BDAR
Privatumo politika
Darbo pasiūlymas
Mažeikių Sodų pagrindinė mokykla

Rusų kalbos mokytojas (-a)

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: Rusų kalbos pamokų dėstymas 5-10 klasėse.

 

Bendra informacija

Registravimo data: 2022-10-11        
Galioja iki: 2022-11-04        
Darbo stilius: Komandinis darbas        
Informavimas dėl tinkamų kandidatų Siųsti pranešimą el. paštu        
Darbo vieta skelbiama: Lietuvos Respublika        

Reikalavimai

Išsilavinimas (ne žemesnis kaip): Aukštasis        
Profesija: Rusų kalbos mokytojas. Grupė: Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai        
Darbo patirtis: nebūtina        
Sugebėjimai: raštvedybos žinios, darbo kompiuteriu įgūdžiai        
Papildomi sugebėjimai: Specialūs reikalavimai: Turėti aukštąjį išsilavinimą; Turėti rusų kalbos ir literatūros specialisto ir pedagogo kvalifikaciją; Būti įgijęs rusų kalbos mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, laikytis Pedagogų etikos kodekso; Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą; Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu); Privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) kursą); Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklos vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu), taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę; Turėti galiojantį privalomujų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus.        

Darbo užmokestis

Mokėjimo terminai: nurodyta suma mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį        
Bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydis: 800,00 EUR/mėn.        
Preliminarus mėnesinis darbo užmokestis: 800,00 EUR        

Darbo sutartis

Darbo sutarties rūšis: Terminuota        
Įdarbinama: nuo 2023-09-01 iki 2024-06-28        
Atrankos tipas: Konkursinis        
Konkurso data: 2023-05-22        
Konkursui reikalingi pateikti dokumentai: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. Gyvenimo aprašymą;
6. Motyvacinį laišką.
       

Darbo laikas

Pamainingumas: Viena pamaina        
Darbo grafikas: Nepilnas darbo laikas        
Per savaitę: 18 val.        

Papildoma informacija

Komandiruotės: nenumatomos        

Darbo vieta

Darbo vietos teritorija: Lietuva        
Valstybė: Lietuva        
Darbovietės / įmonės adresas Lietuvoje: Mažeikių rajono sav., Mažeikiai, Sodų g. 16        

Darbdavio kontaktai

Kontaktinis asmuo: Šarūnė Dargienė        
Telefonas: +37044320325        
El. paštas: sarune.dargiene@sodumokykla.lt        
Pageidavimus pateikti: El. paštu        
Darbo užmokestis: 800,00 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių
Galioja iki: 2022-11-04