BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba

Regionų valdysena

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211LX080

Įgyjama kvalifikacija
Viešojo administravimo magistras

Studijų trukmė
Ištęstinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
90

2023–2024 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    71,58 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    3221 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites. Dalis studijų dalykų gali vykti pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Studijų kalba
Lietuvių

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina