BDAR
Privatumo politika
Darbo pasiūlymas
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka

Specialistas (-ė) projektinei veiklai

Ką  reikės daryti? 

 • rengti projektų paraiškas, valdyti ir administruoti projektus, koordinuoti nacionalinius ir tarptautinius projektus;  
 • prisidėti organizuojant, koordinuojant bibliotekos projektinę veiklą; 
 • sekti ir informuoti bibliotekos administraciją ir darbuotojus apie planuojamus kvietimus teikti paraiškas projektų finansavimui iš Lietuvos ir tarptautinių fondų; 
 • inicijuoti, vykdyti, koordinuoti projektus, dalyvauti formuojant darbo grupes projektams vykdyti, konsultuoti bibliotekos darbuotojus paraiškų rengimo klausimais; 
 • užtikrinti, kad projektų idėjos atitiktų bibliotekos strateginius planus; 
 • vadovauti, įgyvendinti, koordinuoti strategiškai svarbius bibliotekos projektus; 
 • atlikti vykdomų, įgyvendinamų  projektų stebėseną: kontroliuoti lėšų panaudojimą, pirkimus, dokumentacijos tvarkymą, savalaikį ataskaitų rengimą ir pateikimą; 
 • užtikrinti, kad Bibliotekoje įgyvendinamų projektų (programų) įgyvendinimo tvarka ir procedūros atitiktų galiojančių teisės aktų reikalavimus; 
 • vykdyti, organizuoti fondoiešką: nagrinėti galimybes gauti finansinę ir (arba) materialinę paramą iš paramos fondų, programų, tarptautinių organizacijų, rėmėjų ir pan.

  Ko mes tikimės? 
 • aukštojo išsilavinimo socialinių ar humanitarinių mokslų srityje; 
 • prioritetas teikiamas pretendentams turintiems patirties rengiant, vykdant ir administruojant projektus. 
 • mokėjimo kaupti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėjimo priimti savarankiškus sprendimus ir dirbti komandoje; 
 • gebėjimo greitai reaguoti ir prisitaikyti vykstant pokyčiams;
 • tikimės gebėjimo planuoti savo laiką, taikyti skirtingus darbo metodus, orientuotis į rezultatus, pritaikyti organizacinius įgūdžius; 
 • reikalingi puikūs valstybinės kalbos ir labai geros anglų kalbos žinios (žodžiu ir raštu), ne žemesniu kaip B1 lygiu; 
 • mokėjimo naudotis informacijos ir komunikacijos technologijomis, dirbti „Microsoft Office“ paketu. 

Ką mes siūlome? 

 • neterminuotą darbo sutartį su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu; 
 • atlyginimo bazinį koef. nuo 7,5 (priklausomai nuo turimos darbo patirties ir įgyvendintų projektų); 
 • lanksčias darbo sąlygas; 
 • įdomų ir dinamišką darbą, patirtį kultūros vadybos srityje, dirbant su nacionaliniais ir tarptautiniais projektais; 
 • darbo vietą Klaipėdos miesto centre, bendruomenėje matomoje kultūros įstaigoje; 
 • kūrybišką aplinką ir bendruomenę; 
 • naujas patirtis ir kontaktus, galimybę realizuoti įvairius kūrybinius sumanymus; 
 • renginius ir keliones, skirtas darbuotojams ir jų šeimos nariams; 
 • profesinio tobulėjimo mokymus, stažuotes, konferencijas ir pan.; 
 • tarptautinės veiklos galimybes. 

Gyvenimo ir veiklos aprašymų laukiame adresu biblioteka@klavb.lt iki 2023 m. sausio 25 d., laiško temoje įrašant „Dėl specialisto projektinei veiklai pozicijos”. 
Maloniai atkreipiame dėmesį, kad susisieksime tik su pasirinktais kandidatais. Išsamesnės informacijos prašome teirautis el. paštu a.samaviciene@klavb.lt arba telefonu (8 46) 412529. 

Darbo užmokestis: 1395 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių
Galioja iki: 2023-01-25