietuvos jūrų muziejus – unikalus karinio ir jūrinio paveldo objektas. Po muziejaus burėmis: muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2010/ 1, p. 134–142.
 16. ELERTAS, Dainius. Vėjo gūsiai Klaipėdos krašto istorijoje. Po muziejaus burėmis. Muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2010/ 1, p. 61–64.
 17. BACEVIČIUS, Egidijus; ELERTAS, Dainius. Senoji uostamiesčio įplaukos vedlinė. Mokslas ir gyvenimas, 2009, nr. 10, p. 26–28.
 18. ELERTAS, Dainius. Burlaivių epochos faktai apie Klaipėdos laivus aptarnavusius amatus. In Vėjas rėjose. Burlaivių epochos atspindžiai Lietuvoje. Sud. D. ELERTAS. Klaipėda, 2009, p. 102.
 19. ELERTAS, Dainius. Burlaivių epochos pradžios ir klestėjimo faktai. In Vėjas rėjose. Burlaivių epochos atspindžiai Lietuvoje. Sud. D. ELERTAS. Klaipėda, 2009, p. 138–139.
 20. ELERTAS, Dainius. Kelios žinutės apie piratavimą – kaperiavimą. In Vėjas rėjose. Burlaivių epochos atspindžiai Lietuvoje. Sud. D. ELERTAS. Klaipėda, 2009, p. 114.
 21. ELERTAS, Dainius. Priešai iš jūros: įvykių kronika. In Vėjas rėjose. Burlaivių epochos atspindžiai Lietuvoje. Sud. D. ELERTAS. Klaipėda, 2009, p. 65–85.
 22. ELERTAS, Dainius. Vokiškoji klaipėdiškių atmintis. In Klaipėdos krašto prisiminimai. Klaipėda, 2009, p. 7–11.
 23. ELERTAS, Dainius. Kurėnas pakelia bures. Muziejininkystės biuletenis, 2002, nr. 3/4, p. 18-20.
 24. ELERTAS, Dainius. Nidos kronika 1366–1964 m. Baltija (literatūrinis almanachas). Klaipėda, 2001, p. 195–213.
 25. ELERTAS, Dainius. Kurėno sugrįžimas. Muziejininkystės biuletenis, 2000, nr. 3, p. 18.
 26. ELERTAS, Dainius. Kuršių nerija E. V. Berbomo akimis. Mokslas ir gyvenimas, 2000, nr. 3, p. 6–9.
 27. ELERTAS, Dainius. Apeigos ant Birutės kalno XVI–XX a. Baltija: literatūrinis visuomeninis almanachas. Klaipėda, 1997, p. 110–114.

Konferencijų pranešimai ir tezės

 1. ELERTAS, Dainius; VAIČIULYTĖ, Laima. Amber collecting regulations in coastal Lithuania until the middle of the 19th century. In Baltic amber: proceedings of the international interdisciplinary conference “Baltic amber in natural sciences, archeology and applied arts”, 13-18 September 2001, Vilnius, Palanga, Nida (Acta Academiae Artium Vilnensis, vol. 22). Ed. by A. BUTRIMAS. Vilnius, 2001, p. 43–52.
 2. ELERTAS, Dainius. 1520 m. ir 1531 m. aukojimai Pobiečiuose. In Jūrės marės lietuvininkų gyvenime: tarptautinės mokslinės konferencijos, įvykusios 1997 m. gruodžio 5 d., medžiaga. Sud. A. KAUKIENĖ. Klaipėda, 1998, p. 22–28.

Recenzijos

 1. ELERTAS, Dainius; ŠČAVINSKAS, Marius. [Rec.: „Formularz z Uppsali“. Późnośredniowieczna księga formularzowa biskupstw pruskich (Fontes Towarzystwo Naukowe w Toruniu, t. 109). Ed. Radosław BISKUP. Toruń: Towarzystwo naukowe w Toruniu, 2016]. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2018, nr. 3 (301), s. 610–618.
 2. ELERTAS, Dainius. Sandoros skrynios spinduliuose [Rec. kn.: БАХТИН, Анатолий. Прусский след Ковчега заветов. Калининград: Капров, 2012]. In Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2013, p. 171–183.
 3. ELERTAS, Dainius. Lietuvos karybos istorijos brūzgynuose [Rec. kn.: VAIČENONIS Jonas. Lietuvos karyba. Nuo baltų iki XXI amžiaus. Kaunas: Šviesa, 2011]. In 1260 metų Durbės mūšis: Šaltiniai ir istoriniai tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2011, p. 155–158.
 4. ELERTAS, Dainius. Prancūzai atranda Klaipėdą, o klaipėdiečiai prancūzus [Rec. kn.: Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923: katalogas. Sud. Z. GENIENĖ, S. VAIČIŪNIENĖ. Klaipėda, 2007]. Po muziejaus burėmis: muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2010/ 1, p. 161–163.
 5. ELERTAS, Dainius. Apie populiarios Klaipėdos istorijos rašymą [Rec. kn.: Klaipėda. Istorija populiariai. Klaipėda, 2002]. In Klaipėdos kraštas 1920–1924 m. archyviniuose dokumentuose (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. IX). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2003, p. 146–149.